De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Europe Direct

Europees infopunt: Europe Direct

Om de Limburgers te informeren over de Europese Unie heeft de provincie Limburg Europe Direct opgericht. Europe Direct is een actieve infobalie waar iedereen met alle vragen over Europa terecht kan.

Je kunt er gratis brochures en folders over de meest uiteenlopende thema's en beleidsdomeinen van de Europese Unie opvragen. Tevens organiseren ze regelmatig voorlichtingsacties over Europese thema’s voor diverse doelgroepen.

Europe Direct biedt ook een interactieve tentoonstelling "Hoe Europa ons leven beïnvloedt" aan. Deze reizende tentoonstelling kan aangevraagd worden door de Limburgse Bibliotheken.

Europe Direct krijgt hiervoor steun van de Europese Commissie en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Europa en onderwijs

Europe Direct heeft zich de laatste jaren stevig op het onderwijs gericht. Leerkrachten kunnen er terecht voor didactische informatie en documentatie van de lessen die gegeven worden rond de Europese Unie.

Het infopunt biedt een EU-starterskit voor leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar aan (aanbod basisonderwijs).

Leerlingen uit het secundair onderwijs zijn welkom voor een Europese informatiesessie (aanbod secundair onderwijs).

Voor het hoger onderwijs worden studiebezoeken in het Europees Parlement georganiseerd (aanbod hoger onderwijs).

Het werkboekje "Euroscoop", de puzzel "Bouwen aan Europa", de webquest "Speurneus" en de zoektocht "Ontdek Europa" i.s.m. de Limburgse bibliotheken voor het basisonderwijs en de internetgame "Finding Europe" voor het secundair onderwijs, zijn rechtstreeks producten van de onderwijswerking binnen Europe Direct.

Spotje “Europa in je buurt”

Ieder jaar rond 9 mei, de “Dag van Europa”, de dag waarop in 1950 de aanzet is gegeven voor de éénwording van Europa, doen de verschillende Europese structuurfondsen een extra inspanning om het grote publiek te informeren over de bijdrage van Europese subsidies in hun onmiddellijke omgeving. De dienst Europa van de provincie Limburg liet daarom een promofilmpje maken waarin we aantonen dat diverse elementen uit ons dagelijks leven mee tot stand zijn gekomen met Europese steun. Het spotje wordt eveneens getoond van 4 tot 11 mei 2016 in de Limburgse bioscopen. Bekijk het spotje.

Nieuws

dinsdag, 31 mei 2016
De klimaatopwarming staat torenhoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Stijgende broeikasgasconcentraties leiden bij een ongewijzigd beleid tot droogtes, overstromingen, voedsel- en watercrisissen...
maandag, 02 mei 2016
Ter gelegenheid van de Dag van Europa, de dag waarop in 1950 de aanzet is gegeven voor de éénwording van Europa, doen de verschillende Europese Fondsen een extra inspanning om het grote publiek te...
vrijdag, 15 april 2016
logo Interreg Vlaanderen-Nederland
Hart- en vaatziekten zijn in Europa niet alleen doodsoorzaak nummer 1, ze kosten de Europese gemeenschap ook 196 miljard euro per jaar. Een vroegtijdige diagnose kan helpen de kosten te beperken en de...