De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Projecten

Samen Taalsterk!

De hoofddoelstelling van ons project bestaat eruit om zowel kinderen als tieners taalvaardiger te maken en dit door het versterken van leerkrachten, ouders en leerlingen. Hierdoor krijgen leerlingen meer  slaagkansen in hun onderwijsloopbaan en worden de tewerkstellingskansen en doorstroommogelijkheden naar het hoger onderwijs verhoogd.

Enerzijds willen we een traject uitwerken met de secundaire scholen van Maasmechelen, anderzijds willen we in de vrije tijd ons taalaanbod verder uitbreiden.

Ons project bestaat uit twee luiken, enerzijds gericht op het secundair onderwijs waar we samen met de scholen, de pedagogische begeleidingsdiensten en andere betrokken partners een proces willen opzetten gericht op de interne werking van de school waarbij leerkrachten, jongeren en ouders  deel van uitmaken.
Anderzijds willen we onze taallijn in de vrije tijd versterken en uitbreiden naar het  basis- en secundair onderwijs. Ook willen we beide projecten met mekaar laten samensmelten zodat we een zeer uitgewerkte taalvisie en taalbeleid nastreven op verschillende fronten.

Het proces in de scholen, m.n. een netoverschrijdende samenwerking zal vertrekken vanuit de interne knelpunten van de school om bij te dragen bij een taalversterkend beleid naar de jongere. We geloven dat taallessen zoals in het klassiek onderwijssysteem niet altijd toereikend zijn voor jongeren met een taalachterstand. Hen verplichten om na de school nog extra in te zetten op taal vormt vaak een drempel gezien zij extra inspanningen moeten leveren voor hun schoolse taken. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om binnen de schoolse context d.m.v. het versterken van leerkrachten en in vakantieperioden op zoek te gaan naar opportuniteiten om op een creatieve manier aan taalstimulering te doen.

Door het aanbod niet alleen te focussen op de taalzwakke leerling maar een goede mix te voorzien, m.n. een taalzwakke en taalsterke leerling, wordt er onrechtstreeks gewerkt aan het versterken van een taalzwakke leerlingen zonder dat deze hier een negatieve prikkel door ervaart. Leerplichtige kinderen/jongeren leren immers van mekaar en kunnen zo een divers sociaal netwerk opbouwen zodat dit positief kan bijdragen tot de schoolse resultaten.


  • Organisatie/school: Gemeente Maasmechelen - Dienst Onderwijs en Tewerkstelling
  • Adres: Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen
  • Contactpersoon: Tiziana Marini
  • E-mail: Tiziana.marini@maasmechelen.be
  • Telefoon: 089 76 98 00 - gsm 0473 52 47 36

Lopende projecten
Het weten waard
Projecten

Provincie Limburg is ook social