De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Loket

 

Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van onderscheidende investeringsprojecten in Limburgs onroerend erfgoed

Waarom dit reglement?

Van 2010 tot 2013 reikte de provincie Limburg in het kader van het “Reglement impulssubsidiëring onderscheidende projecten die kaderen binnen het Limburgse streekgericht cultureel erfgoedbeleid - project/investeringssubsidie” financiële middelen uit aan projecten die kaderden binnen de regionale masterplannen voor erfgoed. Dit subsidiereglement werd E-xtra genoemd.

Sensibilisering en publiekswerking rond Limburgs onroerend erfgoed is ook nu een van de belangrijkste elementen uit het provinciaal erfgoedbeleid. De ontsluiting van onroerend erfgoed is een van de meest zichtbare manieren om het brede publiek met erfgoed in contact te brengen en dit erfgoed een rol te laten spelen in economie en/of samenleving.

Het voorliggende reglement wil zoals zijn voorganger uitzonderlijk investeringsprojecten in Limburgs onroerend erfgoed met  een publieke functie en een bovenlokale uitstraling ondersteunen en het belang en de zichtbaarheid van Limburgs onroerend erfgoed vergroten.…

Voor wie is dit reglement bestemd?

Dit reglement is bestemd voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, voor lokale besturen zoals gemeenten, autonome gemeentebedrijven en kerkfabrieken, voor vzw’s en feitelijke verenigingen.

Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie moet vóór de start van de werken ingediend worden.

Hoe een subsidieaanvraag indienen?

In de eerste fase gaat de provincie op zoek naar sterke, innovatieve en bovenlokale projectideeën. Kandidaten dienen hun projectidee in via het bijhorende formulier van kandidaatstelling. Vervolgens beoordeelt een jury de ingediende voorstellen en adviseert ze deputatie bij het opstellen van een shortlist.

In de tweede fase bereiden de kandidaten waarvan het projectidee de shortlist haalde een projectdossier voor waarin zij het project uitvoerig toelichten naar inhoud en haalbaarheid. Voor de opmaak van het projectdossier voorziet de provincie een financiële ondersteuning van maximum 20.000,00 euro.
Uit de ingediende projectdossiers besluit de deputatie tenslotte, na advies van de jury, welke dossiers de provincie zal betoelagen. De toelage voor de tweede fase bedraagt maximum 60 % van de totale subsidieerbare kosten.

Meer informatie kun je opvragen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens dienst

Directie Ondernemen, Erfgoed
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 75 75
e-mail pcce@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

 • Zoek op thema
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Zoek op doelgroep (bedrijf / instelling)
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Subsidies
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
Nuttige links: