De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Projecten

De Cel Gebiedsontwikkeling is in eerste instantie opgericht om het ruimtelijk beleid van de provincie Limburg uit te voeren. Uiteraard moeten alle projecten dan ook passen binnen het beleidskader van het Ruimtelijk Structuurplan Limburg. Twee belangrijke kerntaken komen daarbij duidelijk naar voren.

Betaalbare woonzones creëren

Provincie Limburg wil samen met de Cel Gebiedsontwikkeling vooral inzetten op "betaalbaar wonen"

  • door lokale overheden positief te ondersteunen zodat ze hun woonbeleid effectief kunnen realiseren
  • door deskundige begeleiding te garanderen om het beleid optimaal af te stemmen op de vele noden en initiatieven op het vlak van stadsontwikkeling, welzijn, enz.

Regionale bedrijfssites ontwikkelen

Daarnaast biedt de Cel Gebiedsontwikkeling de nodige ondersteuning om regionale bedrijventerreinen duurzaam te ontwikkelen. Hiervoor werkt de organisatie nauw samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en/of de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM).

Steeds in constructief overleg

De provincie Limburg wenst systematisch in overleg te treden met de betrokken partners

  • om samen af te wegen of een project al dan niet kadert binnen het vooropgestelde beleid
  • om samen te bepalen of de Cel Gebiedsontwikkeling een meerwaarde kan betekenen in de realisatie
  • om samen te bekijken of de participatie van andere overheden of partners al dan niet opportuun is.

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning en Beleid, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05
fax 011 24 92 35
e-mail roplangroep@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Nieuws

woensdag, 14 maart 2018
Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen!
Op 8 december 2017 debatteerden 250 Limburgers in Thorpark samen over de toekomstige ruimtelijke ordening van Limburg. Welk Limburg wil jij? Dat was de centrale vraag op het debatfestival. We kijken...
vrijdag, 02 maart 2018
Het Provinciebestuur Limburg staat aan be-MINE een vergunning toe om Kolenwasserij I op de mijnsite in Beringen te slopen. Hiermee volgt de provincie Limburg de plannen voor be-MINE Beringen uit het...
maandag, 26 februari 2018
Jan Peumans, Frank Smeets en Herman Reynders aan de ondertekeningstafel
Op 23 februari 2018 ondertekenden Vlaams minister Philippe Muyters, gouverneur Herman Reynders en voorzitter Frank Smeets de verlenging van de protocolovereenkomst zodat de werking van de stichting...