De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Video's

Toekomstscenario “Transitiestad Limburg”

donderdag, 20 juni 2019

Limburg wordt één grote transitiestad met een sterke identiteit, autonomie en burgerinspraak.
Lokaal ondernemerschap bloeit op.
Het is een aangename leefomgeving met een kwalitatieve stedelijkheid, vlotte interne mobiliteit, een gevarieerde open ruimte en een hoge tewerkstelling.
Het is goed leven in Limburg.

Deze functionaliteit is uitgeschakeld door je cookie policy instellingen.
Je kunt deze instellingen aanpassen op de cookie policy pagina.

Tekst in beeld - Welkom in 2040 in Transitiestad Limburg

Vertelstem - Welkom in 2040 in Transitiestad Limburg. We komen uit een periode van geopolitieke onrust en economische schommelingen. Internationale diplomatieke relaties zijn sterk afgenomen en vele grootmachten hebben zich gericht op de landen in hun directe invloedssfeer. De wereldhandel is nog altijd belangrijk, maar invoerheffingen hebben de lokale markten versterkt.

Beeld van een draaiende wereldbol met iconen die de hierboven vernoemde thema’s verbeelden. Er wordt langzaam ingezoomd naar Europa.

Vertelstem - Europa heeft zich weerbaar opgesteld en heeft standgehouden. Het ecologisch bewustzijn is gegroeid en er werd volop ingezet op hernieuwbare energiesystemen. Europa compenseert het gebrek aan grondstoffen door een omslag te maken van een fossiele naar een circulaire economie. Maar die transitie blijft moeilijk. En daardoor is ook de economie onvoorspelbaar. Om de financiële risico’s te beperken, investeert de Europese Unie vooral in de dichtbevolkte gebieden.

Een kaart van Europa komt in beeld. Icoontjes van winturbines en zonnepanelen visualiseren een geslaagde energietransitie en een overgang naar een circulaire economie. Er wordt verder ingezoomd op de Euregio.

Vertelstem - De stedelijke regio’s hebben elk een uitgesproken identiteit. Hiermee onderscheiden ze zich van de anderen en vergroten ze hun aantrekkingskracht. Het lokaal ondernemerschap en de onderlinge handel bloeien op.  Steden worden bestuurd met grote autonomie en een sterke burgerinspraak.

De namen van enkele grote, ons omringende steden (zoals Keulen, Brussel, Antwerpen, Luik, Maastricht, Eindhoven, …) verschijnen in beeld. Euromunten en lineaire verbindingen met vrachtwagens komen in beeld en wijzen op een bloeiende onderlinge handel.

Vertelstem - Ook Limburg heeft zich geprofileerd als één stedelijke en bestuurlijke regio met een sterke identiteit. Als intergemeentelijke regisseur werkt ze met vele partners samen aan verschillende projecten en coördineert ze de belangen van zowel de hele regio als de deelgebieden. Financiële middelen worden gericht ingezet en verdeeld over de hele provincie. Limburg houdt stand tussen de vele sterke steden in de omgeving.

Er wordt verder ingezoomd op Limburg. Het beeld verandert van een statische kaart in een geanimeerde modelwereld die naarmate de vertelstem verdergaat langzaam wordt opgebouwd. Hierbij zie je eerst de open ruimte verschijnen met een landbouwbedrijf met daarrond akkers maar ook windturbines. Vervolgens zie je een dorp met woningen en bedrijven. Gevolgd door een grotere multifunctionele stad met woningen, appartementen, gemeenschapsvoorzieningen (waaronder een ziekenhuis) maar ook een stadsfabriek.

Vertelstem - De Limburgse open ruimte is een gevarieerd landschap van landbouw, bos, natuur en beekvalleien. Om dit te vrijwaren worden stads- en dorpskernen verdicht. Diverse functies worden geclusterd en verweven. Ook de economische activiteiten worden steeds meer decentraal georganiseerd, zoals energievoorziening ter plaatse, landbouw en lokale productie. Steden en dorpen zijn multifunctionele aantrekkingspolen geworden met een mix aan functies zoals wonen, handel, bedrijvigheid, diensten en gemeenschapsvoorzieningen. Doordat ze in elkaars nabijheid liggen, worden er minder kilometers gemaakt.

Er komen wegen met rijdende wagens in beeld maar ook fietsen en fietspaden en collectief vervoer zoals taxi’s en bussen. In de stad zelf zijn er weinig parkings te zien maar wel veel groen.

Vertelstem - Verplaatsingen worden beïnvloed met aanmoedigings- en bestraffingsmaatregelen. Binnen de stads- en dorpskernen is de mobiliteit goedkoop. Het netwerk is er fijnmazig en er wordt veel gefietst. Het collectief en gedeeld vervoer zoals autonome taxi’s en shuttles is er sterk uitgebouwd. Dit heeft positieve gevolgen voor het ruimtegebruik en de kwaliteit ervan. Er zijn minder parkings nodig en er is meer publieke ruimte.

Er komt een mobiliteitshub in beeld. Een gebouw waar je naast je wagen parkeren ook kan overstappen op een fiets of een shuttlebus.

Vertelstem - Tussen de stedelijke kernen zijn de verbindingen selectief en efficiënt uitgebouwd voor verschillende vervoersmiddelen. De mobiliteitshubs op belangrijke knooppunten maken een overstap vlot en comfortabel. 

Een smartphone met verschillend icoontjes komt in beeld.

Tekst in beeld - Shuttle waarheen? De Unief!

Vertelstem - Inwoners ontmoeten elkaar op fysieke en virtuele markten. Dataplatformen koppelen vraag en aanbod aan elkaar rond mobiliteit, ontspanning, voedselproductie, zorg en onderwijs. Data zijn vrij toegankelijk en ondernemers creëren oplossingen op maat.

Het beeld zoomt terug uit en het Limburgse buitengebied komt in beeld. Er is zowel in de stad als erbuiten heel wat ruimte voor groen.

Vertelstem - De natuurkwaliteit in de regio is hoog en Limburg heeft zich voorbereid op de stijgende impact van de klimaatverandering. Groen en water krijgen ruimte in de stad. Zij zorgen er voor natuurlijke koeling, luchtcirculatie en waterbuffering. Ze sluiten aan op de natuur- en landbouwgebieden in de ruimere omgeving. Zo ontstaat er een verweving van stad en landschap die mee de identiteit van Limburg bepaalt.

Er wordt nog verder uitgezoomd en de volledige modelwereld van dit scenario komt in beeld. Enkele kernwoorden komen in beeld - aangename leefomgeving en hoge tewerkstelling

Vertelstem - Door de aangename leefomgeving en de hoge tewerkstelling is de stedelijke regio Limburg uitgegroeid tot een aantrekkingspool voor nieuwe Limburgers. De bevolking is zeer divers en participeert actief bij het vormgeven van hun regio.  Alles is vlot en voor iedereen bereikbaar. Het is goed leven in Limburg.

Tekst in beeld - Het is goed leven in Limburg. Transitiestad Limburg

De logo’s van provincie Limburg en Tomorrowlab verschijnen.