De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Video's

Inleiding "Wat is toekomstverkenning?"

donderdag, 20 juni 2019

Als je weet wat de toekomst brengt, kun je vandaag de beste keuzes voor morgen maken. Nadenken over toekomstscenario’s biedt een houvast om om te gaan met onzekerheden in een veranderende wereld. Daarom heeft de provincie Limburg in samenwerking met TomorrowLab 4 mogelijke toekomstscenario’s ontwikkeld voor het Limburg van 2040.

Elk scenario beschrijft een wereld in 2040.
Dit zijn geen wens- of droombeelden van het Limburg van morgen.
We zullen ook niet kunnen kiezen voor het ene of het andere scenario.
Ze geven aan wat er kan gebeuren en laten zo toe om toekomstbestendige ruimtelijke keuzes maken.

De toekomstverkenning kadert in de opmaak van het “Beleidsplan Ruimte Limburg”.

Deze functionaliteit is uitgeschakeld door je cookie policy instellingen.
Je kunt deze instellingen aanpassen op de cookie policy pagina.

Tekst in beeld - Welkom in 2040

Vertelstem - Hoe zal de wereld én Limburg er in 2040 uitzien? Alleszins anders dan vandaag, dat is zeker. Technologische ontwikkelingen gaan door en creëren kansen, maar ook bedreigingen. Economische en politieke machtsverhoudingen verschuiven. Het klimaat wordt warmer. De wereldbevolking blijft groeien. Die veranderingen zullen een impact hebben op het Europa, Vlaanderen en Limburg van morgen. Of we dat nu willen of niet …

Beeld van een draaiende wereldbol met iconen die de hierboven vernoemde thema’s verbeelden. Er wordt langzaam ingezoomd naar Europa, België en Limburg.

Vertelstem - Maar welk Limburg is het best aangepast aan die veranderende wereld? Wat zijn onze opties? Waar moeten we ons op voorbereiden? Om een houvast te hebben voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling heeft de provincie Limburg een toekomstverkenning uitgevoerd.

Tekst in beeld - Toekomstverkenning

Vertelstem - In de verkenningen kijken we vooruit naar 2040. Er zal veel veranderen. Sommige ontwikkelingen zijn waarschijnlijk, maar er blijven ook nog veel vragen. Hoe zal de economische organisatie, het klimaat, de verstedelijking of de overheidsfinanciën onze leefomgeving beïnvloeden? De wereld van morgen is onzeker. Daarmee leren omgaan is de uitdaging.

Beeld van een cirkel met daarin "2040" omringd door kernwoorden die voorkomen in de gesproken tekst en iconen die de opgesomde thema’s verbeelden.

Vertelstem - De toekomst is niet te voorspellen, maar we kunnen ze ons wel voorstellen. Twee onzekerheden zijn hierin cruciaal. Eén: de mobiliteit of de mate waarin iedereen zich nog zal kunnen verplaatsen. Is alles in Limburg nog vlot en voor iedereen bereikbaar of nog slechts voor een beperkte groep? En twee: op welk beleidsniveau zullen de belangrijkste beslissingen genomen worden? Zullen we op lokaal niveau nog veel beslissingsvrijheid hebben of zal het beleid vooral bepaald worden vanuit een internationale visie?

Naarmate de gesproken tekst vordert, verschijnt er langzaamaan een grafiek met twee assen. De horizontale as geeft de mobiliteit weer en heeft vlotte bereikbaarheid voor iedereen aan één zijde en alles bereikbaar voor enkelen aan het andere uiteinde. Op de verticale as komt het beleidsniveau te staan met aan één zijde een lokale focus en aan het ander uiteinde een (inter)nationale visie.

Vertelstem - Deze twee onzekerheden zijn fundamenteel voor de toekomst van Limburg. Daarom staan ze aan de basis van 4 mogelijke toekomstscenario’s. Elk scenario beschrijft een wereld in 2040. Dit zijn geen wens- of droombeelden van het Limburg van morgen. En we zullen ook niet moeten kiezen voor het ene of het andere scenario. De scenario’s geven aan wat er zou kunnen gebeuren en zijn daarom een hulpmiddel om samen na te denken over de mogelijke toekomst die op ons afkomt. Ze bieden een kader om beleidsbeslissingen af te toetsen en keuzes te maken die toekomstbestendig zijn. 

In de vier kwadranten van het assenstelsel komen de vier verschillende scenario’s in beeld. De namen van de vier toekomstscenario’s komen in beeld. Dit zijn: Transitiestad Limburg, Exploitatiegebied Limburg, Vlaams Toscane en  Groeiregeio Maas-Rijn.

Tekst in beeld - 4keerLimburg2040