De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Ruimtepact 2040 - ambitie voor Limburg

Ruimtepact 2040

De provincie werkt aan het "Ruimtepact 2040". Het "Ruimtepact 2040" is het nieuwe beleidsplan Ruimte voor Limburg. Hiermee toont de provincie haar ambitie voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Limburg richting 2040. Met het Ruimtepact 2040 reikt ze de hand aan alle andere actoren die mee de Limburgse ruimte vormgeven, om samen te blijven werken aan Limburg als sterke regio waar het goed is om te leven. Het Beleidsplan Ruimte Limburg, oftewel het Ruimtepact 2040, zal het Ruimtelijk Structuurplan Limburg vervangen dat dateert van 2003.

Een update van het provinciaal ruimtelijk beleid is nodig, want we staan voor heel wat uitdagingen die een impact hebben op de leefomgeving van Limburg. De samenstelling van de bevolking wijzigt. Verspreide bebouwing zet zich door. De verkeersproblematiek groeit. Het klimaat verandert. De open ruimte staat onder druk terwijl ze essentieel is voor onze voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning. We moeten hier op een juiste manier mee omgaan.

De provincie wil de troeven van Limburg versterken en uitspelen. Dit Limburgs DNA is erg specifiek en een ruimtelijke visie en beleid op maat van Limburg is dus nodig: Limburg is centraal gelegen in de Euregio Maas-Rijn, heeft veel kwalitatieve open ruimte, een waaier aan diverse landschappen, een netwerk van incubatoren en vele fijne dorpen en steden op mensenmaat.

Het “Ruimtepact 2040, ambitie voor Limburg” zet dit nieuwe ruimtelijke beleid voor Limburg uit en sluit aan op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) dat door de Vlaamse Regering wordt opgemaakt.

Formele processtappen 

Processtap Status Datum
Startbeslissing door provincieraad afgerond maart 2019
Conceptnota  afgerond november 2019
Publieke raadpleging en adviesronde Conceptnota  afgerond januari 2020
Voorontwerp Beleidsplan Ruimte Limburg afgerond september 2021 
Adviesronde over voorontwerp Beleidsplan Ruimte Limburg
(gemeenten, Vlaanderen, Procoro)
 lopend  
Ontwerp Beleidsplan Ruimte Limburg    
Openbaar onderzoek ontwerp beleidsplan    
Definitief beleidsplan: Ruimtepact 2040    

Startbeslissing en conceptnota

Op 20 maart 2019 nam de provincieraad de officiële startbeslissing voor het opmaken van een Beleidsplan Ruimte Limburg. De daarop volgende conceptnota was het eerste document in de formele procedure. Dit document:

  • geeft de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kernachtig weer
  • schetst een gewenst perspectief voor de toekomst in 2040 
  • en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.

Van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 vond er een publieke raadpleging plaats over de conceptnota. Tijdens die periode kon iedereen zijn/haar zienswijze op de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kenbaar maken bij de provincie Limburg. Een uitgebreid verslag van deze inspraakreacties is terug te vinden in de procesnota.

Voorontwerp Beleidsplan Ruimte Limburg

In september 2021 stelde de deputatie het voorontwerp van het Beleidsplan Ruimte Limburg vast. Dit kreeg de titel “Ruimtepact 2040, ambitie voor Limburg”. Het voorontwerp van het beleidsplan bestaat uit:

  • een strategische visie: deze schetst een toekomstperspectief voor Limburg in 2040 en bevat zeven strategische doelstellingen die de krachtlijnen en de richting uitzetten voor het ruimtelijk beleid
  • drie beleidskaders voor thema’s die voor Limburg belangrijk zijn: wonen, economie en open ruimte. Ieder beleidskader diept een thema verder uit en bevat operationele doelstellingen en een set van acties om het ruimtelijk beleid waar te maken.

De hoofdlijnen van het voorontwerp kun je nalezen in onderstaande brochure. 

In onderstaande video krijg je een korte toelichting van de doelstellingen en inhoudelijke hoofdlijnen van het voorontwerp.

Van 8 oktober tot 15 december 2021 vindt een adviesronde over het voorontwerp plaats. De Limburgse gemeenten, de Vlaamse overheid en de Procoro kunnen dan hun inbreng doen over het voorontwerp.

Plan-MER-proces

Processtap Status Datum
Kennisgevingsnota plan-MER (dossiernummer PL0264) afgerond juli 2020
Terinzagelegging kennisgevingsnota plan-MER afgerond oktober 2020
Richtlijnen plan-MER (dossiernummer PL0264) afgerond februari 2020
Ontwerp plan-MER lopend  
Openbaar onderzoek ontwerp plan-MER    
Plan-MER    

Om de mogelijke effecten van het Beleidsplan Ruimte Limburg op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage gevoerd (plan-MER). Dit proces wordt geïntegreerd in het proces van het Beleidsplan Ruimte Limburg.

De eerste stap hierin is de kennisgeving. De kennisgevingsnota beschrijft de onderzoeksmethodiek die zal worden toegepast voor de milieueffectbeoordeling. Het geeft aan wat in het eigenlijke plan-MER zal onderzocht worden en hoe dat zal gebeuren. Op 15 juli 2020 verklaarde Team-MER van de Vlaamse Overheid de kennisgeving van de milieueffectbeoordeling volledig.

De kennisgeving van plan-MER werd ter inzage gelegd voor het publiek van 1 september tot 30 oktober 2020. Hierna stelde Team-MER op 9 februari 2021 de richtlijnen voor de opmaak van het plan-MER op.

Meer weten over het proces?

Gedetailleerde informatie over de verschillende processtappen vind je in de procesnota. De procesnota is een evolutief document. Dat betekent dat we elke doorlopen stap in de procedure verder aanvullen met alle relevante informatie rond de procesvoering, informatie-, inspraak-, en communicatieacties. Je kunt de procesnota downloaden via www.limburg.be/procesnotaruimtepact2040.

Meer weten over de inspraak en participatie?

Meer informatie over de voorbije participatie- en inspraakmomenten vind je op de pagina “Inspraak, participatie en overleg”.

Meer weten over de studies en onderzoeken?

In de voorbereiding van het beleidsplan werden enkele studies en onderzoeken uitgevoerd. De inzichten uit deze onderzoeken werden meegenomen bij de uitwerking van het ruimtelijk beleid, zoals:

Deze functionaliteit is uitgeschakeld door je cookie policy instellingen.
Je kunt deze instellingen aanpassen op de cookie policy pagina.

Wens je een transcipt van deze video? Stuur dan een mailtje naar communicatie@limburg.be

Contactgegevens dienst

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 17.00 u.

Lees de brochure over het voorontwerp Beleidsplan Ruimte voor Limburg
Ruimtepact 2040 - Bekijk de hoofdlijnen van het voorontwerp Beleidsplan Ruimte voor Limburg
Ruimtepact 2040 - Herbekijk het webinar van 8 oktober 2021

Nieuws

maandag, 11 oktober 2021
Ruimtepact 2040: ambitie voor Limburg
Eind september stelde de deputatie het voorontwerp voor het Beleidsplan Ruimte voor Limburg vast. Onder de koepel "Ruimtepact 2040" werken we als provinciebestuur aan een nieuwe ruimtelijke visie voor...
dinsdag, 07 september 2021
Illustratie fiets- en faunaverbinding, © Agentschap Wegen en Verkeer
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft onlangs de nieuwe fiets- en faunapassage op het Kolenspoor (Fietssnelweg F751 As - Maaseik) in Dilsen-Stokkem opengesteld. Je fietst er...