De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Onderwijs in Limburg
leerloopbanen van de toekomst ESF investeert in jouw toekomst europese unie vlaanderen is werkt

Leerloopbanen van de toekomst

Doelgroep

Het project richt zich prioritair op een aantal "kwetsbare groepen":

 • leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs
 • leerlingen die in het kader van het M-decreet gewoon onderwijs volgen
 • het DBSO en de Leertijd
 • potentiële afhakers die tot bovenstaande doelgroep behoren.

Daarnaast behoren de leerkrachten, keuzebegeleiders, schoolbesturen ook tot onze doelgroep. Actoren die actief zijn in het voorkomen en remediëren van vroegtijdig schoolverlaten en ongekwalificeerde uitstroom worden ook betrokken.

Over

De voorbije jaren werden er zowel op Vlaams (Pact 2020) als op Europees niveau (EU2020) streefdoelen gesteld met betrekking tot het verlagen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. De Vlaamse overheid ontwikkelde daartoe de conceptnota "samen tegen schooluitval" en "Duaal Leren (bis)". 

Binnen dit kader wil het project "Leerloopbanen van de toekomst" actief bijdragen tot het verminderen van het vroegtijdig schoolverlaten en het bevorderen van een warme overdracht tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. De transitie van school naar werk blijft voor heel wat jongeren in Vlaanderen een moeilijk overbrugbare kloof. Belangrijk hierbij is het aanwakkeren van het het bewustzijn en de zelfsturing over de eigen (leer)loopbaan bij jongeren en het versterken van de rol van de leerkracht hierin.

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds, wil de provincie Limburg samen met de partners GTB, VDAB, PXL, UCLL en een diversiteit aan actoren (onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn, jeugd), het project "Leerloopbanen van de toekomst" realiseren. Limburg treedt in de ontwikkelingsfase op als pilootproject en we beogen van daaruit een uitrol naar andere Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met dit project werken we aan:

 • het (leer)loopbaandenken bij jongeren tijdens de schoolfase te introduceren, hen te stimuleren om ermee te werken en hen hierin te ondersteunen.
  • Het afstemmen van de bestaande instrumenten en methodieken en deze toegankelijk maken voor de doelgroep.
  • Het omschrijven van "kwetsbare groepen" en via literatuurstudie komen tot kritische succesfactoren.
 • leerkrachten en begeleiders te versterken en ondersteunen door hen nog beter vertrouwd te maken met de arbeidsmarkt(actoren) en (leer)loopbaandenken.
  • De bestaande herstelgerichte en schoolondersteunende initiatieven zoals POT, Time-out, Brug, ... aanvullen met de arbeidsmarktcomponent, de warme overdracht onderwijsarbeidsmarkt en het (leer)loopbaandenken.
  • Ontwikkelen van een didactisch pakket voor leerkrachten, een train-the-trainer en een individueel traject.
 • een regionaal "sluitende" aanpak inzake vroegtijdig schoolverlaten na te streven tussen de verschillende actoren.
  • Betrekken van bestaande regionale partners zodat de uitkomst praktisch bruikbaar en meteen inzetbaar wordt.
  • Aanmaken van een draaiboek en een transfereerbaar samenwerkingsmodel.
  • Inventariseren van good practices.

Financiering

Het project wordt financieel ondersteund door:

 • ESF (Europees Sociaal Fonds) – ½
 • Vlaamse cofinanciering – ½

Contact

Heb je vragen, wil je meer weten over dit project of wens je binnen je school actief mee te werken aan deze doelstellingen? Neem contact op met:

Kim Panesi (Steunpunt Onderwijs - provincie Limburg)
tel.: 011 30 58 23
e-mail: kim.panesi@limburg.be

Provincie Limburg is ook social