De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Steeds meer scholen in Limburg krijgen een groen kleedje

donderdag, 17 mei 2018

Op woensdag 16 mei 2018 vond in Limburg de Milieuzorg Op School (MOS)-Openschooltuinendag plaats. 17 scholen  zetten de poorten van hun vergroende schoolomgeving open voor collega-scholen. Ze toonden hoe ze hun grijze speelplaats "omtoverden" tot een groene schooltuin.

Leerkrachten en andere geïnteresseerden kregen de kans om inspiratie op te doen, voorbeelden te bekijken, ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen om hun eigen school te vergroenen.
De 17 gastscholen vertelden over hun vergroeningsproces:

  • Hoe pakten zij hun vergroeningstraject aan?
  • Met wie werkten ze samen hiervoor?
  • Hoe creëerden ze een draagvlak bij de leerkrachten en de ouders?
  • Wat vinden ze zelf van het resultaat?
  • ...

“Als provincie Limburg willen we de scholen maximaal stimuleren en ondersteunen om de natuur een plaats te geven op school. Naast de huidige beschikbare klimaatsubsidies voor MOS, Limburgse natuurcentra en educatief natuurbeheer, is in 2018 een nieuwe investeringssubsidie gestart voor de vergroening van schooldomeinen. Op die manier kunnen we de stijgende vraag naar subsidies van scholen voor dit soort vergroeningen beantwoorden. Een degelijke vergroening van een schooldomein vraagt namelijk grote infrastructuurwerken en dus grote investeringskosten. Daar waren de bestaande subsidies niet op voorzien”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove. 

De MOS-begeleiders van het Provinciaal Natuurcentrum kunnen scholen bovendien binnen hun vergroeningstraject begeleiden.

Nieuws

maandag, 03 september 2018
Bedankt!
Aan alle Limburgers en niet-Limburgers die deelnamen aan de online-enquête om onze website te verbeteren: bedankt!! In augustus waren jullie met maar liefst 579 om de online-enquête in te vullen....