De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Ruimtepact2040

Procedure

Formele processtappen Ruimtepact 2040 en plan-MER

Met een parrallel, maar geïntegreerd plan-milieu-effectonderzoek, onderzocht de provincie de impact van het beleidsplan op het milieu. Dit plan wordt kortweg het "plan-MER" genoemd.

Processtap Status Datum
Startbeslissing door provincieraad afgerond maart 2019
Conceptnota  afgerond november 2019
Publieke raadpleging en adviesronde Conceptnota  afgerond januari 2020
Kennisgevingsnota afgerond juli 2020
Terinzagelegging kennisgevingsnota afgerond oktober 2020
Richtlijnen afgerond februari 2021
Voorontwerp afgerond september 2021 
Adviesronde over voorontwerp (gemeenten, Vlaanderen, Procoro) afgerond december 2021 
Ontwerp Ruimtepact 2040 + Ontwerp plan-MER afgerond december 2022 
Openbaar onderzoek afgerond 17 februari t.e.m. 17 mei 2023 
Definitief beleidsplan: Ruimtepact 2040 + plan-MER (dossiernummer PL0264) afgerond 21 februari 2024
Publicatie Belgisch Staatsblad in afwachting termijn van mogelijk voorbehoud Vlaamse Regering

Meer weten over het proces?

Gedetailleerde informatie over de verschillende processtappen, inspraak- en participatie-initiatieven en het gevolg dat eraan is gegeven vind je in de procesnota. De procesnota is een evolutief document. Dat betekent dat we elke doorlopen stap in de procedure steeds werd aangevuld met alle relevante informatie.

Je kunt de procesnota downloaden via www.limburg.be/rp2040-documenten.

Inspraak, participatie en overleg

Alleen met een degelijk proces van overleg en participatie kan een beleidsplan Ruimte tot stand komen dat gedragen wordt door de vele betrokkenen en stakeholders.

2023 - Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek van 17 februari tot en met 17 mei 2023 kon iedereen de documenten van het Ontwerp-Ruimtepact 2040 inkijken en reageren op het ontwerp.

2021 - Adviesronde voorontwerp

In september 2021 stelde de deputatie het voorontwerp vast. Dit kreeg de titel "Ruimtepact 2040, ambitie voor Limburg". De adviesronde over het voorontwerp Ruimtepact 2040 vond plaats van 8 oktober tot 15 december 2021.

Tijdens die periode konden de decretaal bepaalde adviesinstanties schriftelijk advies uitbrengen over het voorontwerp. Dit zijn de Limburgse gemeentebesturen, Vlaamse overheid en Procoro (Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening).

2020 - Publieke inspraak Kennisgeving plan-MER

Van 1 september t.e.m. 30 oktober 2020 werd de kennisgeving van het plan-MER ter inzage gelegd voor het publiek.

Op basis van de inspraakreacties heeft Team MER op 9 februari 2021 richtlijnen opgesteld voor de opmaak van het plan-MER.

2019 - Publieke raadpleging Conceptnota    

Van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 werd er een publieke raadpleging gehouden over de conceptnota met op 2 december 2019 een publieke infomarkt. We ontvingen in totaal 60 inspraakreacties. Er reageerden 60 % van de 42 Limburgse gemeenten, waaronder zowel kleinere gemeenten als de grotere steden.

2019 - 4keerLimburg2040

Op 20 juni 2019 werd in Thor Central (Genk) het "toekomstevent 4keerLimburg2040" opgezet rond het resultaat van de toekomstverkenning. De 4 toekomstscenario’s voor Limburg werden getoond en besproken met 250 geïnteresseerden, waaronder burgemeesters, ondernemers, architecten, studenten, professoren en ambtenaren. Verschillende experten gingen in debat met het publiek en deelden hun visie over het wonen, de economie, de mobiliteit of de open ruimte in de toekomst.

De filmpjes over de toekomstscenario’s of het event kun je bekijken op www.limburg.be/ruimtelijkeordeningstudies.

2017 - Debatfestival/Welk Limburg wil jij?

Op 8 december 2017 organiseerden we ook het "debatfestival". Alle inzichten van die dag vind je terug in het verslag (www.limburg.be/brlverslagdebatfestival).

Met de vraag "Welk Limburg wil jij?" nodigden we van eind 2017 tot en met oktober 2019 iedereen uit om mee na te denken over de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie. Dit leidde tot een bonte en veelzijdige verzameling van ideeën en meningen. We verzamelden ze allemaal in één verslag (www.limburg.be/brlideeenenreacties).

Alles over: Ruimtepact 2040

Lees ook:

naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

maandag, 03 juni 2024
Provincie Limburg startte een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan om voor de afgestote militaire kwartieren "IJzer", "Wouters" en "Chinees paviljoen" een bestemmingswijziging door te voeren. Het...
dinsdag, 21 mei 2024
online platform Limburg in cijfers
Waarvoor wordt het land, de grond of de ruimte gebruikt in Limburg? Dat brengen we in kaart in een nieuw cijferdossier aan de hand van ruimtelijke indicatoren, die zicht geven op de open ruimte en het...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...

Provincie Limburg is ook social