De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
Deelnemers tijdens burgertopontmoeting Aken - 16 februari 2019

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te gast in de EMR

dinsdag, 19 februari 2019

Welke gezondheidszorg zullen we in de toekomst kennen? Is geneeskundige verzorging voor iedereen nog betaalbaar? Kan het verzorgend personeel de groeiende zorgbehoeften invullen? En welk effect heeft de digitale (r)evolutie op de zorgverlening? Het zijn allemaal vragen waarop de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in juni een antwoord probeert te geven tijdens de 25ste jaarconferentie van de Regions for Health Network in de Euregio Maas-Rijn (EMR).

Drie dagen lang zullen experten en zorgprofessionals uit 25 landen in de twee Limburgen, de provincie Luik en de regio Aken samen de gezondheidszorg van morgen voorbereiden en inzichten en expertise delen. "En die kennisuitwisseling kan alleen maar versterkend werken om de zorgverlening in onze eigen provincie en de EMR te verbeteren," vinden gouverneur Herman Reynders en gedeputeerde van Europa Tom Vandeput.

Bij wijze van voorbereiding op de conferentie organiseerde de WHO op 9 en 16 februari een burgertopontmoetingen. In een World Café-setting kregen meer dan 120 burgers, waaronder 25 Limburgers, de kans om hun kijk op gelijkheid en eerlijkheid, de participerende benadering en het personeel in de gezondheidszorg te geven. Hun inbreng is belangrijk om de mogelijkheden en grenzen van onze gezondheid vanuit een regionaal en euregionaal perspectief te kunnen benaderen en moet de basis leggen voor een gezamenlijke toekomststrategie voor de Euregio en voor Limburg.

Gezondheidszorg naar een hoger niveau tillen

De gezondheidszorg bevindt zich in volle transitie. De vergrijzing en de toegenomen levensverwachting doen nieuwe zorgnoden ontstaan en de actuele zorgverlening gebeurt steeds meer op maat. De zorgverlening zit tegenwoordig vaker in een ketenmodel, waar ziekenhuisopname dient voor gespecialiseerde zorg en de thuisomgeving voor revalidatie. Die uitdagingen stellen zich niet enkel in de Euregio Maas-Rijn, maar manifesteren zich in gans Europa.

Gedeputeerde Tom Vandeput: "Samenwerking is nodig om grensoverschrijdende  knelpunten en uitdagingen op te nemen. Door de excellente gezondheidszorg in de 5 partnerregio’s samen te leggen, kunnen we de toekomstige uitdagingen in de zorgverlening aanpakken. Het WHO-congres biedt de mogelijkheid om breed te overleggen over thema’s die gezondheidszorg naar een hoger niveau kunnen brengen."

Het conferentieprogramma

De aftrap wordt op 26 juni in Aken gegeven met een keynote over gelijke toegang tot de gezondheidszorg. Als niet tijdig de nodige acties ondernomen worden, dreigt een duale gezondheidszorg te ontstaan: enerzijds voor mensen die gezondheidszorg kunnen betalen, terwijl anderzijds mensen verstoken blijven van de noodzakelijke zorgverlening. Gouverneur Herman Reynders: "Gezondheid mag geen louter marktproduct worden. Het is goed dat met specialisten wordt nagedacht over de gelijke toegang tot zorgverlening voor iedereen."

Op 27 juni gaat het congres verder in Maastricht. Dan zal Burgerparticipatie het thema zijn. Zorg is nu vooral een aanbodverhaal waarbij de wijze van zorgverlening haast exclusief door de zorgverleners wordt bepaald. De stem van de patiënt en van de zorgbehoeftige krijgt niet steeds een plaats in het huidige zorgsysteem. De conferentie wordt op 28 juni in Limburg afgesloten met een open gesprek over de invulling  van de groeiende personeelsbehoeften in de zorg. "Wij hopen hier nieuwe ideeën te vernemen om vraag en aanbod van zorgmedewerkers beter te kunnen matchen. Nu reeds is de invulling van diverse vacatures in de beroepsgroep ‘gezondheidszorg’ en ‘diensten aan personen’ een knelpunt. Willen we de huidige zorgverlening in de toekomst kunnen blijven aanbieden, dan zijn creatieve oplossingen nodig om de knelpuntvacatures in te vullen," aldus gedeputeerde Tom Vandeput.

Meer info over WHO-RHN conferentie

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.