De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Handelingsgericht werken

De bedoeling is meer duidelijkheid te krijgen omtrent problemen en verwachtingen waarmee leerlingen en/of ouders en scholen te maken krijgen. We gaan in dialoog, op zoek naar afstemming met de ouders, de leerling en de partners in de school. We kijken naar de interactie met de context en gaan op zoek naar wat positief loopt.

Tijdens dit traject stemt de CLB-medewerker in overleg met de leerling/ouders af over de noodzaak en de meerwaarde van specifiek diagnostisch onderzoek. Het CLB is bevoegd tot het stellen van diagnoses van leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie en voor de aanvraag van ondersteuning. Zo nodig, maakt het CLB een gemotiveerd verslag op. Bij vermoeden van een ontwikkelingsstoornis (autisme, ADHD, …) wordt er steeds doorverwezen naar bevoegde instanties (kinderpsychiater, K-dienst, CGG’s, …).  Het CLB maakt een doorverwijsbrief op, ondertekend door de CLB-arts en vervolledigd met een verslag.