De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

De administratie

De provinciale administratie doet voor de provincie wat de ambtenaren van de gemeentelijke, Vlaamse of federale overheid voor de gemeente, Vlaanderen of België doen.

Zonder zijn administratie zou het provinciebestuur machteloos zijn. De administratie zorgt er immers voor dat het beleid van de provincieraad vorm krijgt en dat de besluiten van de deputatie in de praktijk worden uitgevoerd.

Momenteel telt het ambtenarenkorps 1.150 personeelsleden, waarvan ruim de helft werkzaam zijn in het Provinciehuis. Daarnaast zijn nog eens ruim 1.500 personeelsleden actief in de instellingen van het provinciaal onderwijs.

Organisatiestructuur provincie Limburg

ProvincieraadDeputatieGouverneurDiensten Gouverneur - Federale TakenDiensten Gouverneur - Agentschap voor Binnenlands Bestuur/Afdeling LimburgDiensten Gouverneur - Hulpverlening en NoodplanningDiensten Gouverneur - Dienst Politie, (Verkeers-)Veiligheid en Openbare OrdeDiensten Gouverneur - JachtDiensten Gouverneur - Provinciaal VeiligheidscomitéProvinciegriffierProvinciegriffier - Kabinet ProvinciegriffierProvinciegriffier - GriffieStafdienst Informatie en CommunicatieStafdienst Studies en ProjectenDirectie Mens - Afdeling Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Noord-ZuidDirectie Ruimte - Afdeling Economie en Internationale SamenwerkingDirectie Ruimte - Afdeling InfrastructuurDirectie Ruimte - Afdeling Ruimtelijke OrdeningDirectie Ruimte - Afdeling Milieu en NatuurDirectie FinanciënDirectie Financiën - Afdeling FinanciënDirectie HRMDirectie HRM - Afdeling PersoneelsdienstDirectie HRM - Afdeling LoopbaanbegeleidingDirectie HRM - Sociale DienstDirectie Facilitair BeheerDirectie Facilitair Beheer - Afdeling Hospitality DienstenDirectie Facilitair Beheer - Afdeling Gebouwen/Real EstateDirectie Facilitair Beheer - Afdeling ICTDirectie Facilitair Beheer - Centrale AankoopdienstSamenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg (SPIL) vzwiva Onderwijsiva BasisonderwijsProvinciale Kleuterschool Sint-Martens-VoerenProvinciale Basisschool Voereniva Secundair Onderwijs - Volledig LeerplanProvinciale Middenschool HasseltProvinciale Handelsschool HasseltProvinciale Secundaire School Hasselt - KunsthumanioraProvinciale Secundaire School Hasselt - Verpleegkunde (PIHV)Provinciale Middenschool DiepenbeekProvinciale Secundaire School DiepenbeekProvinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs TongerenProvinciale Secundaire School VoerenProvinciale Technische School MaasmechelenProvinciaal Instituut LommelProvinciaal Instituut Lommel - IONProvinciale Secundaire School BilzenProvinciale Centra voor Volwassenenonderwijs (PCVO)PCVO - Moderne Talen HasseltPCVO - Handel HasseltPCVO - MaaslandPCVO - Talen-Informatica VoerenScholengemeenschap van het Provinciaal Stedelijk Onderwijs Limburg (SG PSOL)cvo Limburgse Lerarenopleiding (cvo LIMLO)Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (PCLB)iva PLOTRegionaal Technologisch Centrum vzw (RTC)Limburgs Overleg Onderwijs en Arbeid (LOOA)Consortia VolwassenenonderwijsLimburgs Steunpunt Kinderopvang vzwProvinciale Hogeschool Limburg (PHL)Vlaamse Overheid Dienst StudietoelagenProvinciale Commissie Studiebeurzenstichting LimburgProvinciaal Centrum voor Cultureel ErfgoedProvinciaal Domein DommelhofMijnerfgoediva BeeldenprojectMonumentenwacht vzwGrindcelProvinciaal NatuurcentrumBosgroep LimburgProvinciedomein NieuwenhovenProvinciedomein RullingenProvinciedomein HagevenToerisme Limburg vzwPOM LimburgProvinciedomein Bokrijkpcfruit vzwHet Domein Bokrijk vzwLSMAudiovisuele Studio

Budget
Belastingen
naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

maandag, 18 december 2017
Limburg Lezingen - Dirk Rochtus - De macht van Duitsland
Limburg lezingen nodigt op dinsdag 30 januari Dirk Rochtus uit.  In zijn lezing "De macht van Duitsland" brengt hij een historische schets van Duitsland. Hij licht het huidige...
woensdag, 29 november 2017
Doortocht Winterbeek in Hoeselt
Als grootste waterbeheerder in Limburg bindt het provinciebestuur voortdurend de strijd aan tegen wateroverlast. Om overstromingen tegen te gaan in Hoeselt, krijgt de Winterbeek een nieuwe, open bedding....
vrijdag, 24 november 2017
De provincieraad stemde op 24 november 2017 de belastingreglementen voor 2018. De provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams gewest werden teruggebracht van 400...