De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Multidisciplinaire oefenhal voor trainingen politie, brandweer en ambulanciers geopend in Zwartberg

dinsdag, 26 november 2019

Op het voormalige mijnterrein van Zwartberg werd op 26 november de nieuwe oefenhal geopend van het PLOT, de politie-, brandweer- en hulpverlenersschool van de provincie Limburg. Dit multifunctionele complex biedt plaats aan de praktijkopleidingen van onder andere politie, brandweer en ambulanciers. “De bouw van deze oefenhal is een belangrijke nieuwe stap in de uitbouw van een Limburgse veiligheidscampus”, zegt gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA) bevoegd voor het PLOT.

De provincie Limburg kocht in 2012 voor drie miljoen euro bijna tien hectare industriegrond op het bedrijventerrein Zwartberg II. De intentie was om hier een Limburgse veiligheidscampus uit te bouwen die het Limburgse veiligheidsonderwijs huisvest en die daarnaast plaats biedt aan economische activiteiten die zich linken aan veiligheid.

“Deze intentie staat nog steeds overeind” aldus gedeputeerde Bert Lambrechts bevoegd voor het PLOT. “Dit is echter een lange termijnplan. Financiële middelen zijn vandaag schaarser dan in het verleden, maar dat het provinciebestuur achter een sterk provinciaal veiligheidsonderwijs staat, wordt met dit nieuwe gebouw nog eens onderstreept.”

De nieuwe oefenhal heeft 1,8 miljoen euro gekost, volledig bekostigd door de provincie.

Milieubewust

Daarnaast is dit project voor de provincie Limburg een nieuwe stap in het duurzaam uitbouwen van haar patrimonium. Bert Lambrechts is behalve voor het PLOT ook bevoegd voor Milieu en Natuur: “Dit gebouw heeft een beperkte ecologische voetafdruk. Hier hebben wij als provincie bewust voor gekozen. Voor zover dat budgettair mogelijk was, is het principe van circulair bouwen toegepast. Zo is de hal demonteerbaar gebouwd. Gebruikte materialen en bouwelementen krijgen een tweede leven na een eventuele sloop van het gebouw, zonder kwaliteitsverlies.”

Professionalisering politie- en hulpdiensten

Gouverneur Herman Reynders wees op het belang van de nieuwe oefenhal in eigen regio voor de professionalisering van de Limburgse politie- en hulpdiensten. “Door meer te professionaliseren werken we aan een veiliger Limburg, als basisvoorwaarde voor een sterke socio-economische omgeving waar het goed leven en werken is. Via de opleidingen en bijscholingen in het PLOT zullen we immers maximaal kunnen inspelen op de specifieke noden die er in onze provincie zijn.”

Het provinciaal veiligheidsonderwijs richt zich in hoofdzaak op de opleiding en training van politieagenten, brandweerlui en ambulanciers. De huidige oefenhal zal vooral dienen voor de praktijktrainingen in deze 3 disciplines. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het leren uitvoeren van verkeerscontroles, het aanleren van gerechtelijke vaststellingen, optreden bij betogingen en geweldsituaties beheersen. Maar denk ook aan het leren blussen van branden en het redden van een brandweerman in nood, slachtoffers bevrijden, eerste zorgen of levensreddende handelingen toedienen enzovoort.

Jacky Vastmans, directeur van het PLOT, ziet de realisatie van deze oefenhal dan ook als een belangrijke mijlpaal voor het Limburgse veiligheidsonderwijs. “Limburg telt ruim 4.300 politieagenten, brandweerlui en hulpverlener-ambulanciers die we in de beste omstandigheden willen opleiden en trainen, nauw aansluitend op hun beroepsleven. Het aanleren van vaardigheden staat daarbij centraal, en daarvoor is geschikte accommodatie essentieel.” Het feit dat de hal multifunctioneel en multidisciplinair is opgevat, dat al het benodigde oefenmateriaal voorhanden is, en dat de oefenhal zelfs toegankelijk is met politiecombi’s, ambulances en personenauto’s, maakt de hal multi-inzetbaar voor verschillende doelgroepen”, aldus nog Jacky Vastmans.

Verdere uitbouw

Het is nu afwachten wat de volgende stap zal zijn in de uitbouw van de veiligheidscampus. Dit moet blijken uit de standpunten die deputatie en provincieraad binnenkort zullen innemen over de budgetten voor de periode 2020-2025. Meer nieuws hierover wordt verwacht in december.