De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Leerling achter computerscherm

Adjunct-directeur Provinciale Secundaire School Diepenbeek

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2021-05-19

Over ons

De Provinciale Secundaire School Diepenbeek (PSSD) is gelegen op de campus Diepenbeek waar ook de Provinciale Middenschool Diepenbeek (PMD) gevestigd is. Op de campus wordt onderwijs aangeboden van de eerste tot en met de derde graad. De eerste graad telt meer dan 300 leerlingen. In de tweede en de derde graad ASO-BSO-TSO volgen meer dan 580 leerlingen les. Er worden verschillende studierichtingen aangeboden, zoals Latijn, Wetenschappen, Economie, Humane wetenschappen, Sociaal-technische wetenschappen, Techniek-wetenschappen, Hout(technieken), Elektromechanica, Mechanische vormgevingstechnieken, Basismechanica, Centrale verwarming en sanitaire installaties, Verzorging. De school is goed uitgerust. Er zijn verschillende vaklokalen en werkhallen verspreid over de campus.  De uitrusting is vrij divers en aangepast aan de verschillende opleidingen. 

We leggen een wervingsreserve aan voor de invulling van een betrekking van adjunct-directeur voor de PSSD.

Over de functie

 • Je zorgt mee voor de realisatie van het pedagogisch project van de school.
 • Je draagt actief bij aan het uitwerken van de campusgedachte: de Provinciale School Diepenbeek.
 • Je zorgt voor een maximale afstemming van het studieaanbod op de noden van de regio.
 • Je zorgt mee voor de uitrol en de opvolging van de modernisering.
 • Je zorgt mee voor de inhoudelijke aansturing van de studierichtingen in het studiedomein Mens en maatschappij en in het studiegebied personenzorg.
 • Je zorgt mee voor een efficiënte schoolorganisatie.
 • Je werkt aan kwaliteitszorg binnen de toegewezen beleidsdomeinen.
 • Je vult een of meer toegewezen beleidsdomeinen in op basis van afspraken met de directeur.
 • Je organiseert de leerlingenbegeleiding.
 • Je organiseert de leerlingencontacten en klassenraden.
 • Je staat in voor een goede communicatie met de leerlingen, hun ouders, de interne en externe partners, de overlegstructuren, de administratie, … 
 • Je geeft actief mee vorm aan de leerling- en ouderbetrokkenheid op de school.
 • Je zorgt mee voor de promotie van de school.
 • Je staat in voor je eigen nascholing en die van je medewerkers.
 • Je neemt deel aan initiatieven van de SG PSOL (Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg) en het POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen).

Competenties

 • Je bent bekwaam om een visie te ontwikkelen en strategieën op te stellen om deze uit te voeren.
 • Je beschikt over voldoende kennis en inzicht in het secundair onderwijs.
 • Je hebt voldoende kennis over de modernisering secundair onderwijs en de impact hiervan op de school.
 • Je bent vertrouwd met de eindtermen, de cesuurdoelen, de specifieke eindtermen, de beroepskwalificaties van de aan te sturen richtingen.
 • Je hebt kennis van de inhoud van het overige aanbod in de school.
 • Je hebt ervaring met leerlingenbegeleiding, gesprekken met ouders, gesprekken met leerlingen, leerlingencontacten, voorzitten van klassenraden,...
 • Je bent vertrouwd met de toepassing van het schoolreglement.
 • Je bent bekwaam om vanuit de eigen overtuiging anderen te enthousiasmeren en aan te moedigen zodat zij zich spontaan inzetten.
 • Je beschikt over het vermogen om problemen effectief en creatief op te lossen.
 • Je hebt ruime sociale vaardigheden om als teamleider de medewerkers te sturen, te motiveren en te doen samenwerken.
 • Je hebt de nodige flexibiliteit om op een menselijke manier in wijzigende omstandigheden de problemen en de uitdagingen aan te pakken.
 • Je hebt kennis van de hedendaagse computertoepassingen.
 • Je hebt doorzettingsvermogen en je bent stressbestendig.
 • Je hebt aandacht voor de bredere sociaal-maatschappelijke dimensie van de functie.

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Functievereisten

Je voldoet op 1 september 2021 aan de volgende voorwaarden.

 • Je bent in het bezit van een diploma van ten minste bachelor en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB), zoals vermeld in de artikels 3, 4 en 7 en van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 -bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs. https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12487
 • Je bent een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten. 
 • Je bent lichamelijk geschikt om de functie uit te oefenen. 
 • Je voldoet aan de ter zake geldende taalwetten.
 • Je bent van onberispelijk gedrag.
 • Je voldoet aan de dienstplichtwetten.
 • Je oefent de functie uit als hoofdambt.

Selectieprocedure

Je slaagt voor een selectieproef. Deze bestaat uit:

 • een schriftelijke proef op woensdag 26 mei 2021
 • een mondelinge proef met een toetsing van het curriculum vitae op woensdag 16 juni of donderdag 17 juni 2021 (indien ten minste 50 % behaald op de schriftelijke proef).

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek van de kandidaten met een interne evaluatiecommissie. De schriftelijke proef telt mee voor 30 % van de totale punten, de mondelinge proef met toetsing van het curriculum vitae voor 70 %. Ervaring in het onderwijs is een pluspunt.

Ons aanbod

 • De adjunct-directeur wordt bezoldigd:
  • indien bachelor met bewijs van pedagogische bekwaamheid: op basis van salarisschaal 413: minimumwedde 3.057,37 euro en maximumwedde 5.080,83 euro
  • indien master met bewijs van pedagogische bekwaamheid: op basis van salarisschaal 540: minimumwedde 3.699,70 euro en maximumwedde 6.325,57 euro (= geïndexeerde bruto-maandwedde op 1 januari 2021). 

Hoe solliciteren?

Mail uiterlijk woensdag 19 mei 2021 jouw kandidatuur met motivatiebrief, een uitgebreid cv met pasfoto en je diploma's naar chris.vanhoeck@limburg.be (de datum geldt als bewijs).

Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw Chris Van Hoeck, tel. 011 30 58 58.

Het provinciebestuur als werkgever selecteert op basis van je competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of fysieke beperking.