De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Reigersvliet

Reigersvliet

In het kader van het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg heeft de provincie Limburg voor het strategisch project Reigersvliet een masterplan laten opmaken door het bureau Nero.

Het kwartier Reigersvliet bevindt zich in het zuiden van Leopoldsburg, tussen het centrum en de wijk Boskant. Dit kwartier, ook bekend als de K-blokken, maakt deel uit van het militair domein van het Kamp van Beverlo. Het masterplan geeft een antwoord op de vraag hoe het militair gebied zich op de meest verantwoorde manier kan integreren in het kleinstedelijk gebied. Hierbij is uitgegaan van drie hoofdthema’s:

  • wonen: het ontwikkelen van een voorbeeldproject op provinciaal niveau (het masterplan voorziet minimaal 176 en maximaal 363 wooneenheden)
  • toerisme: op basis van het strategisch actieplan van Toerisme Limburg worden er drie toeristische accenten voorgesteld:
    • avontuurlijk toerisme (park)
    • natuurgericht toerisme
    • paardentoerisme (uitbouw paardensport: provinciaal centrum)
  • groen/landschap/wellness: ontwikkeling van een welnesscentrum in relatie tot groen- en landschapsbeleving.

Enkel indien er een nieuwe ontsluitingsweg van 850 meter wordt aangelegd, is een ontwikkeling van een duurzaam lokaal bedrijventerrein (19.230 m² bedrijfsruimte en 4.800 m² kantoorruimte) mogelijk.

Stand van zaken

De gemeente Leopoldsburg en de provincie Limburg zijn principieel akkoord met een samenwerkingsverband ter ontwikkeling van de site Reigersvliet. In het kader van de intentieovereenkomst heeft de provincie Limburg een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren om de marktwaarde en marktconformiteit van het project (masterplan) te definiëren. Vanuit deze studie worden de scenario's wonen en lokale bedrijvigheid als de meest aangewezen ontwikkeling gedefiniëerd.

Momenteel is de provincie Limburg bezig met de opmaak van het PRUP kleinstedelijk gebied Leopoldsburg. Het PRUP is voorlopig vastgesteld door de provincieraad van januari 2015. Het openbaar onderzoek vindt plaats gedurende de maanden maart en april 2015.

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning en Beleid, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05
fax 011 24 92 35
e-mail roplangroep@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Nieuws

maandag, 29 januari 2018
Op donderdag 25 januari 2017 heeft de Limburgse deputatie op voorstel gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove een omgevingsvergunning onder voorwaarden toegekend aan Limburg.net voor de bouw van...
donderdag, 18 januari 2018
Kolenspoor
De provincieraad keurde, op woensdag 17 januari 2018, unaniem een gemeenschappelijke toekomstvisie goed voor het strategisch project Kolenspoor. Het Kolenspoor wordt uitgebouwd als een...
donderdag, 21 december 2017
Bedrijventerrein Opglabbeek
De provincieraad keurde op 20 december 2017 het plan voor de uitbreiding van het regionale bedrijventerrein Opglabbeek definitief goed. Hiermee is het planningsproces afgerond en kan het...