De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Provil Lommel

Adjunct-directeur Provinciaal Instituut Lommel

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2021-05-19

Over ons

Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL) is een middelgrote school die voltijds secundair onderwijs en deeltijds onderwijs in het Centrum Leren en Werken (CLW) organiseert. In het voltijds secundair onderwijs werkt de algemeen vormende eerste graad als een middenschool. In de tweede en derde graad worden studierichtingen aangeboden in de domeinen STEM (Auto, Bouw, Hout en Mechanica-elektriciteit) en Sport. In het CLW is er keuze uit talrijke arbeidsmarktgerichte opleidingen, duaal leren en drie sportopleidingen (Voetbal, Wielrennen en Motorcross). Op dezelfde campus is ook een school voor buitengewoon secundair onderwijs gevestigd, het Provinciaal Instituut Lommel-Individueel Onderwijs (PROVIL-ION).

We leggen een wervingsreserve aan voor de invulling van de betrekking van adjunct-directeur voor het PROVIL.

Over de functie

 • Je tracht zo goed mogelijk het pedagogisch project van de school te realiseren.
 • Je zorgt mee voor een maximale afstemming van het studieaanbod op de noden van de aanwezige jongerenpopulatie in de regio.
 • Je zorgt mee voor een efficiënte schoolorganisatie.
 • Je werkt mee aan kwaliteitszorg.
 • Je geeft mee gestalte aan een goed personeelsbeleid.
 • Je staat in voor en ziet toe op een optimale begeleiding van de leerlingen, dit in nauw overleg met ouders, zorgbegeleiders, CLB en andere externe partners.
 • Je staat in voor een goede communicatie met de leerlingen, hun ouders, de interne en externe partners, de overlegstructuren, de administratie, … - Je staat in voor (de opvolging van) het beheer van de  schoolinfrastructuur (gebouwen, meubilair, …) en het financieel en het administratief beheer van de school, in overleg met de directeur.
 • Je zorgt voor de promotie van de school.
 • Je staat in voor je eigen nascholing en die van je medewerkers.
 • Je neemt deel aan initiatieven van de scholengemeenschap SG PSOL.

Competenties

 • Je bent bekwaam om een visie te ontwikkelen en strategieën op te stellen om deze uit te voeren.
 • Je beschikt over voldoende kennis en inzicht in het secundair onderwijs en in het bijzonder in de domeinen sport en STEM.
 • Je hebt voldoende kennis over de modernisering secundair onderwijs en de impact hiervan opde planning en organisatie van de lessentabellen in de verschillende studierichtingen (je hebt kennis van de specifieke eindtermen).
 • Je bent bekwaam om vanuit de eigen overtuiging anderen te enthousiasmeren en aan te moedigen zodat zij zich spontaan inzetten.
 • Je beschikt over het vermogen om problemen effectief en creatief op te lossen.
 • Je hebt ruime sociale vaardigheden om als teamleider de medewerkers te sturen, te motiveren en te doen samenwerken.
 • Je hebt de nodige flexibiliteit om op een menselijke manier in wijzigende omstandigheden de problemen en de uitdagingen aan te pakken.
 • Je beschikt over degelijke spreek- en schrijfvaardigheden.
 • Je hebt kennis van de hedendaagse computertoepassingen.
 • Je hebt doorzettingsvermogen en je bent stressbestendig.
 • Je hebt aandacht voor de bredere sociaal-maatschappelijke dimensie van de functie.

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Functievereisten

Je voldoet op 1 september 2021 aan de volgende voorwaarden.

 • Je bent in het bezit van een diploma van ten minste master en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB), zoals vermeld in de artikels 3, 4 en 7 en van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 -bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs. https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12487
 • Je bent een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent lichamelijk geschikt om de functie uit te oefenen.
 • Je voldoet aan de ter zake geldende taalwetten. 
 • Je bent van onberispelijk gedrag.
 • Je voldoet aan de dienstplichtwetten.
 • Je oefent de functie uit als hoofdambt.

Selectieprocedure

Je slaagt voor een selectieproef. Deze bestaat uit:

 • een schriftelijke proef op woensdag 26 mei 2021
 • een mondelinge proef met een toetsing van het curriculum vitae op woensdag 16 juni of donderdag 17 juni 2021 (indien ten minste 50 % behaald op de schriftelijke proef).

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek van de kandidaten met een interne evaluatiecommissie. De schriftelijke proef telt mee voor 30 % van de totale punten, de mondelinge proef met toetsing van het curriculum vitae voor 70 %. Ervaring in het onderwijs is mogelijk een pluspunt.

Ons aanbod

 • De adjunct-directeur wordt bezoldigd op basis van de salarisschaal 540: minimumwedde 3.699,70 euro en maximumwedde 6.325,57 euro (= geïndexeerde bruto-maandwedde op 1 januari 2021)
 • Een tijdelijke aanstelling in afwachting van een vaste benoeming ingaande in de loop van het schooljaar 2021-2022

Hoe solliciteren?

Mail uiterlijk woensdag 19 mei 2021 jouw kandidatuur met motivatiebrief, een uitgebreid cv met pasfoto en je diploma's naar chris.vanhoeck@limburg.be (de datum geldt als bewijs).

Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw Chris Van Hoeck, tel. 011 30 58 58.

Het provinciebestuur als werkgever selecteert op basis van je competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of fysieke beperking.