De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Bosgroep Limburg
Boswerker maait tussen de bomen.

Beheerwerken

Het uitvoeren van onrendabele boswerkzaamheden maakt essentieel deel uit van de dienstverlening van de Bosgroep aan haar leden.

Bosgroep Limburg begeleidt de leden-bosbeheerders professioneel bij het (laten) uitvoeren van de nodige en nuttige onrendabele boswerkzaamheden. Deze onrendabele beheerwerken verhogen de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarde van de bossen.

De bosgroep werkt met een systeem van uitbesteding aan ploegen van sociale tewerkstellingsplaatsen en heeft zelf geen arbeiders in dienst. De ploegbaas heeft als taak de arbeidersploeg te begeleiden in de uitvoering van de beheerwerken. De organisatie van het personeel (arbeiders en ploegbaas) is de verantwoordelijkheid van de partner die de ploeg levert.

De bosgroep kan voor drie soorten projecten rond bosbeheerwerken een ploeg inzetten voor privé-eigenaars.
Deze projecten worden gefinancierd door groenjobsubsidies, projectsubsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos waar de bosgroep jaarlijks gebruik van kunnen maken, een provinciale subsidie voor het bosrandenproject en een kleine bijdrage van de eigenaar.

Exotenbestrijding

Door een snelle groei en een overvloedige zaadzetting heeft de Amerikaanse vogelkers zich massaal verspreid in de Kempense droge dennenbossen en overheerst hij daar de struiklaag. De Amerikaanse vogelkers zal waarschijnlijk nooit meer uit de privé-bossen van het Kempense landschap verdwijnen. Na jaren van intensieve bestrijding zijn er wel enkele grotere oppervlaktes "vogelkersvrij" gemaakt, zowel in openbaar als privé-bos, maar zeker in boscomplexen met versnipperde boseigendom blijft de Amerikaanse vogelkers uitdrukkelijk aanwezig.

Beheer jonge bossen / maaien

Het uitvoeren van kleine beplantingen, vrijstellingen en zuiveringen van jonge bossen en maaiwerken (paden, open plekken, ...) zijn onrendabele werken voor de boseigenaars.

Als Bosgroep Limburg deze werken niet organiseert voor de leden dan gebeuren ze vaak niet waardoor aanplantingen dreigen te mislukken, open plekken terug verbossen, ... en dit is niet wenselijk.

Door onuitgevoerde onrendabele werken dreigen leden hun subsidie voor (her)bebossing en voor de bevordering van de ecologische doelstelling i.h.k.v. uitgebreide bosbeheerplannen te verliezen. Het aanbieden van deze reeks van nodige en onrendabele boswerkzaamheden betekent een belangrijke dienstverlening aan  onze leden.

Stimuleren van aanleg bosranden of onderetages bij populierenaanplantingen bij de Limburgse Bosgroepleden

Bosbeheerders nemen de aanleg van bosranden in hun beheerplannen vaak wel op, maar voeren de aanleg niet altijd uit wegens een gebrek aan financiële stimulans. Dat is de reden waarom Bosgroep Limburg de beheerder financieel extra steunt.

Het huidige bosrandenproject past bovendien perfect in de overkoepelende visie van de bosgroep: de bosrand verhoogt de biodiversiteit in het Limburgse privébos.

Een bosrand is een geleidelijke overgang tussen het echte bos en het omliggende landschap. Deze overgang is de eerste fase van verbossing en bestaat uit struiken en kleine bomen, hakhout of knotbomen.
De bosrand hoort per definitie tot het bos en heeft de bosbewoner heel wat te bieden.

De bosgroep besloot Canadapopulieren in het project op te nemen omdat onderetages bij Canadapopulieren in wijd plantverband (minimum 8 m x 8 m) dezelfde troeven hebben.

Een mooie bosrand is minstens 6 m breed. De maximale breedte is afhankelijk van de boomhoogte en oriëntatie. De plantafstand is 2 m x 2 m, maar kan worden verkleind tot 1 m. De beste oriëntatie om veel bloesems, bessen en vruchten te krijgen, zijn de zuidelijk en westelijk georiënteerde bosranden. De bomen en struiken groeien niet even snel. Na een aantal jaren zullen de sterkere groeiers de zwakkeren overwoekeren. De beheerder moet ingrijpen, omdat anders soorten en variatie verloren gaan of bomen met een pioniersrol (Amerikaanse vogelkers, berk en es) zich juist vestigen.

Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.