De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Steunnummers Europese Commissie

Subsidievoorwaarden geldend voor alle onderstaande maatregelen:

 • bedrijven ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering bestaat van de Europese Commissie, worden uitgesloten van onderstaande maatregelen
 • ondernemingen in moeilijkheden kunnen geen gebruik maken van onderstaande maatregelen

Subsidie aan de Bodemkundige Dienst van België vzw

De Bodemkundige Dienst van België vzw heeft als doel de land- en tuinbouwers bij te staan met wetenschappelijk gefundeerd bemestingsadvies op basis van eigen proefveldonderzoek en grondontledingen. De vzw is uitgegroeid tot een onafhankelijke onderzoeks- en adviesinstelling voor landbouw, tuinbouw en milieu in de breedste zin van het woord.

De Bodemkundige Dienst van België ontvang jaarlijks een subsidie van de provincie Limburg die wordt ingezet voor het verlenen van een korting aan de Limburgse land- en tuinbouwers voor mestontleding met berekening van bemestingswaarde. Een land- of tuinbouwer die een mestontleding met berekening van de bemestingswaarde laat uitvoeren, krijgt een korting van tien euro per staal. Eenzelfde korting van tien euro per perceel wordt toegekend voor N-indexonderzoek met het opstellen van een gedetailleerd stikstofbemestingsadvies.

Het aanvragen van een bemestingsadvies of mestontleding kan via de Bodemkundige Dienst van België vzw, Willem de Croylaan 48, 3001 Leuven-Heverlee, info@bdb.be.

Informatie over de toekenning van de subsidie door de provincie Limburg is terug te vinden via onderstaande link:
Afschrift besluit werkingssubsidie Bodemkundige Dienst van Belgïe vzw

Deze subsidie valt onder artikel 22 van de verordening 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën van steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Nominatieve werkingssubsidie aan pcfruit vzw

Het onderzoeksinstituut pcfruit vzw is al jaren een gevestigde waarde voor onderzoek met betrekking tot de fruitsector. De onderzoeken die het proefcentrum uitvoert, hebben een grote waarde voor de hele sector. De provincie Limburg blijft inzetten op de ontwikkeling van de fruitsector en investeert daarom sterk in fruitteelt gerelateerd onderzoek. De provincie Limburg keert een jaarlijkse subsidie uit aan pcfruit die de vzw moet ondersteunen in het uitdenken en uitdragen van wetenschappelijke processen ter versterking van de Limburgse fruitsector.

De vermelde werkingssubsidie wordt verleend onder de voorwaarden, vermeld in artikel 21 en 38 van verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L327 van 21 december 2022.

De steunmaatregel voldoet aan alle in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de in het eerste lid vermelde verordening vastgestelde voorwaarden, inzonderheid aan volgende voorwaarden:

 • 1° overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de in het eerste lid vermelde verordening wordt de steun verstrekt aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s);
 • 2° overeenkomstig artikel 1, vierde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, niet in aanmerking voor steun;
 • 3° overeenkomstig artikel 1, vijfde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven in moeilijkheden niet in aanmerking voor de steun;
 • 4° de steun is transparant overeenkomstig artikel 5, derde lid, a), van de in het eerste lid vermelde verordening en heeft een stimulerend effect overeenkomstig artikel 6 van de in het eerste lid vermelde verordenin

Meer informatie over het fruitteelt gerelateerde onderzoek dat pcfruit uitvoert is te verkrijgen via pcfruit vzw, Fruittuinweg 1, 3800 Sint-Truiden of via www.pcfruit.be.
Informatie over de toekenning van de subsidie door de provincie Limburg is terug te vinden via onderstaande link:
Afschrift besluit werkingssubsidie pcfruit vzw

Nominatieve werkingssubsidie aan het Proef- en Vormingscentrum voor Landbouw vzw

Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) is al jaren een vaste waarde in Limburgse landbouwsector. Het is een gekend proefcentrum voor onderzoek en voorlichting met betrekking tot de varkens- en melkveehouderij. De ondersteuning van onderzoek en voorlichting in de dierlijke sector is een must voor de sector om de continue rentabiliteit van de veehouderijen te kunnen garanderen.

Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw ontvangt een subsidie van de provincie Limburg om haar continue werking inzake demonstratief onderzoek en voorlichting voor en aan de landbouwsector te verzekeren. PVL beschikt daarvoor over gekwalificeerd personeel om onderzoeken uit te voeren en kennisoverdracht te realiseren.  

De vermelde werkingssubsidie wordt verleend onder de voorwaarden, vermeld in artikel 21 en 38 van  verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L327 van 21 december 2022.

De steunmaatregel voldoet aan alle in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de in het eerste lid vermelde verordening vastgestelde voorwaarden, inzonderheid aan volgende voorwaarden:

 • 1° overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de in het eerste lid vermelde verordening wordt de steun verstrekt aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s);
 • 2° overeenkomstig artikel 1, vierde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, niet in aanmerking voor steun;
 • 3° overeenkomstig artikel 1, vijfde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven in moeilijkheden niet in aanmerking voor de steun;
 • 4° de steun is transparant overeenkomstig artikel 5, derde lid, a), van de in het eerste lid vermelde verordening en heeft een stimulerend effect overeenkomstig artikel 6 van de in het eerste lid vermelde verordening

Meer informatie over het onderzoek en de voorlichtingsactiviteiten die PVL in de dierlijke sector uitvoert is te verkrijgen via PVL vzw, Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt of via www.pvl-bocholt.be/Informatie over de toekenning van de subsidie door de provincie Limburg is terug te vinden via onderstaande link:
Afschrift besluit werkingssubsidie PVL Bocholt vzw

Nominatieve werkingssubsidie aan PIBO-Campus vzw

PIBO-Campus is al jaren een vaste waarde in Limburgse landbouwsector. Het is een gekend proefcentrum voor onderzoek en voorlichting met betrekking tot de akkerbouwsector. De ondersteuning van onderzoek en voorlichting in de plantaardige sector is een must voor de sector om de continue rentabiliteit van de landbouwbedrijven te kunnen garanderen.

PIBO-Campus ontvangt een subsidie van de provincie Limburg om haar continue werking inzake demonstratief onderzoek en voorlichting voor en aan de landbouwsector te verzekeren. PIBO-Campus beschikt daarvoor over gekwalificeerd personeel om onderzoeken uit te voeren en kennisoverdracht te realiseren.

De vermelde werkingssubsidie wordt verleend onder de voorwaarden, vermeld in artikel 21 en 38 van  verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L327 van 21 december 2022.

De steunmaatregel voldoet aan alle in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de in het eerste lid vermelde verordening vastgestelde voorwaarden, inzonderheid aan volgende voorwaarden:

 • 1° overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de in het eerste lid vermelde verordening wordt de steun verstrekt aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s);
 • 2° overeenkomstig artikel 1, vierde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, niet in aanmerking voor steun;
 • 3° overeenkomstig artikel 1, vijfde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven in moeilijkheden niet in aanmerking voor de steun;
 • 4° de steun is transparant overeenkomstig artikel 5, derde lid, a), van de in het eerste lid vermelde verordening en heeft een stimulerend effect overeenkomstig artikel 6 van de in het eerste lid vermelde verordening

Meer informatie over het onderzoek en de voorlichtingsactiviteiten die PIBO-Campus in de plantaardige sector uitvoert is te verkrijgen via PIBO-Campus vzw, Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren en via pibocampus@pibo.be.

Informatie over de toekenning van de subsidie door de provincie Limburg is terug te vinden via onderstaande link:
Afschrift besluit werkingssubsidie PIBO Campus vzw

Subsidie aan pcfruit vzw voor de bouw van een onderzoeksserre

Vzw pcfruit bekleedt in het Vlaams agrarisch onderzoekslandschap een vaste en sterke positie als kennis- en onderzoekscentrum voor de fruitteelt. Met een groot volume aan toegepast wetenschappelijk onderzoek, contractonderzoek en demonstratief onderzoek wordt gefocust op de ontwikkeling van nieuwe rassen, de optimalisatie van de productie en het realiseren van een maximale oogstzekerheid.

Voor onderzoek in projecten rond gewasbescherming beschikt pcfruit over een onderzoeksserre die werd opgedeeld in verschillende compartimenten. Deze serre voldoet echter niet langer aan de randvoorwaarden voor het voeren van performant onderzoek en is aan vervanging toe en daarom zal er op de site van pcfruit vzw een nieuwe onderzoeksserre gebouwd worden.

Deze nieuwe serre zal zo gedimensioneerd worden dat er middelgrote compartimenten ontstaan, vooral voor onderzoek van projecten gerelateerd tot gewasbescherming (loslaten van insecten, inoculaties met sporensuspensies, bacteriële infecties, …) en dit onder optimale klimatologische condities. Tevens zullen er in de nieuwe serre ook compartimenten voorzien worden voor onderzoek naar quarantaine-organismen en invasieve soorten.

Voor de bouw van deze serre heeft de provincie Limburg aan pcfruit vzw een nominatieve investeringssubsidie goedgekeurd ter ondersteuning.

De vermelde werkingssubsidie wordt verleend onder de voorwaarden, vermeld in artikel 38 van  verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L327 van 21 december 2022.

De steunmaatregel voldoet aan alle in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de in het eerste lid vermelde verordening vastgestelde voorwaarden, inzonderheid aan volgende voorwaarden:

 • 1° overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de in het eerste lid vermelde verordening wordt de steun verstrekt aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s);
 • 2° overeenkomstig artikel 1, vierde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, niet in aanmerking voor steun;
 • 3° overeenkomstig artikel 1, vijfde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven in moeilijkheden niet in aanmerking voor de steun;
 • 4° de steun is transparant overeenkomstig artikel 5, derde lid, a), van de in het eerste lid vermelde verordening en heeft een stimulerend effect overeenkomstig artikel 6 van de in het eerste lid vermelde verordening

Meer informatie over het fruitteelt gerelateerde onderzoek dat pcfruit uitvoert is te verkrijgen via pcfruit vzw, Fruittuinweg 1, 3800 Sint-Truiden of via www.pcfruit.be. Informatie over de toekenning van de subsidie door de provincie Limburg is terug te vinden via onderstaande link:
Afschrift besluit nominatieve investeringssubsidie pcfruit vzw 

Subsidie aan Steunpunt Groene Zorg vzw

Het Steunpunt Groene Zorg vzw is in Vlaanderen de belangrijkste vereniging die de missing links verzorgt tussen land- en tuinbouwers en zorgvragers. De vereniging geeft landbouwers enerzijds informatie en advies over de opstart van een zorgboerderij, de mogelijkheden die zij hebben en met welke wetgeving zij rekening moeten houden. Daarnaast stemt het steunpunt vraag en aanbod van groene zorg op elkaar af en organiseren ze ontmoetingsmomenten tussen zorgverleners en zorgvragers.

De provincie Limburg ondersteunt sociale engagementen in een breed scala aan sectoren en verleent ook aan het Steunpunt Groene Zorg vzw een jaarlijkse subsidie.

Meer informatie over zorgboerderijen, zorgverleners en –vragers is te verkrijgen via Steunpunt Groene Zorg vzw, Remylaan 4B, 3018 Leuven-Wijgmaal en via www.groenezorg.be.
Informatie over de toekenning van de subsidie door de provincie Limburg is terug te vinden via onderstaande link:
Afschrift besluit werkingssubsidie Steunpunt Groene Zorg vzw

Deze subsidie valt onder artikel 22 van de verordening 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën van steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Subsidie aan Landbouwdagen vzw

De vzw Landbouwdagen organiseert de jaarlijkse beurs Landbouwdagen Alden-Biesen in Bilzen. Deze beurs lokt jaarlijks ca. 20.000 bezoekers met interesse in de land- en tuinbouwsector. De beurs verleent bovendien aan talloze verenigingen een platform om hun werking ten toon te stellen en informatie te verspreiden.

De provincie Limburg ondersteunt het verspreiden van informatie over de land- en tuinbouw op verschillende manier. De Landbouwdagen Alden-Biesen is er daar één van. De vzw Landbouwdagen mag dan jaarlijks op een bijdrage van de provincie rekenen, bedoeld voor de onkosten van de organisatie van de beurs.

Meer informatie over Landbouwdagen vzw en de Landbouwdagen Alden-Biesen is te verkrijgen via Landbouwdagen vzw, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen en via www.land-en-tuinbouwdagen.be.
Informatie over de toekenning van de subsidie door de provincie Limburg is terug te vinden via onderstaande link:
Afschrift besluit werkingssubsidie Landbouwdagen vzw

Deze subsidie valt onder artikel 22 van de verordening 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën van steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Subsidie aan Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling vzw

Het Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling (LiSRO) is al lange tijd een belangrijke actor voor plattelandsontwikkeling in Limburg. De organisatie draagt bij aan de bescherming van het rurale landschap in en rond landbouwbedrijven en in de open rurale ruimte. Het LiSRO voert enerzijds belangrijke werkzaamheden uit die verband houden met de bescherming van landbouwlandschappen en geeft anderzijds advies aan landbouwers en plattelandsgebruikers over de duurzame ontwikkeling van het Limburgse platteland en de bescherming van unieke landbouwlandschappen.

De provincie Limburg draagt bij aan de instandhouding van traditionele gebouwen en landschappen en schenkt het LISRO jaarlijks een werkingstoelage.

Meer informatie over de bescherming van Limburgse landbouwlandschap is te verkrijgen via Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling vzw , Weyerstraat 1, 3990 Peer en via www.ruraalsteunpunt.be of info@ruraalsteunpunt.be.
Informatie over de toekenning van de subsidie door de provincie Limburg is terug te vinden via onderstaande link:
Afschrift besluit werkingssubsidie LISRO vzw

Deze subsidie valt onder artikel 22 van de verordening 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën van steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Subsidie aan Agro|Bedrijfshulp vzw

Agro|Bedrijfshulp vzw is een vereniging die zich inzet voor landbouwbedrijven in uitzonderlijke situaties. De vereniging voorziet landbouwbedrijven in bedrijfsvervangingsdiensten wanneer dat nodig is. Bij een vakantie, ziekte, overlijden of onvoorziene omstandigheden houdt Agro|Bedrijfshulp het landbouwbedrijf draaiende. De inzet van de vereniging vormt een belangrijke sociale schakel in de sector.

De provincie Limburg erkent het belang van de werking van Agro|Bedrijfshulp en voorziet een subsidie ter ondersteuning van de werking van de vereniging.

Meer informatie over de werking en de diensten van Agro|Bedrijfshulp is te verkrijgen via Agro|Bedrijfshulp vzw, Diestsevest 40, 3000 Leuven en via www.agrodiensten.be of info@agrodiensten.be.
Informatie over de toekenning van de subsidie door de provincie Limburg is terug te vinden via onderstaande link:
Afschrift besluit werkingssubsidie Agro Bedrijfshulp vzw

Deze subsidie valt onder artikel 23 van de verordening 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën van steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Subsidie aan de provinciale Landbouwkamer Limburg

De provinciale Landbouwkamer Limburg is een belangrijk adviesorgaan voor de landbouwsector. De landbouwkamer adviseert verschillende overheidsniveaus over beleidsbeslissingen in landbouwdossiers. Ook in de provincie Limburg is de Landbouwkamer een belangrijk orgaan.

De provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om in de werkingskosten van de provinciale Landbouwkamer Limburg tussen te komen.

Meer informatie over de werking van de provinciale Landbouwkamer Limburg is te verkrijgen via Provinciale Landbouwkamer Limburg, Ophovenstraat 117, 3670 Meeuwen-Gruitrode.
Informatie over de toekenning van de subsidie door de provincie Limburg is terug te vinden via onderstaande link:
Afschrift besluit werkingssubsidie provinciale Landbouwkamer Limburg

Deze steunmaatregelen is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie.

Deze subsidie valt onder artikel 22 van de verordening 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën van steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Subsidie aan Limburgs Steunpunt voor Rurale Ontwikkeling (LiSRO) vzw voor "Boeren planten bij boeren"

Het project “Boeren planten bij boeren” helpt land- en tuinbouwers om een groenplan te realiseren. De inplanting van een nieuwe bedrijfsconstructie in het groen is vaak een voorwaarde die in het vergunningsdossier wordt opgelegd.  Door het runnen van hun bedrijf hebben landbouwers vaak handen tekort om hun groenplan uit te voeren.

Dankzij een samenwerking met het Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling (LISRO) en Agro-aanneming behoort het  probleem van tijdsgebrek tot het verleden. Landbouwers kunnen voortaan dankzij de provincie Limburg de aanplantingswerken laten uitvoeren door collega-boeren. Ze kunnen tot 50 % van de kosten recupereren, met een maximum van 2.500 euro.

Afschrift besluit werkingssubsidie aan LiSRO vzw voor Boeren planten bij boeren

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie.

Subsidie aan Limburgs Steunpunt voor Rurale Ontwikkeling (LiSRO) vzw voor het "Boeren helpen boeren"


De Limburgse land- en tuinbouwsector heeft veel schade opgelopen door de slechte weersomstandigheden in juni 2016. Omdat afgestorven gewassen, omgewaaide fruitplantages, etc een risicohaard vormen voor ziekten en plagen, wil de provincie Limburg de getroffen land- en tuinbouwers ondersteunen bij een snel en efficiënt herstel van hun productiepotentieel door het aanbieden van gesubsidieerde opruimingsdiensten.
 
Deze maatregel voldoet aan de voorwaarden in artikel 14 van verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën van steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB L 193 van 1.7.2014, blz. 1 – 75).
 
Om in overeenstemming te zijn met de bepalingen van deze verordening zal LiSRO deze steun gebruiken voor het inschakelen van landbouwers die opruimingswerkzaamheden uitvoeren bij de getroffen landbouwers (artikel 14, lid 3, e) verordening (EU) nr. 702/2014). Het betreft een steun in de vorm van een gesubsidieerde dienst die wordt verstrekt naar aanleiding van met een natuurramp gelijkgestelde ongunstige weersomstandigheden. De steun dekt de kosten vermeld in artikel 14, lid 6, g) Verordening (EU) nr. 702/2014.
 
Deze steun is beperkt tot KMO’s die landbouwactiviteiten uitoefenen op grondgebied van de provincie Limburg (artikel 1, lid 1 verordening (EU) nr. 702/2014). Er wordt geen steun verstrekt aan ondernemingen in moeilijkheden (artikel 1 lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) en ondernemingen ten aanzien waarvan een bevel tot terugvordering uitstaat (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). De steunintensiteit bedraagt maximaal 100% (artikel 14, lid 14 verordening (EU) nr. 702/2014) en is beperkt tot de kosten voor het herstel van agrarisch productiepotentieel tot op het niveau van zaai- of plantklaar perceel en overstijgt in die zin niet het maximale toegestane niveau van herstel tot voor de betrokken gebeurtenis (artikel 14, lid 6, g) verordening (EU) nr. 702/2014). Werkkapitaal is uitgesloten van subsidie.
 
Elke landbouwer die steun wenst te ontvangen dient voorafgaandelijk een schriftelijke aanvraag te doen bij de provincie Limburg (artikel 6, lid 1 en lid 2). De steun mag niet worden gecombineerd met steun ter compensatie van materiële schade zoals bedoeld in de artikelen 25, 26 en 30 van deze verordening.

Meer informatie over het project is te verkrijgen via LiSRO vzw, Weyerstraat 1 te 3990 Peer, of via info@ruraalsteunpunt.be.

Informatie over de toekenning van de subsidie door de provincie Limburg is terug te vinden via onderstaande link:
Afschrift besluit werkingssubsidie aan LiSRO vzw voor Boeren helpen boeren

Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw vzw

Het Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT) vzw bevordert en stimuleert op een onafhankelijke manier de kennis van het begrip voor de land- en tuinbouwsector in de meest ruime zin van het woord. Dat doet ze door te informeren en communiceren over land- en tuinbouwonderwerpen in verschillende moderne communicatiekanalen zoals website, tv en een multimodaal platform.

Deze subsidie valt onder artikel 21 van de verordening 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën van steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Maximaliseren van energiebesparingen in de land- en tuinbouw

Binnen de do-tank landbouw van het actieplan "Limburg, klimaatneutraal" zijn een aantal initiatieven ondergebracht in een actiecluster "energie". Enkele van de initiatieven zijn de acties "strategie energiebesparingen in land- en tuinbouw", "onderzoeken naar indirect energieverbruik" en "stimuleren van duurzame landbouwgebouwen". Als een van de eerste directe acties in het kader van de do-tank landbouw wil de dienst Landbouw en Platteland deze drie acties combineren tot een pilootproject waarbij het besparen van energie door landbouwbedrijven in relatie tot de klimaatneutraliteit van de Limburgse landbouwsector sterker kan worden gestimuleerd.

In haar zitting van 29 november 2012 gaf de deputatie van de provincie Limburg haar goedkeuring voor het subsidieproject "Maximaliseren van energiebesparingen in land- en tuinbouw". Binnen dat subsidieproject zal de dienst Landbouw en Platteland in samenwerking met de vzw Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland een pilootproject op touw zetten waarin 30 Limburgse landbouwbedrijven zullen gescreend worden op hun energieverbruik. Aan de screening is een rapport verbonden waarin maatregelen worden voorgesteld die energiebesparingen bij het specifieke landbouwbedrijf kunnen realiseren. Meer specifieke informatie is terug te vinden onder volgende linken:

Uitgebreide projectomschrijving en selectiecriteria"maximaliseren van energiebesparingen in de land- en tuinbouw"

Besluit van het project "maximaliseren van energiebesparingen in de land- en tuinbouw"

Dit subsidieproject werd aangemeld als staatssteun bij de Europese Commissie conform Artikel 15 van Verordening (EG) nr 1857/2006 van de Commissie.

Middelgrote windturbines in Limburgse landbouwzones

Binnen de do-tank landbouw van het actieplan "Limburg, klimaatneutraal" een aantal initiatieven ondergebracht in een actiecluster "energie". Een van de initiatieven is de actie "onderzoek naar de toepasbaarheid van energiezuinige technologieën". In het kader van die actie verklaarde de bestendige deputatie zich d.d. 2012-08-23 principieel akkoord om aan de hand van drie case-studies de ruimtelijk, financiële en technische haalbaarheid van middelgrote windturbines op landbouwbedrijven te onderzoeken.

Naar aanleiding van het principieel akkoord legt de dienst Landbouw en Platteland het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst met BB Consult.

Vrijgesteld van aanmelding als staatssteun conform Artikel 15 lid 2. c) van Verordening (EG) nr 1857/2006 van de Commissie

Besluit van het project "middelgrote windturbines in Limburgse landbouwzones"

Samenstellen van een begeleidende gids doorheen de administratieve verplichtingen van een csa-bedrijf

CSA is een concept waarbij de landbouwer en de consument samenwerken en samen zoeken naar oplossingen voor onze voedselketen die economisch, ecologisch en sociaal duurzaam zijn.  Het CSA-principe biedt een antwoord op de maatschappelijke trend van de bewustwording van de herkomst van ons voedsel, de aandacht voor het terugdringen van de voedselkilometers en de reactie op de individualistische maatschappij.

Het is bekend dat de administratieve verplichtingen voor het oprichten van een landbouwbedrijf de nodige complexiteit met zich meebrengen. Naast de "gewone" administratieve verplichtingen bekomen dient een landbouwbedrijf daarnaast te voldoen aan diverse landbouwgerelateerde administratieve verplichtingen. Al deze administratieve verplichtingen moeten bovendien ook nog eens op mekaar afgestemd worden en dit op maat van het bedrijf. Dat is vaak een kluwen voor de landbouwer. Daar komt ook nog bij dat de bestaande CSA’s voornamelijk een tuinbouwactiviteit uitoefenen. Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst CSA-bedrijven starten met de exploitatie van (klein)vee, wat de toepassing van de wetgeving voor hen mogelijks nog complexer maakt.

De nood aan een instrument waarin al deze administratieve verplichtingen, nuttige tips,… worden opgesomd op een overzichtelijk manier, is dan ook hoog. Bovendien levert zo’n instrument een aanzienlijke bijdrage aan de duurzaamheid van een CSA-bedrijf. De dienst Landbouw en Platteland wil tegemoetkomen aan deze nood en stelt daarom, samen met het Vlaams Agrarisch Centrum, een digitale gids samen waarin al deze administratieve verplichtingen e.d. gebundeld staan.  Deze gids wordt ter beschikking gesteld aan de startende landbouwer.

Besluit voor de uitvoering van de opdracht "Het samenstellen van een begeleidende gids doorheen de administratieve verplichtingen van een csa-bedrijf”

Dit subsidieproject werd aangemeld als staatssteun bij de Europese Commissie conform Artikel 15 van Verordening (EG) nr 1857/2006 van de Commissie.

De Hoevezuivelcoöpeatie: een verrijking van het Limburgse zuivelassortiment

Dit Leaderproject heeft als doel de landbouwers in Noord-Limburg te begeleiden in het ontwikkelen of opschalen van hun eigen zuivelproducten. Dit vormt een win-winsituatie: landbouwers genereren extra inkomen en spreiden hun bedrijfsrisico, er worden nieuwe toeristische vermarktbare producten gecreëerd en de verhoogde economische activiteit stimuleert de werkgelegenheid. Daarnaast zetten de landbouwers ook in op de korte keten verkoop: zowel ingrediënten als productie zijn lokaal, hetgeen de ecologische voetafdruk van de keten fors vermindert.

Dit subsidieproject werd aangemeld als staatssteun bij de Europese Commissie conform Artikel 9,14 en 15 van Verordening (EG) nr 1857/2006 van de Commissie

Subsidies in het kader van het Droogte Innovatiefonds (DIF) aan het Proefcentrum fruitteelt vzw voor het project ‘Water voor fruit: de droogte voor’

De fruitteelt werd de laatste jaren geconfronteerd met een problematiek van droogte en hitte. PCfruit wil dan ook zoeken naar concrete oplossingen voor de fruittelers in dit project. Een mix van maatregelen is meest aangewezen om boomgaarden te helpen om perioden van droogte door te komen. De focus wordt gelegd op verschillende fruitsoorten waar grote sprongen voorwaarts gemaakt kunnen worden: kers, aardbei en framboos.

De resultaten van het project worden verwacht op 20 juni 2025 en zullen openbaar bekendgemaakt worden op www.pcfruit.be en www.agrowaterloketlimburg.be. Tevens worden nog bijkomende acties opgezet om de resultaten van het project gratis ter beschikking te stellen aan alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of tuinbouwsector actief zijn.

Afschrift besluit 'Water voor fruit: de droogte voor'

De subsidie, vermeld in artikel 1, wordt verleend onder de voorwaarden, vermeld in artikel 21 en artikel 38 van verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L327 van 21 december 2022, blz. 1–81, met inbegrip van de latere wijzigingen.

De steunmaatregel voldoet aan de volgende voorwaarden en aan alle andere voorwaarden, vermeld in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de voormelde verordening:

1° overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de in het eerste lid vermelde verordening wordt de steun verstrekt aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s);

2° overeenkomstig artikel 1, vierde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat als gevolg van een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, niet in aanmerking voor steun;

3° overeenkomstig artikel 1, vijfde lid, h) van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven in moeilijkheden niet in aanmerking voor de steun;

4° de steun is transparant overeenkomstig artikel 5, derde lid, a), van de in het eerste lid vermelde verordening en heeft een stimulerend effect overeenkomstig artikel 6 van de in het eerste lid vermelde verordening.

Subsidies in het kader van het Droogte Innovatiefonds (DIF) aan PIBO-Campus vzw voor het project ‘Maïs zonder dorst’

Dit project beoogt het sensibiliseren, informeren en doelgericht aanreiken van hulpmiddelen aan de Limburgse landbouwers die bijdragen aan een geslaagde maïsteelt tijdens droge periodes. Maïs neemt niet alleen een grote oppervlakte in van het Limburgse landbouwareaal maar gebruikt ook, door irrigatie, veel van het beschikbare water onder droge omstandigheden. Door te focussen op een weloverwogen rassenkeuze en in te zetten op plantversterkers kunnen de gevolgen van droogtestress ingeperkt worden zodoende dat een goede kwaliteit en opbrengst gegarandeerd blijft. Echter is het aanbod groot en de kennis beperkt waardoor men door de bomen soms het bos niet meer ziet. De aanleg van proefplatformen in Haspengouw en Noord-Limburg helpen hier terug klaarheid in te scheppen. Om, in geval van silomaïs, de inspanningen van tijdens het groeiseizoen niet verloren te laten gaan bij de oogst is een juist oogsttijdstip essentieel. Apps die de landbouwers hierbij kunnen helpen worden in het project onder de loep genomen.

De resultaten van het project worden verwacht op 20 juni 2025 en zullen openbaar bekendgemaakt worden op www.pibo-campus.be en www.agrowaterloketlimburg.be. Tevens worden nog bijkomende acties opgezet om de resultaten van het project gratis ter beschikking te stellen aan alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of tuinbouwsector actief zijn.

Afschrift besluit 'Maïs zonder dorst'

De subsidie, vermeld in artikel 1, wordt verleend onder de voorwaarden, vermeld in artikel 21 en artikel 38 van verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L327 van 21 december 2022, blz. 1–81, met inbegrip van de latere wijzigingen.

De steunmaatregel voldoet aan de volgende voorwaarden en aan alle andere voorwaarden, vermeld in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de voormelde verordening:

1° overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de in het eerste lid vermelde verordening wordt de steun verstrekt aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s);

2° overeenkomstig artikel 1, vierde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat als gevolg van een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, niet in aanmerking voor steun;

3° overeenkomstig artikel 1, vijfde lid, h) van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven in moeilijkheden niet in aanmerking voor de steun;

4° de steun is transparant overeenkomstig artikel 5, derde lid, a), van de in het eerste lid vermelde verordening en heeft een stimulerend effect overeenkomstig artikel 6 van de in het eerste lid vermelde verordening.

naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

woensdag, 06 maart 2024
Limburgs water, elke druppel telt: portfolio mogelijke samenwerkingsverbanden
Het meest recente resultaat van het project "Limburgs water, elke druppel telt" is beschikbaar. In de laatste publicatie van de samenwerkingsovereenkomst bundelt het Innovatiesteunpunt (nu Boerenbond...
vrijdag, 23 februari 2024
Perceel grond dat klaar gemaakt wordt voor druppelirrigatie
De vier Limburgse Lokale Actiegroepen hebben een oproep gelanceerd voor projectvoorstellen binnen het LEADER-subsidieprogramma. Het hoofddoel is om lokale gemeenschappen te versterken en duurzame...

Provincie Limburg is ook social