In de provincie is de gouverneur verantwoordelijk voor de voorbereiding op én het beheer van een noodsituatie. Hij zorgt voor het opstellen van de provinciale nood- en interventieplannen en voor de afstemming ervan met de gemeenten en de interventiediensten.

De gouverneur staat daarnaast in voor de algemene coördinatie van de hulpacties en van de crisismaatregelen in het geval er zich een ramp voordoet die een zeer grote nood doet ontstaan aan hulpmiddelen.

In geval van dreiging van een ramp of onheil zorgt hij eveneens voor de nodige preventieve maatregelen.