De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provincie Limburg stelt 36 “Parkrangers” te werk

Limburg is de meest groene provincie van Vlaanderen. De kwaliteit van onze natuur zorgt voor een plek waar het leuk is om te wonen, te werken en te recreëren. Bovendien lokt de Limburgse natuur jaarlijks heel wat toeristen, die via bestedingen een positief effect hebben op de lokale economie (horeca, logies, …). In Limburg is de sector toerisme verantwoordelijk voor 25.000 jobs (in 2012). 80 % van de toeristen blijken voor Limburg te kiezen als vakantiebestemming vanwege de uitmuntende natuur en landschapskwaliteiten, het groen, de rust en de stilte. Indien we in Limburg onze huidige status als "groene" provincie willen behouden en verder ontwikkelen, is het onderhoud en versterken van deze landschappelijke (beeld)kwaliteit een absolute must.

Kerntaak parkrangers

Laat dit nu net de “kerntaak” zijn van de Parkrangers. 6 ploegen van telkens 5 doelgroeparbeiders en 1 ploegbaas (= 36 groenjobs) uit de sociale economie staan in voor de basiskwaliteit van het landschap. Ze worden ingezet in alle 44 gemeenten van Limburg, voornamelijk in de 11 Grote Landschappelijke Eenheden zoals o.a. de Hoge Kempen, Haspengouw, Kempen-Broek, Bosland of De Wijers.

Typische werkzaamheden van de Parkrangers zijn het nazicht en onderhoud van wandel- en ruiterpaden en bijhorende signalisatie, het verhogen van de landschapskwaliteit in parken, onderhoud van zitbanken, infoborden en plankenpaden, verwijderen van zichtbelemmerende begroeiing, opruimen van sluikstorten en zwerfvuil, opruimen van overtollige afsluitingen, het aanplanten van (fruit)bomen en struiken, herstel en aanplant van houtkanten, verzorgen van monumentale bomen, holle wegen, aanleggen of herstellen van poelen. Het doel van deze werken is steeds het verhogen van de landschapskwaliteit en -beleving in de directe omgeving van de toeristische routestructuren.

Projectrealisaties 2009-2012

In de periode 2009-2012 werd het project "Parkrangers" reeds als pilootproject uitgevoerd met de financiële steun van LSM (Limburgs Sterk Merk). In onderstaand overzicht volgt een beknopt overzicht van de voornaamste projectrealisaties/acties in die periode:

 • werkgelegenheid voor 24 doelgroeparbeiders en 6 ploegbazen
 • 486.600 liter zwerfvuil en sluikstort opgeruimd
 • 11 kilometer haag aangeplant
 • 1.100 hoogstamfruitbomen aangeplant
 • 660 monumentale bomen verzorgd
 • 40 poelen aangelegd of hersteld
 • 12 parken hersteld
 • 62 km houtkanten onderhouden
 • 40 ha bos aangeplant en/of hersteld
 • meer dan 100 wandelpalen hersteld/rechtgezet
 • meer dan 1.000 kilometer wandelpad in Limburg werd onderhouden
 • enz. 

5 miljoen euro voorzien voor voortgang project in 2014 

Begin 2013 vestigde gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove de aandacht op het wegvallen van de arbeiders door het aflopen van het LSM-project: “Niet alleen zouden de arbeiders uit de sociale economie hun job verliezen, het stoppen van hun werkzaamheden zou ook de kwaliteit van het landschap en de routestructuren laten achteruitgaan. We mogen niet vergeten dat toeristen maar blijven komen als de natuur duurzaam en goed onderhouden wordt.”

Vanaf januari 2014 is er goed nieuws voor de arbeiders en de gemeenten die via de regionale landschappen van de diensten gebruik maken: voor een periode van 5 jaar is een budget voorzien van 5 miljoen euro. 1,5 miljoen euro daarvan wordt vrijgemaakt in het kader van het SALK (Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat). De overige 3,5 miljoen euro wordt voorzien vanuit de provincie Limburg.

In afwachting tot de SALK-middelen kunnen worden aangewend (medio 2014), investeert de provincie Limburg nu reeds 390.000,00 euro om het project “Parkrangers” te kunnen voortzetten.

Rechtstreekse tewerkstelling voor laaggeschoolden

De aansturing en coördinatie van de Parkrangers gebeurt door de 3 regionale Landschappen (Regionaal Landschap Lage Kempen, Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren en Regionaal Landschap Kempen & Maasland) die méér dan 20 jaar ervaring hebben met projecten op het snijvlak van duurzaam toerisme, recreatie, natuur en landschapszorg. 

“Het project “Parkrangers” is één van de enige projecten die rechtstreeks zorgt voor tewerkstelling voor laaggeschoolden. In het SALK moeten projecten vertaald worden in directe tewerkstelling. Ik pleit er dan ook voor prioritair in te zetten op het onderhoud en het in stand houden van onze groene parels.”, besluit Ludwig Vandenhove.