De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

2013-07-17 “SALK moet de Limburgse bouwsector versterken en duurzamer maken” (persbericht provincie Limburg)

woensdag, 17 juli 2013

“Ja, ik ben tevreden over de concretisering van het Strategisch Actieplan in het Kwadraat voor Limburg (SALK).”, zegt sp.a–gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Er zitten heel wat raakpunten in met mijn bevoegdheden.”

Leefmilieuprojecten

“In de sector leefmilieu en natuur zijn er het project ‘Closing the circle’ in Houthalen–Helchteren en het Ecotronproject in het Nationaal Park Hoge Kempen, wordt het project van de Parkrangers gecontinueerd en is er ‘meer werk voor beter groen’ binnen het luik arbeidsmarktbeleid.

Veiligheidscampus

Qua veiligheid is er een principiële beslissing om rond Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) het concept van een veiligheidscampus te ontwikkelen.”

Transformatie bouwsector tot sterke bouw-milieu-energiecluster

De bouwsector is één van de sectoren, die een antwoord kan bieden op de vraag naar nieuwe werkgelegenheid en kan zorgen voor een sterke economische impuls – zelfs op korte termijn - na de geplande sluiting van Ford Genk en de toeleveranciers.
“De Limburgse bouwsector heeft wat dat betreft heel wat troeven in de hand.”, zegt Ludwig Vandenhove.
 “Het thema ‘duurzaam bouwen’ is één van de belangrijkste hefbomen om de Limburgse klimaatambitie waar te maken.
Er is ondertussen een sterke traditie van samenwerking hieromtrent. 
De sector en de Limburgse gemeenten worden door de vzw Dubolimburg gemobiliseerd om te komen tot concrete pilootprojecten met een groot multiplicatoreffect en een grote impact. Voorbeelden hiervan zijn grootschalige energie renovatieprogramma’s voor (sociale) woningen (voorzien in het SALK voor 1,925 miljoen euro) en overheidsgebouwen (bijvoorbeeld THOR), klimaatneutrale wijken en het blijvend investeren in hernieuwbare energie.
Dit kan zorgen voor een belangrijke vraag naar de bouwsector op het vlak van doorgedreven energiezuinige woningrenovatie, (bijna-) energieneutraal bouwen en de versnelde invoer van innovatieve technieken in de woningbouw en de bouwsector in het algemeen en de woningbouw in het bijzonder. Zo een transformatie vraagt mensen en middelen én een sterke bouwsector. Want de uitdagingen zijn groot, ook om de Europese doelstellingen te kunnen halen wanneer het gaat over de (toekomstige) prestaties van gebouwen.”

Belangrijke speerpunten voor de transformatie van de bouwsector tot een sterke bouw-milieu-energiecluster zijn:

  • de verduurzaming van de samenwerking tussen de verschillende partners
  • het uitbouwen van sterke opleidingen voor arbeiders, bedienden, kaders én bedrijfsleiders in de sector
  • basis- en toegepast onderzoek en innovatie
  • een goed omkaderde vertaling van onderzoeksresultaten en innovatie naar de praktijk en omgekeerd.

Ludwig Vandenhove: “Door snel in te spelen op deze doelstellingen wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan de Limburgse klimaatambitie, maar kan de bouwsector haar competitiviteit versterken. Uit heel wat onderzoek blijkt dat we als gevolg van diverse klimaatmaatregelen voor de bouwsector een erg positieve dynamiek binnen diverse deelsectoren mogen verwachten.
De sector zelf verwacht een positief tewerkstellingseffect van het klimaatbeleid en van de vergroening.”

3 miljoen euro voor concrete initiatieven binnen bouwsector

De klemtoon voor de versterking van de Limburgse bouwsector zal liggen op de realisatie van concrete pilootprojecten, praktijkgerichte opleiding en een sterke interface tussen innovatie en uitvoering. Concreet staan de  volgende initiatieven in het SALK:

  • Construction Academy (in samenwerking met PXL en UHasselt): opleidings- en bijscholingscentrum voor bedienden, kaders en bedrijfsleiders actief in de bouwsector & interface tussen kennisinstellingen en de bouwsector
  • projectvoorstel voor een Applicatiecentrum voor Betonbouw (ACB) verbonden aan de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de UHasselt: proeftuin inzake duurzame renovatie in de woningbouw. Concrete collectieve renovatieprojecten als "voorloperexperimenten", die zorgen voor de stap naar doorgedreven duurzame renovaties op grote schaal en waarin actieve betrokkenheid van de partners voorop staat. Limburg heeft hierin al een hele weg afgelegd en er liggen een aantal concrete projecten klaar voor aansluiting op de proeftuin. Gerealiseerde en geplande renovaties van de Limburgse huisvestingmaatschappijen kunnen heel wat kennis en ervaring bijdragen omwille van de grootschaligheid, de uniforme typologieën en het eenduidige eigenaarschap. Grootschalige renovatie van het woningpatrimonium zorgt voor rechtstreekse jobcreatie voor laag- én hooggeschoolden.
  • kennisplatform proeftuin: coördinatiestructuur parallel aan de proeftuin "Duurzame renovatie in de woningbouw", die de synergie en kennisoverdracht moet versterken. Samenwerking, opleiding en afstemming tussen onderzoek en praktijk komen hierin samen.

Concreet wordt 3 miljoen euro, waarvan 1 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO),  voorzien voor de ontwikkeling van de bouwsector.

Klimaatpartnerschap

“Voor de realisatie van deze initiatieven wordt voorgesteld om een ‘Klimaatpartnerschap’ te sluiten tussen de federaties uit de bouwsector, de vzw Dubolimburg, de kennisinstellingen, de Vlaamse overheid en het Limburgse provinciebestuur. Het is belangrijk dat alle neuzen in de zelfde richting staan.”, voegt Ludwig Vandenhove nog toe.
“De snelle uitvoering van de voorgestelde maatregelen voor de bouwsector, die deel uitmaken van het Limburgse klimaatplan, kunnen zorgen voor realisatie van belangrijke acties uit het SALK en de creatie van de noodzakelijke vervangende tewerkstelling in Limburg na de sluiting van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven.”

Verder zijn er nog Energyville, het cleantech agrarisch bedrijventerrein van circa 35 hectare binnen Agropolis in Kinrooi  en ecologiesteun bij het aantrekken van nieuwe en versterken van bestaande economische activiteiten.

Limburg gaat klimaatneutraal - klimaatwandelingen