De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Mobidesk Limburg
Dobbelsteen met vraagtekens

Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement is het sturen van de vraag naar mobiliteit. Concreet betekent dit het beheersen van de vraag naar autogebruik door het doorbreken van gewoontes en het veranderen van het gedrag van de reiziger, dat wordt bepaald door verplaatsingsmotieven en vervoerwijzen. Mobiliteitsmanagement mag dan ook niet verward worden met verkeersmanagement: het geleiden van verkeersstromen.

Bij mobiliteitsmanagement creëren verschillende partijen voorwaarden waarin de vraag wordt gestuurd: reizigers (werknemers, werkzoekenden, …), werkgevers en publiekstrekkers, overheden en aanbieders van mobiliteitsdiensten, ...

Slim reizen, slim werken

Bij mobiliteitsmanagement spreken we ook wel eens over het bevorderen van "slim reizen". Allerlei inspanningen beïnvloeden de mobiliteitskeuze van individuen. Het doel is daarbij een spreiding van het verkeer over de dag (lagere verkeersdruk in de spitsuren) en het verminderen van het autosolisme (door minder te reizen, niet alleen te reizen of te reizen met andere vervoermiddelen).

Het gebruik van andere vervoermiddelen (andere dan de auto) stimuleer je:

  • door maatregelen die het autogebruik ontmoedigen (parkeermanagement, fiscaliteit, ...)
  • door het rechtstreeks aanmoedigen van duurzame vervoermiddelen (fietsvergoeding, carpoolparking, ...)
  • door het gebruik van duurzame vervoermiddelen te ondersteunen (P+R, mobiliteitsbudget, …).

Hoe doen we dat?

Bij het aanprijzen van alternatieve vervoermiddelen werken we vanuit het STOP-principe: zoveel mogelijk Stappen, Trappen (fiets), het Openbaar en collectief vervoer gebruiken, en daarna pas de Personenwagen inzetten.

Het vermijden of verminderen van verplaatsingen, of deze op een ander tijdstip laten plaatsvinden, stimuleer je door ontmoedigende maatregelen (fiscaliteit, …) of door "Het Nieuwe Werken" of flexibel werken.

Werkgevers die "Het Nieuwe Werken (HNW)" implementeren, stimuleren hun werknemers om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Voorbeelden zijn thuiswerken, werken vanuit satellietkantoren en e-conferencing. Door op een andere manier te gaan werken verandert tegelijkertijd ook het reisgedrag.

Mobiliteitsmanagementmaatregelen

Mobiliteitsmanagement biedt een breed gamma aan maatregelen: infrastructuur, promotiecampagnes, mobiliteitsonderwijs, marketing van duurzaam vervoer, verschillende wettelijke regelingen, positieve en negatieve prijsprikkels … Nieuwe vormen duiken nog regelmatig op.

We spreken daarbij over twee soorten maatregelen: honing- en azijnmaatregelen.

Honingmaatregelen

Honingmaatregelen (of pull-maatregelen) zijn verleidingsmaatregelen, bedoeld om werknemers te belonen als ze hun autogebruik (of gebruik ervan in de spits) verminderen. Voorbeeld: werknemers stimuleer je om met de fiets naar het werk te gaan door te zorgen voor goede fietsenstallingen, een reparatieservice, douches en een fietsvergoeding.

Honingmaatregelen compenseren de nadelen van andere vervoerwijzen dan de auto. Dit soort maatregelen kosten de werkgever over het algemeen geld.

Azijnmaatregelen

Azijnmaatregelen (of push-maatregelen) zijn maatregelen die het autosolisme (of het gebruik ervan in de spits) ontmoedigen. Dit kan bijvoorbeeld door parkeren vlakbij de werkplek minder aantrekkelijk te maken.