De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Europese projecten in kaart

kaart | lijst

Sanering spotbezoedeling

Een risico-analyse werd uitgevoerd door een college van deskundigen onder leiding van OVAM; op basis van de resultaten werd een document opgesteld met alle saneringsverplichtingen, waaraan de N.V. Mijnen nog dient te voldoen, zowel effectieve saneringsmaatregelen als voorzorgs- en controlemaatregelen. In deze aanvraag wordt een groot deel van de historische verontreiniging aangepakt, die de NV Mijnen in het kader van het bodemsaneringsdecreet nog dient te saneren. Het betreft de sanering van de spotbezoedeling (30-tal) op de terreinen van N.V. Mijnen t.g.v. het lekken/morsen van chemische producten (in totaal dient volgens een bodemonderzoek maximaal 94.539 m³ bodem afgegraven te worden; de definitieve af te graven hoeveelheden zullen tijdens de werken bepaald worden door middel van controle-analyses); deze worden geborgen in een in te richten saneringsopslag op een plateau van ca. 3 ha op de mijnterril van Zolder. Verder wordt te Eisden een slibbekken (het gedeelte dat eigendom is van N.V. Mijnen) geïsoleerd door middel van een afdeklaag omwille van aanrijking door zware metalen. Het vliegasstort (deels op eigendom van N.V. Mijnen, deels op eigendom van de N.V. Maasland) zal door een dubbel afdeksysteem (folie en kleimatten) worden gedicht. Dit vliegasstort werd tot eind juni 1996 geëxploiteerd; de isolatie onderaan werd in het kader van de exploitatie bekostigd. In Beringen dienen twee schlammbekkens te worden bekalkt om verzuring te vermijden. De ringgracht rond de terril van Zolder, die het run-off en drainagewater moet opvangen, wordt vervolledigd en waterdicht gemaakt. Een laatste onderdeel in dit dossier is de installatie van een grondwatermonitoringnet, ontworpen door prof. Van Autenboer van het LUC. Om de effectiviteit van de saneringsmaatregelen te controleren, dienen nog 32 bijkomende controleputten te worden geboord.

Projectinformatie

Thema: duurzame ontwikkeling

Programma: RECHAR II

Startjaar: 1997

Partner: NV Mijnen

Financiën

Totale projectkosten: € 3.666.121,01

Europese subsidie: € 733.224,20

Geografische locatie project

Grote Baan
3530 Houthalen-Helchteren

Link naar dit project

bekijk dit project op de kaart


  • filter
    open collapsed menu
    collapse menu

Nieuws

vrijdag, 17 mei 2019
Gedeputeerde Tom Vandeput woont demo 3D metaalprinter bij op de T2 Campus
Technologiecentrum Sirris heeft een volledig nieuwe productieketen ontwikkeld waarin een 3D-metaalprinter en andere state-of-the-art productietechnologieën worden samengebracht. Metaalverwerkende...
woensdag, 08 mei 2019
vlnr: gedeputeerde Tom Vandeput, minister Jo Vandeurzen, kabinetsmedewerker Regine Van Ackere en POM Limburg directeur Frank Zwerts
De wereld van de zorg zit in volle transitie. Door de reorganisatie van de eerstelijnszorg en de basis-specialistische zorg wordt de onderlinge communicatie en afstemming tussen de verschillende...
maandag, 18 maart 2019
Waarnemend provinciegriffier Liliane Vansummeren en gedeputeerde Tom Vandeput en andere mandatarissen Euregio Maas-Rijn
De provincies Belgisch en Nederlands Limburg, provincie Luik, de Duitstalige Gemeenschap en de Regio Aken gaan intenser samenwerken binnen de Euregio Maas-Rijn. Gedeputeerde van Europa Tom Vandeput en...