De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Bedrijventerrein Opglabbeek

Licht op groen voor uitbreiding bedrijventerrein Opglabbeek met 31 ha

donderdag, 21 december 2017

De provincieraad keurde op 20 december 2017 het plan voor de uitbreiding van het regionale bedrijventerrein Opglabbeek definitief goed. Hiermee is het planningsproces afgerond en kan het bestaande bedrijventerrein met 31 ha uitbreiden. Dit regionale bedrijventerrein is één van de belangrijke industriezones in onze provincie. Het werd in het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) aangeduid als één van de terreinen waarop uitbreiding noodzakelijk was.

Het bedrijventerrein Opglabbeek is vooral geschikt voor de vestiging van grotere bedrijven. Het Provinciale Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voorziet er echter ook een zone voor de realisatie van een lokaal bedrijventerrein. Dit zogenaamde overdrukgebied bedraagt ca. 5,5 ha, inclusief een groene buffer.

Flexibele stedenbouwkundige regels

Volgens de oude definitie dient een regionaal bedrijventerrein vooral voor de vestiging van grotere bedrijven. De minimale bedrijfsoppervlakte bedraagt minstens 0,5 ha.

Omdat tegenwoordig steeds meer vraag is naar kleinere kavels, maar ook omdat de provincie bewuster omgaat met haar ruimtelijke mogelijkheden, voorziet ze flexibelere stedenbouwkundige voorschriften. Het nieuwe PRUP geeft mogelijkheden voor het groeperen van kleinere bedrijven met ondersteunende, complementaire of dienstverlenende functies zodat ze samen diensten kunnen uitbouwen en aanbieden.

Beheersreglement en beheerscomité

In uitvoering van het PRUP moet een beheersreglement worden opgemaakt dat het uitgiftebeleid en de werking van het beheerscomité vastlegt. Om een kwalitatieve ontwikkeling van het bedrijventerrein te garanderen, verplicht het provinciebestuur de oprichting van een beheerscomité. Dit stuurt de ontwikkeling en de inrichting van het nieuwe gebied aan en staat in voor de toewijzing van de bedrijfspercelen aan bedrijven.

Onteigening en ontwikkeling

Om de realisatie van het plan mogelijk te maken, wordt een onteigeningsplan voorzien waarbij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM Limburg) zal optreden als onteigende instantie. POM Limburg zal in samenwerking met de gemeente de verdere ontwikkeling aansturen.

Gedetailleerde informatie over de uitbreiding van het bedrijventerrein Opglabbeek vind je in het persbericht.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.