De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Bosgroep Limburg

Welkom op de site van de vzw Bosgroep Limburg

Een bos bezitten en beheren, daar komt heel wat bij kijken.
Alle boseigenaars in Limburg (zowel openbaar als privé) kunnen bij Bosgroep Limburg terecht voor advies en ondersteuning.

Bosgroep Limburg is een vereniging van en voor boseigenaars waarbij de beheervrijheid van de eigenaar centraal staat.

Bosgroep Limburg zorgt vrijblijvend voor praktische en administratieve ondersteuning bij het beheer van jouw bos en neemt  een neutrale positie in tussen overheden, eigenaars en bosgebruikers.

Nieuwsrss feed nieuws

beschrijving
maandag, 10 december 2018
Ja, Je leest dit goed! Limburg is 4 voetbalvelden bos rijker dankzij de inspanningen van honderden vrijwilligers. Zij trotseerden weer en wind op zondag 9 december 2018 om in Alken bomen te planten...
beschrijving
zaterdag, 10 november 2018
Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove keurde de Limburgse deputatie op donderdag 8 november 2018 zeven lokale projecten die uitvoering geven aan het behoud en herstel...
beschrijving
dinsdag, 06 november 2018
In de jaren vijftig en zestig van vorige eeuw werden ceders (Cedrus) massaal in tuinen, landschaps- of kasteelparken aangeplant. In elk voortuintje prijkte wel een blauwe atlasceder. Een volwassen ceder...

In beeld

Bosgroep Limburg

Er wordt gewerkt in het bos met zwaar materiaal.

Vertelstem: "Er wordt hard gewerkt in de Limburgse bossen. Om een gezond en evenwichtig bos te creëren, worden de bossen uitgedund of gekapt door de Bosgroep."

An Pierson, bosgroepcoördinator: "Een Bosgroep is een vereniging van en voor boseigenaars. Met steun van de provincie kunnen we vooral privéboseigenaars helpen, zowel met advies over bos en bosbeheer als met het uitvoeren van beheerswerk.
Het is zo dat veel privébossen sterk versnipperd zijn, kleine eigendommen zijn en boseigenaars dikwijls niet weten hoe zo'n bos beheerd moet worden of waar ze met het hout naartoe moeten.
Daarom helpt de Bosgroep die mensen om effectief aan goed bosbeheer te doen."

Vertelstem: "En dat goed bosbeheer is belangrijk voor de toekomst van de Limburgse bossen."

Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Milieu: "We zijn niet voor niks de groenste provincie. De bomen hier in de Kempen waren natuurlijk vooral nodig om de steenkoolmijnen te stutten. Ze hadden een groot economisch belang.
Het is ook in die context belangrijk, los van andere factoren, klimaat, CO2, gezondheid, dat we ervoor zorgen dat die bossen goed onderhouden worden. Limburg is en moet een groene provincie blijven.”

An Pierson en André Kellens zijn in bespreking.

Vertelstem: "Ook André besliste enkele jaren geleden om zich aan te sluiten bij de bosgroep. "

André Kellens, boseigenaar: “Wij hebben de bossen die we hebben van nature uit geërfd.
De interesse was er, maar niet om te onderhouden. In een bos moet gewerkt worden. Bomen moeten lucht hebben. Om de zes jaar komt de Bosgroep kappen. En verkopen ze het hout.”

Het kappen van de bomen is volop aan de gang.

An Pierson, bosgroepcoördinator: “Op deze plaats zijn de kronen met de kraan weggehaald. Het kroonhout dat blijft liggen,is hier verwijderd, net zoals de Amerikaanse vogelkers die hier aan het kiemen was. Die is ook weggehaald. Waardoor de verjonging, met grove den, zich heel goed begint te ontwikkelen.
Dat is goed. We werken hier naar de volgende generatie bos.
We hebben hier rond ons de oudere dennen. En daarnaast hebben we jonge, grove dennen, de komende generatie.
Dat is duurzaam bosbeheer, werken op lange termijn”.

Vertelstem: "De bosgroep kreeg er de laatste jaren veel leden bij."

Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Milieu: “ We hebben meer dan 2.800 actieve leden. En ook 1.600 à 1.700 sympathiserende leden.
Dat is een hele groep mensen die met de bossen in Limburg bezig zijn.”

Vertelstem: "Op de website www.bosgroepen.be vind je meer informatie over bosbeheer.
Nog tot 15 oktober loopt de “Week van het Bos”. Op heel wat plaatsen in Limburg zijn er activiteiten.
Een overzicht hiervan staat op www.weekvanhetbos.be."

Tekst in beeld:
www.bosgroep.be

Facebook

Producten