De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Projecten

De Cel Gebiedsontwikkeling is in eerste instantie opgericht om het ruimtelijk beleid van de provincie Limburg uit te voeren. Uiteraard moeten alle projecten dan ook passen binnen het beleidskader van het Ruimtelijk Structuurplan Limburg. Twee belangrijke kerntaken komen daarbij duidelijk naar voren.

Betaalbare woonzones creëren

Provincie Limburg wil samen met de Cel Gebiedsontwikkeling vooral inzetten op "betaalbaar wonen"

  • door lokale overheden positief te ondersteunen zodat ze hun woonbeleid effectief kunnen realiseren
  • door deskundige begeleiding te garanderen om het beleid optimaal af te stemmen op de vele noden en initiatieven op het vlak van stadsontwikkeling, welzijn, enz.

Regionale bedrijfssites ontwikkelen

Daarnaast biedt de Cel Gebiedsontwikkeling de nodige ondersteuning om regionale bedrijventerreinen duurzaam te ontwikkelen. Hiervoor werkt de organisatie nauw samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en/of de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM).

Steeds in constructief overleg

De provincie Limburg wenst systematisch in overleg te treden met de betrokken partners

  • om samen af te wegen of een project al dan niet kadert binnen het vooropgestelde beleid
  • om samen te bepalen of de Cel Gebiedsontwikkeling een meerwaarde kan betekenen in de realisatie
  • om samen te bekijken of de participatie van andere overheden of partners al dan niet opportuun is.

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning en Beleid, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05
fax 011 24 92 35
e-mail roplangroep@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Nieuws

maandag, 11 december 2017
Welk Limburg wil jij? Onder dit motto gaat de provincie Limburg het gesprek aan met alle Limburgers over de toekomstige ruimtelijke invulling van de provincie. Daarom organiseerde het provinciebestuur...
maandag, 20 november 2017
Naar aanleiding van de wateroverlast ter hoogte van de Asdonkbeek en in uitvoering van het goedgekeurde Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan "afbakening kleinstedelijk gebied Leopoldsburg" is de...
donderdag, 09 november 2017
Novemberzittingen provincieraad 2017 - Een Sterk Sociaal Duurzaam Limburg - Inge Moors
Op 9 november 2017 sloot gedeputeerde Inge Moors de toelichtingen van het beleid 2018 van de Limburgse deputatie af. Als bevoegde gedeputeerde voor Ruimtelijke ordening, Landbouw, Plattelandsbeleid,...