De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Onderwijs in Limburg
GOK-Academie

GOK-Academie

Doelgroep

De Gok-Academie wil uitgroeien tot een levende academie voor en door lectoren van alle Limburgse lerarenopleidingen.

Over

De GOK-Academie is een initiatief van de provincie Limburg en kadert in het SALK-programma. De focus ligt op het versterken van de lerarenopleidingen in het omgaan met armoede en uitsluiting. Twee doelstellingen staan centraal: tegen 2018 is elke lector deskundig in het omgaan met armoede en uitsluiting én heeft elke opleiding haar curriculum kritisch doorgelicht.
In de GOK-Academie worden de ervaringen en inzichten van elke lerarenopleiding samengebracht en afgetoetst met experten vanuit het werkveld in de ruime zin van het woord.

Vlindereffect

Het project hanteert het principe van het "trainen van de trainers", en begint bij de bewustwording en ondersteuning van de lectoren van de lerarenopleidingen. De lectoren geven de verworven vaardigheden op hun beurt door aan hun studenten, de "leerkrachten van morgen". Met deze inspanningen hoopt de GOK-Academie op een vlindereffect – een weldoordacht klein initiatief dat uiteindelijk een groot verschil teweegbrengt in het Limburgs onderwijs. We geloven sterk in het gegeven dat krachtige lectoren krachtige leerkrachten opleiden.

De GOK-Academie

De rode draad in de GOK-Academie is het aanbieden van een vormingsreeks waar kadering, verdieping en verbreding hand in hand gaan. Tijdens de eerste twee sessies lag de focus op theorie en kadering. Het waren twee momenten van dialoog en ontmoeting tussen academici, opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en uitsluiting en lectoren van alle Limburgse lerarenopleidingen wordt er stilgestaan en gediscussieerd over gelijke onderwijskansen, de achterstellingsmechanismen in onderwijs en de vertaalslag naar de concrete klaspraktijk. 
Samen met de adviesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de lerarenopleidingen gaat de provincie nu de GOK-Academie verder uitbouwen. We dromen van een levende academie die in de toekomst verder uitgroeit naar een aanbod voor lectoren en leerkrachten die al in de klas staan.

Contact

tel.: 011 30 58 67

Provincie Limburg is ook social