De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Bosgroep Limburg
Deze afbeelding is een beeld van de structuur van de bosgroep. Meer uitleg in de tekst.

Visie 2050

Bosgroep Limburg is een vzw. De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering besturen de Bosgroep Limburg.
De coördinator, adjunct-coördinator en de medewerkers staan in voor het dagelijks beheer en uitvoering van de beleidsdoelstellingen.

Bosgroep Limburg wordt gefinancierd door de provincie Limburg voor haar werking aan de hand van haar beleidsplan. Op deze manier tracht de bosgroepr een aangepaste dienstverlening te organiseren voor de boseigenaars in de 5 Limburgse boroepregio’s. Lidmaatschap is kosteloos. Voor bepaalde bosbeheerwerken of diensten kun je met de bosgroep een overeenkomst afsluiten en de bosgroep vraagt daarvoor een beperkte financiële bijdrage.

De bosgroepboom toont de essentie van de bosgroepwerking. Deze afbeelding werd samen met de andere Vlaamse Bosgroepen ontworpen.

Visie 2050

We zijn in het jaar 2050. We wandelen in het bos en wat zien we?

Vlaanderen wordt voornamelijk gekenmerkt door multifunctionele en weerbare bossen. Deze worden duurzaam beheerd met veel aandacht voor variatie in leeftijd, structuur en soorten. De structuurrijke en gevarieerde bossen bieden een grotere weerbaarheid in het steeds extremer wordende klimaat.

De natuurwaarde van de bossen is hoog. Aan de rand bevinden zich bosranden met hoge landschappelijke en ecologische waarde. Ondanks de grote vraag naar hout ligt er verspreid dood hout in het bos.
Het hout wordt erkend door boseigenaar en burger als een belangrijke duurzame grondstof.

Verspreid komen toekomstbomen voor met diepe kruinen. Ze leveren kwaliteitshout. Ook populier en naaldhout worden opnieuw aangeplant. Er is aandacht voor rentabiliteit.  Houtexploitaties gebeuren respectvol en professioneel. De bosarbeiders hebben veiligheidskledij aan en gebruiken milieuvriendelijke producten.

De boseigenaars houden van hun bos, zijn gemotiveerd en bewust van het maatschappelijk belang van hun bos en houden hier ook rekening mee. Ze voelen zich gesteund, gerespecteerd en gemotiveerd door de Bosgroep die meer dan de helft van het Vlaamse bosareaal helpt beheren.

De burgers zijn fier over hun bossen en voelen zich betrokken bij het beheer. Heel wat privé-bossen worden opengesteld voor het publiek dat daar dankbaar en respectvol gebruik van maakt. Kinderen ravotten in het speelbos vlakbij het dorp.

Afhankelijk van het gebied worden specifieke accenten gelegd. In de Natura 2000 gebieden en VEN-gebieden helpen heel  wat boseigenaars mee aan de instandhouding en ontwikkeling van boshabitats. In de bossen met erfgoedwaarde wordt de zorg voor het erfgoed geïntegreerd in het bosbeheer. Het grootste deel van de Vlaamse bossen fungeert echter als verbindingsgebied met een uitgesproken multifunctioneel karakter.