De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Beleidsplan Ruimte Limburg

Beleidsplan Ruimte Limburg

De provincie werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL).

Conceptnota

De conceptnota geeft de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kernachtig weer, schetst een gewenst perspectief voor de toekomst in 2040 en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.

Je kunt de conceptnota van het BRL downloaden via www.limburg.be/brlconceptnota

In het gewenste toekomstperspectief streven we naar Limburg als dynamische en aantrekkelijke regio. Een aantal hoofdlijnen geven verdere invulling aan die ambitie:

 • een belevingsvol netwerk op mensenmaat
 • vlotte mobiliteit voor iedereen
 • hoogkwalitatieve open ruimte
 • sterke ontwikkelingsregio met internationale allure
 • voortrekkersrol in de energietransitie
 • Limburg, een sterk merk voor en door partnerschap.

Zes doelgerichte ruimtelijke strategieën vertalen de weg naar het gewenste toekomstperspectief. Ze geven de richting aan voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg op de lange termijn.

 1. De ruimtelijke regionale eigenheid respecteren
 2. Kernen en strategische gebieden versterken
 3. Vervoersverbindingen uitbouwen
 4. De open ruimte versterken
 5. Een gedifferentieerde economie faciliteren
 6. Hernieuwbare energie ruimtelijk integreren

Proces BRL

Op 20 maart 2019 nam de provincieraad ook de officiële startbeslissing voor dat BRL. Toen werd ook de focusnota goedgekeurd als sluitstuk van de voorbereidende fase en als basis voor het vervolgproces. De daarop volgende conceptnota was het eerste document in de formele procedure.
Van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 werd er een werd er een publieke raadpleging gehouden over de conceptnota. Tijdens die periode kon iedereen zijn/haar zienswijze op de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kenbaar maken bij de provincie Limburg.

Momenteel werken we de beleidskaders uit en bereiden we de milieueffectbeoordeling (plan-MER) voor. Tegen de zomer van 2021 trachten we het voorontwerp-BRL klaar te hebben.

Meer informatie over het proces kun je vinden in de procesnota. Die beschrijft het reeds doorlopen en het geplande verdere verloop van het planproces en van het informatie-, inspraak- en participatietraject. De procesnota is een evolutief document. Dat betekent dat het bij elke stap in de procedure wordt aangevuld en verfijnd naarmate de inzichten vorderen.

Je kunt de procesnota downloaden via www.limburg.be/brlprocesnota.

Meer informatie over de voorbije participatie- en inspraakmomenten vind je op de pagina “Inspraak, participatie en overleg”.

Waarom een Beleidsplan Ruimte Limburg?

Het Ruimtelijk Structuurplan Limburg dateert van 2003. Een update van het provinciaal ruimtelijk beleid is nodig. Zeker omdat we voor heel wat uitdagingen staan die een impact hebben op de leefomgeving van Limburg. De samenstelling van de bevolking wijzigt. Verspreide bebouwing zet zich door. De verkeersproblematiek groeit. Het klimaat verandert. De open ruimte staat onder druk terwijl ze essentieel is voor onze voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning. We moeten hier op een juiste manier mee omgaan.

Het DNA van Limburg is erg specifiek en verantwoordt eigen ruimtelijke keuzes: Limburg is centraal gelegen in de Euregio Maas-Rijn, heeft veel kwalitatieve open ruimte, een waaier aan diverse landschappen, een netwerk van incubatoren en vele fijne dorpen en steden op mensenmaat. Deze troeven we willen versterken en uitspelen. Een ruimtelijke visie en een beleid op maat van Limburg is dus nodig. Daarom maken we een Beleidsplan Ruimte Limburg op.

Het Beleidsplan Ruimte Limburg zal het Ruimtelijk Structuurplan Limburg vervangen en sluit aan op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) dat door de Vlaamse Regering wordt opgemaakt.

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 17 uur.

naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

dinsdag, 18 februari 2020
Limburg gaat klimaatneutraal.
Provincie Limburg ondersteunt 41 Limburgse gemeenten bij realisatie gemeentelijk klimaatactieplan. Met deze klimaatactieplannen geven zij een concrete invulling aan hun stevige ambities op klimaatvlak....
woensdag, 12 februari 2020
Jouw mening telt!
De oplossing voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding krijgt stilaan vorm. Er liggen nu 7 alternatieven op tafel. De Werkvennootschap, het Departement Omgeving, Infrabel en het studieteam Studio NZL leggen...
donderdag, 06 februari 2020
Limburg, hier groeien ideeen Wil jij mee jouw stempel drukken op Limburg? Wij zoeken toffe collega's
Wil jij samenwerken met toffe collega’s? Sta je met plezier Limburgers te woord? Wil je groeien in je functie? Wil je een stempel drukken op Limburg? Dan is werken bij de provincie Limburg of één van...