De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Onderwijs in Limburg

Financiële ondersteuning van leerlingen en studenten

Leerlingen en studenten kunnen via de provincie of de Vlaamse Gemeenschap steun aanvragen bij hun studies.

Fonds van de Limburgse Studieleningen

Het Fonds van de Limburgse Studieleningen geeft renteloze studieleningen aan studenten. Deze lening betaal je terug na je studies, met een afbetalingsplan.
De goedgekeurde lening bedraagt per academiejaar: minimum 500,00 euro en maximum 3.000,00 euro.
Voor alle academiejaren samen kun je maximum 12.000,00 euro lenen.

Bij twijfel en voor meer informatie kun je terecht bij de sociale dienst van je school of op de website www.limburg.be/studielening (na afspraak via studielening@limburg.be kun je persoonlijk bij hen terecht).

Studiebeurzenstichting

Een studiebeurzenstichting is een schenking waarvan de opbrengst moet dienen om de studies van bepaalde jongeren te helpen bekostigen. Aanvankelijk waren het priesters, later vooral vrijgezellen en echtparen zonder kinderen, die een bepaald bedrag of goed schonken tijdens hun leven of bij testament. Het hoofddoel van deze stichtingen was echter door de eeuwen heen de naam en faam van de familie hoog te houden.

Het beheer van studiebeurzenstichtingen en het toekennen van de hieraan verbonden beurzen gebeurt door de Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen, zoals wettelijk bepaald sinds 19 december 1864.

Meer info: www.studiebeurzenstichtinglimburg.be

Studietoelage

Een studietoelage (vroeger ook wel bekend onder de naam studiebeurs) is een financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap voor het helpen dragen van de studiekosten. Daarmee zet de Vlaamse regering verder wat het Nationaal Studiefonds, opgericht na de tweede wereldoorlog in het kader van de democratisering van het onderwijs, op federaal niveau beoogde.

Voor het hoger onderwijs houdt men in Vlaanderen rekening, behalve met de financiële draagkracht ook met de gevolgde studie en de behaalde studieresultaten (bijvoorbeeld het behalen van "credits" naar rato van een aantal studiepunten ). Ook het al dan niet huren van een kamer bepaalt mee de hoogte van de studietoelage.

De toelage wordt altijd aan de student betaald, niet meer aan de ouders. Een student die recht heeft op een studietoelage, betaalt ook een lager inschrijvingsgeld.

Meer info: onderwijs.vlaanderen.be/nl/schooltoelagen-en-studietoelagen

Contactgegevens dienst

Steunpunt Onderwijs, Afdeling Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Noord-Zuid, Directie Mens
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 30 58 55
fax 011 30 58 05
e-mail steunpuntonderwijs@limburg.be


Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Alles over: studiebeurs

De Limburgse studielening, een kans voor jou.

Provincie Limburg is ook social