De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provinciebestuur in het kort

Op deze pagina van de website vind je alle basisinformatie over zowel het provinciebestuur als over Limburg zelf. Handig als je bijvoorbeeld een spreekbeurt wilt houden over Limburg of gewoon de provincie Limburg beter wilt leren kennen. Naast de basisinformatie kun je ook nog gratis kaarten van Limburg downloaden. Voor mooie foto’s en brochures kun je ook terecht bij Visit Limburg.

Een provincie is een groep gemeenten in eenzelfde grondgebied. Het provinciebestuur lost problemen op die te groot of te duur zijn voor een gemeente, maar te klein voor Vlaanderen of België. Het is als het ware een "tussenliggend" of met een moeilijk woord een "ntermediair" bestuur. België telt tien provincies. Vlaanderen is ingedeeld in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant én Limburg. Wallonië is ingedeeld in de provincies Henegouwen, Waals-Brabant, Namen, Luxemburg en Luik.

Wat doet het provinciebestuur?

 • Het provinciebestuur voert taken uit in opdracht van andere overheden (bv. het uitreiken van milieuvergunningen, bouwvergunningen, natuurvergunningen, …).
 • Het provinciebestuur heeft veel eigen taken en bevoegdheden op maat van de provincie: het uitbouwen van provinciale scholen, toerisme, bescherming van het milieu, enz. 
  Limburg, bijvoorbeeld,
  • legt fuifbussen in om jongeren veilig terug naar huis te brengen
  • werkt rond dierenwelzijn
  • breidt het wereldberoemde fietsroutenetwerk nog uit en onderhoudt het.
 • Het provinciebestuur neemt zeer vaak het initiatief tot samenwerking tussen provincie en gemeenten (bv. natuur, mobiliteit, erfgoed, … ). Zo helpt het provinciebestuur Limburg de Limburgse gemeenten met acties tegen de klimaatopwarming.
 • Kortom ... het provinciebestuur is actief op het gebied van toerisme, waterlopen, tewerkstelling, milieu, mobiliteit, ...

Wie bestuurt de provincie?

Het besturen van een provincie gebeurt door de provincieraad, de deputatie en de gouverneur.

 • De provinciegouverneur is het gezicht van de provincie. Hij wordt niet verkozen, maar benoemd door de Vlaamse Regering. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de openbare orde en de organisatie van hulpacties bij rampen in de provincie. De huidige gouverneur heet Jos Lantmeeters.
 • De deputatie bestaat uit 4 gedeputeerden en is dagelijks verantwoordelijk voor zaken die de inwoners van Limburg aangaan: tewerkstelling, milieuzorg, onderwijs, mobiliteit, veilig verkeer, … De deputatie kun je vergelijken met een regering, de gedeputeerden met ministers. Zij komen wekelijks samen, overleggen en nemen beslissingen.
 • De provincieraad wordt om de zes jaar verkozen door de Limburgers. De provincieraad is eigenlijk het "“provinciaal parlement" met vertegenwoordigers van alle Limburgse politieke partijen. In de Limburgse provincieraad zetelen 31 provincieraadsleden. De provincieraad controleert het bestuur van de provincie en beslist over de voorstellen van de deputatie en over het budget (wat het allemaal mag kosten). De provincieraadsleden komen maandelijks samen.

Het Provinciehuis

De gouverneur, de gedeputeerden en de provincieraad werken vanuit het Provinciehuis in Hasselt.

Wil jij het Provinciehuis bezoeken? Je bent hartelijk welkom!

Contactgegevens dienst

Provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 71 11
e-mail info@limburg.be
http://www.limburg.be


Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

Vacatures
Belastingen

Provincie Limburg is ook social