De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Bosgroep Limburg

Organisatie

Bosgroep Limburg

Bosgroep Limburg is een vzw die wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering.

 • De dagelijkse werking gebeurt door een team van vijf (adjunct-)coördinatoren, vijf medewerkers, een administratief coördinator, een coördinator houtverkoop en een boekhoudster.
 • De Raad van Bestuur komt vier keer per jaar samen en stuurt de coördinatoren en medewerkers aan.
 • De Algemene Vergadering vindt één keer per jaar plaats. Sinds 2008 wordt de algemene vergadering gekoppeld aan de contactdag voor alle leden.

Coöperatieve van de Limburgse Bosgroepen

De commerciële activiteiten van Bosgroep Limburg, zoals de houtverkoop, het uitvoeren van onrendabele boswerkzaamheden en vorming zijn gebundeld in de Coöperatieve van de Limburgse Bosgroepen cvba (CoLimBo).

Deze CoLimBo werd op 14 juni 2007 opgericht.

De Algemene Vergadering bestaat uit de één Bosgroep-vzw en vijf natuurlijke personen, (één uit elke vroegere bosgroep vzw), de Raad van Bestuur bestaat uit zes aandeelhouders en één zaakvoerder (= Bosgroep Limburg vzw).

Met de steun van het PDPO-project "Uitbouw ondersteunende dienstverlening voor de Limburgse Bosgroepen" (looptijd 2008-09-01 - 2011-08-31) werd deze gezamenlijke organisatie van de commerciële activiteiten voor en door de Limburgse Bosgroepen een feit.
Voor deze organisatie heeft Bosgroep Limburg de ondersteuning van twee extra mensen: de administratief medewerker en de coördinator houtverkoop.

Koepel Vlaamse Bosgroepen

De Vlaamse Bosgroepen zijn verenigd in de Koepel van Vlaamse Bosgroepen vzw.

Eén van de hoofdtaken van de Koepel is de werking van de Bosgroepen stimuleren en ondersteunen door een overkoepelend platform te bieden voor samenwerking met overheden, partnerorganisaties en belanghebbenden.

De Koepel zet zich onder meer in voor:

 • het behartigen van de belangen van alle Vlaamse Bosgroepen
 • het ondersteunen van het Aanspreekpunt privaat beheer
 • het bepleiten van voldoende werkingsmiddelen voor de Bosgroepen
 • de informatiedoorstroming naar Bosgroepen zoals bij wijzigend (bos)beleid
 • het verhogen van de naambekendheid van Bosgroepen
 • de uitwisseling van kennis tussen de Bosgroepen
 • de prospectie naar mogelijk schaalvoordeel door samenwerking tussen de Bosgroepen
 • het uitbouwen van een netwerk met overheden en partnerorganisaties
 • de participatie in commissies en advies- en overlegorganen
 • het vertalen van terreinervaringen van bosgroepen in constructieve voorstellen ter verbetering van het huidig bos- en natuurbeleid.

Bosconsulenten

Bosgroep Limburg doet beroep op een groep van een 40-tal vrijwilligers (= bosconsulenten).
Zij staan de coördinatoren bij met de opvolging van boswerkzaamheden. Zij volgen werken op in het kader van beheerplannen, houtverkopen, brandhoutverkopen, arbeidersploegen, beplantingen, … Andere taken zijn in de toekomst mogelijk.

De bosconsulenten ontvangen een vrijwilligersvergoeding en de aansturing gebeurt steeds door de coördinator, de adjunct-coördinator of de administratieve coördinator.

Oprichtingsakte

Je kunt de oprichtingsakte raadplegen.