De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Tips en aanbevelingen

Bewerkstellig dat er voldoende én beschikbare voorzieningen zijn zoals huishoudelijke hulp, thuiszorg, dagopvang, kortverblijf, oppashulp . Dit is onontbeerlijk voor mantelzorgers om zorg vol te houden.

Wees mantelzorg-minded

Ontwikkel een oog voor mantelzorg; wees voortdurend alert op mantelzorg in contacten met (oudere) burgers. Vraag hen of zij zorgen voor iemand in hun naaste omgeving.
Maak loketmedewerkers, professionele zorgverleners, vrijwilligers mantelzorg-minded. Laat de positie en de rol van de mantelzorger uitdrukkelijk aan bod komen in vorming en in kwaliteitsbeleid. Werk samen met mantelzorgers.

Werk outreachend

Ga actief op zoek naar (specifieke groepen) mantelzorgers aan ouderen. Dit kan samen met hulpverleners, gezondheidswerkers en sleutelfiguren in wijken/buurten. Organiseer zelf of in samenwerking met andere actoren, preventieve huisbezoeken en heb oog voor de belasting van de mantelzorger.

Voorbeeld

Versterk netwerken

Ondersteun organisaties/projecten/verenigingen waar vrijwilligers hulp bieden aan ouderen en hun (oudere) mantelzorgers. Faciliteer initiatieven die de ‘spontane en informele hulp’ aanmoedigen en het ‘zorg’netwerk van (kwetsbare) mantelzorgers versterken: buurthulp, buurtvrijwilligers, verenigingsleven, zorgnetwerken …

Voorbeeld

Ken de Sociale Kaart

Neem mantelzorg op als rubriek in de Sociale Kaart van de gemeente. 
Wees op de hoogte van ondersteuningsmogelijkheden voor (oudere) mantelzorgers. Waar kunnen ze terecht voor voorlichting, lotgenotencontact of een cursus? Welke instellingen bieden praktische of psychologische hulp? Welke respijtvoorzieningen zijn er?

Werk samen

Verbindt lokale en/of regionale actoren in functie van een mantelzorgbeleid.
Werk samen met andere partijen om niet zelf het wiel opnieuw te hoeven uitvinden. Communiceer hierover met ouderen, burgers, hulpverleners.

Voorbeeld

Informatie aanbieden

Biedt herhaaldelijk informatie aan over onderwerpen die voor mantelzorgers belangrijk zijn, via verschillende kanalen, op plaatsen waar oudere mantelzorgers komen, zoal bij de huisarts, apotheek, woonzorgcentra, dienstencentrum, wijkcentra … Publiceer regelmatig over mantelzorg in het gemeentelijk informatieblad.

Onderwerpen zijn o.a. ziektebeelden, hulpmiddelen, woningaanpassing, ontmoetingsmogelijkheden, cursussen, respijtzorg, financiën, hulp aan huis, …

Hou voor ogen dat de kosten van laagdrempelige en/of vrijwillige ondersteuningsvormen aanzienlijk lager zijn dan de kosten van professionele zorg die nodig zou zijn als mantelzorg wegvalt.

Contactgegevens dienst

Wonen
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 72 80
e-mail wonen@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

maandag, 06 november 2017
Gedeputeerde Smeets- Eén, Sterk, Duurzaam, Sociaal Limburg
Op 6 november 2017 nam eerste gedeputeerde Frank Smeets het woord tijdens de Novemberzittingen. Frank Smeets is bevoegd voor financiën, budget en meerjarenplanning, welzijnsbeleid, wonen en...