De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Lokaal cliëntoverleg

Lokaal cliëntoverleg (LCO) is overleg tussen een cliënt en zijn hulpverleners. Die hulpverlener kan elke begeleider, huisarts of hulpverlenende dienst zijn die met een cliënt in contact komt. Samen komen ze tot afspraken over de doelen die de cliënt wil bereiken en de ondersteuning die hij daarvoor nodig heeft. Een neutrale coördinator, die niet betrokken is bij de hulpverlening aan de cliënt, organiseert het overleg. Hij leidt het gesprek in goede banen.

Hoe werkt het?

Lokaal cliëntoverleg werkt alleen als de betrokkenheid van de cliënt gegarandeerd is. Waar wil de cliënt met zijn leven naartoe? Welke problemen wil hij zeker opgelost zien? Op welke hindernissen botst hij?

Iedereen rond de tafel gaat mee op zoek: welke stappen zijn er nodig om tot de gewenste situatie te komen? Welke hulp vraagt de cliënt? Niet alleen de problemen, ook wat goed gaat, komt aan bod.

Vooral in multiprobleemsituaties is lokaal cliëntoverleg aangewezen. Als verschillende hulpverleners tegelijk met dezelfde cliënt bezig zijn, is afstemming een noodzaak. Zolang diensten los van elkaar en enkel vanuit hun invalshoek naar de situatie kijken, is er immers weinig kans op verbetering. Lokaal cliëntoverleg brengt structuur in de chaos van problemen.

Spilfiguur

Eén hulpverlener neemt de rol op van spilfiguur: hij ondersteunt de cliënt vóór, tijdens en na het overleg. Hij staat in voor de voorbereiding van de cliënt en informeert de LCO-coördinator (Lokaal Cliëntoverleg-coördinator). Alleen hulpverleners die dicht bij de cliënt staan, kunnen spilfiguur zijn.

Soms blijven muren onwrikbaar staan, hoeveel inspanningen de cliënt ook levert. Of stelt men vast dat de ondersteuning die de cliënt nodig heeft, (nog) niet bestaat of niet toegankelijk is. Het is een expliciete opdracht van de LCO-coördinator om alert te zijn voor structurele en dossieroverschrijdende knelpunten.

Elke hulpverlener, begeleider, huisarts of dienst kan een lokaal cliëntoverleg aanvragen, op voorwaarde dat dit met de cliënt besproken is. Voor de aanvraag kun je terecht bij de coördinator van de woonplaats van de cliënt. In Limburg nemen de OCMW’s deze rol op. Zij organiseren overleg voor inwoners die daar nood aan hebben. Ook de cliënt zelf kan een overleg aanvragen.

Meer info

Meer info over het lokaal cliëntoverleg en de contactgegevens van de LCO-coördinatoren vind je hieronder:

Het LCO haalde ook de pers:

Documenten coördinatoren (is beveiligd met wachtwoord)

De Limburgse studielening, een kans voor jou.

Provincie Limburg is ook social