De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Europese projecten in kaart

kaart | lijst

Sanering spotbezoedeling

Een risico-analyse werd uitgevoerd door een college van deskundigen onder leiding van OVAM; op basis van de resultaten werd een document opgesteld met alle saneringsverplichtingen, waaraan de N.V. Mijnen nog dient te voldoen, zowel effectieve saneringsmaatregelen als voorzorgs- en controlemaatregelen. In deze aanvraag wordt een groot deel van de historische verontreiniging aangepakt, die de NV Mijnen in het kader van het bodemsaneringsdecreet nog dient te saneren. Het betreft de sanering van de spotbezoedeling (30-tal) op de terreinen van N.V. Mijnen t.g.v. het lekken/morsen van chemische producten (in totaal dient volgens een bodemonderzoek maximaal 94.539 m³ bodem afgegraven te worden; de definitieve af te graven hoeveelheden zullen tijdens de werken bepaald worden door middel van controle-analyses); deze worden geborgen in een in te richten saneringsopslag op een plateau van ca. 3 ha op de mijnterril van Zolder. Verder wordt te Eisden een slibbekken (het gedeelte dat eigendom is van N.V. Mijnen) geïsoleerd door middel van een afdeklaag omwille van aanrijking door zware metalen. Het vliegasstort (deels op eigendom van N.V. Mijnen, deels op eigendom van de N.V. Maasland) zal door een dubbel afdeksysteem (folie en kleimatten) worden gedicht. Dit vliegasstort werd tot eind juni 1996 geëxploiteerd; de isolatie onderaan werd in het kader van de exploitatie bekostigd. In Beringen dienen twee schlammbekkens te worden bekalkt om verzuring te vermijden. De ringgracht rond de terril van Zolder, die het run-off en drainagewater moet opvangen, wordt vervolledigd en waterdicht gemaakt. Een laatste onderdeel in dit dossier is de installatie van een grondwatermonitoringnet, ontworpen door prof. Van Autenboer van het LUC. Om de effectiviteit van de saneringsmaatregelen te controleren, dienen nog 32 bijkomende controleputten te worden geboord.

Projectinformatie

Thema: duurzame ontwikkeling

Programma: RECHAR II

Startjaar: 1997

Partner: NV Mijnen

Financiën

Totale projectkosten: € 3.666.121,01

Europese subsidie: € 733.224,20

Geografische locatie project

Grote Baan
3530 Houthalen-Helchteren

Link naar dit project

bekijk dit project op de kaart


  • filter
    open collapsed menu
    collapse menu

Nieuws

dinsdag, 06 november 2018
beeld Europese Unie
Grensoverschrijdend samenwerken doet nieuwe mogelijkheden en kansen ontstaan. Om het potentieel van de Euregio Maas-Rijn te versterken en praktische barrières weg te werken, financiert het programma...
woensdag, 10 oktober 2018
Buitenkant Lab2Fab
Op het voormalige mijnterrein van Houthalen-Helchteren is gisteren Lab2Fab geopend. Jonge bedrijven binnen de cleantechsector kunnen er voortaan naar hartenlust experimenteren en testen. De cleantechcampus...
woensdag, 12 september 2018
45 studenten uit universiteiten en hogescholen van Aken, Hasselt, Heerlen, Luik en Maastricht komen deze week samen voor de eerste Euregionale zomercursus. Een week lang zullen ze ideeën, visies en...