De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Mobidesk Limburg

Beleid

Sinds enkele jaren groeit bij ondernemingen en werknemers het besef dat zonder inspanning op vlak van mobiliteit onze waarborg voor een goede toekomst verloren is.

”Koning auto” sluit onze wegen af. Letterlijk, want de wagen zorgt voor heel wat files. Maar ook figuurlijk ... werknemers zonder wagen worden uitgesloten voor een welbepaalde job en de economische activiteit wordt afgeremd. Werkgevers en werknemers betalen steeds meer voor hun mobiliteit. We maken kosten, maar het levert ons niets op, de auto draagt niet bij tot een hogere productiviteit of beter welzijn.

Verder zorgt de huidige mobiliteitsontwikkeling voor sterke negatieve effecten op het milieu, de leefbaarheid in onze steden en gemeenten en op de economie. De maatschappelijke kosten als gevolg van onze mobiliteit nemen alsmaar toe. Deze kosten voelen wij allemaal, weliswaar niet altijd even bewust. Denk maar aan de negatieve gevolgen van luchtverontreiniging, geluidsoverlast en verkeersongevallen. Files en beperkte verplaatsingsmogelijkheden zijn nefast voor de werkgelegenheid en de economische activiteit.

Door een actieve houding aan te nemen, kunnen wij (en met wij bedoelen we iedereen) het tij doen keren. Door gerichte acties te ondernemen, versterkt de economische activiteit, vergroot de leefbaarheid in onze steden en wordt de sociale deelname van eenieder in Limburg gegarandeerd. Een betere toekomst is mogelijk als ondernemingen, gemeenten en de provincie Limburg zij aan zij werken aan het realiseren van efficiënte en duurzame mobiliteit: samen werken aan een "Eén, Sterk, Sociaal, Duurzaam Limburg!".

Jean-Paul Peuskens
gedeputeerde van Mobiliteit

Belastingen