De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Video's

Groeiregio Maas-Rijn

donderdag, 20 juni 2019

Limburg lost op in de groeiregio Maas-Rijn.
Door een sterke economische en demografische groei breiden steden uit en wordt de open ruimte verder ingepalmd. Wonen, handel, recreatie, industrie, diensten, landbouw en groen komen versnipperd door elkaar voor.
De mobiliteit wordt efficiënt georganiseerd.
Het leven is intens in Limburg.

Deze functionaliteit is uitgeschakeld door je cookie policy instellingen.
Je kunt deze instellingen aanpassen op de cookie policy pagina.

Tekst in beeld - Welkom in 2040 in Groeiregio Maas-Rijn

Vertelstem - Welkom in 2040 in Groeiregio Maas-Rijn. De wereldeconomie is blijven groeien. Diplomatie krijgt voorrang op conflict. We wonen in een sterk Europa dat gedragen wordt door de lidstaten. De Europese Unie waakt over de interne markt en de veiligheid van de Europese grenzen. De economie bloeit dankzij de uitbouw van een groot Europees mobiliteits- en energienetwerk. Energieproductie gebeurt duurzaam en er is een bloeiende circulaire economie. 

Beeld van een draaiende wereldbol met iconen die de hierboven vernoemde thema’s verbeelden. Er wordt langzaam ingezoomd naar Europa.

Vertelstem - Binnen Europa zijn de landsgrenzen vervaagd. Noordwest-Europa kent een sterke groei door een toestroom aan klimaatmigranten uit Zuid-Europa. Zij vestigen zich voornamelijk in de stedelijke megapolen zoals Maastricht-Luik-Aken of Antwerpen-Brussel. Die regio’s staan bestuurlijk en financieel sterk en kunnen daardoor volop investeren in hun ontwikkeling.

Een kaart van Europa komt in beeld. Icoontjes van onderling verbonden steden, zonnepaneelparken en windturbineparken visualiseren een samenwerking op Europees niveau voor een duurzamer energiebeleid. Een groot schermvullend icoon toont dat er een bloeiende circulaire economie bestaat. Een grote migratiestroom van klimaatvluchtelingen uit het zuiden wordt verbeeldt door icoontjes van mensen. Er wordt verder ingezoomd op België.

Vertelstem - Internationale megaondernemingen blijven groeien. Lokale producenten bedienen de lokale markten, maar worden aangestuurd vanuit de moederonderneming. Extra snelwegen zorgen voor goede verbindingen tussen de stedelijke megapolen. Grondstoffen worden aangevoerd, productie en recyclage gebeuren lokaal.

De namen van enkele grote, ons omringende steden (zoals Aken, Brussel, Antwerpen, Luik, Maastricht, ...) verschijnen in beeld. De namen van de steden worden vervangen door icoontjes van steden. Euromunten en lineaire verbindingen met vrachtwagens komen in beeld en wijzen op een bloeiende onderlinge handel.

Vertelstem - Limburg lost als het ware op in de uitdijende Stedelijke Megaregio Maas-Rijn. Het lokaal beleid gaat op in het grootstedelijk samenwerkingsverband.

De contouren van Limburg verschijnen. Tekst in beeld - Stedelijke Megaregio Maas-Rijn en samenwerking

Vertelstem - Door de snelle bevolkingstoename, lijdt de regio onder een verregaande ruimtelijke versnippering. De betonstop werd systematisch uitgehold. Dit heeft geleid tot het uitdeinen van de steden die een patchwork vormen van bestemmingen. Wonen, werken, handel, recreatie, groen en stadslandbouw komen er versnipperd en allemaal door elkaar voor.

Het beeld verandert van een statische kaart in een geanimeerde modelwereld die naarmate de vertelstem verdergaat, langzaam wordt opgebouwd. Verschillende kleurenvlekken visualiseren de versnippering en het patchwork van bestemmingen. Er is een stad zichtbaar waar alle functies (wonen, groen, stadslandbouw, bedrijvigheid, …) door elkaar voorkomen.

Vertelstem - De economische ontwikkeling is divers. Er is een uitgebreid aanbod aan diensten, ook in de industriële sector. Sommige bedrijven clusteren zich en gaan voor specialisatie en niches. Andere bedrijven bedienen vooral de lokale markten. Zij vestigen zich op strategische plaatsen en kiezen voor decentrale productiesystemen en een snelle en slimme levering.

Het beeld verschuift naar een zone langs het kanaal waar verschillende bedrijven en grote bureaugebouwen zichtbaar zijn. Iets later komt een groot complex met kantoren in beeld.

Vertelstem - Mobiliteit is een dienst, ondersteund door publieke en private deelplatformen. Autonome en elektrische vervoersmiddelen zijn ingeburgerd en hebben de sector grondig veranderd. Iedereen maakt gebruik van het gevarieerd aanbod aan elektrische bussen, drones, bestelwagens en microvoertuigen. De organisatie gebeurt efficiënt en milieuvriendelijk. In de steden gelden "zero emissie zones". Op snelwegen en drukke invalsroutes wordt onmiddellijk een piekuurtaks op basis van de actuele verkeerssituatie berekend.

Een afbeelding van een smartphone komt in beeld en toont dat mobiliteit een digitale dient is geworden. Verschillende uiteenlopende vervoermiddelen (bussen, segways, drones, …) komen in beeld. Een mobiliteitshub toont hoe er vlot kan worden overgestapt. Op een verkeersbord aan de rand van een stad staat te lezen "zero-emissiezone".

Vertelstem - Burgers uiten hun identiteit door lid te worden van online clubs met een gedeelde passie. Instapkosten voor dergelijke clubs zijn in lijn met het gewenste prestige. Diegenen die zich niet online verenigen vereenzamen.

Er komt opnieuw een afbeelding van een smartphone in beeld. Eurotekens tonen dat online diensten gekoppeld zijn aan instapkosten en prestige. Het falend klimaatbeleid wordt getoond door een rivier die buiten haar oevers treed.

Vertelstem - De open ruimte wordt in snel tempo ingenomen. Het landschap oogt nog wel groen, maar is gefragmenteerd door een sterke vertuining. Publieke middelen worden wel ingezet voor klimaatadaptatiebeheer, maar dit volstaat niet. Door het falend klimaatbeleid, komen overstromingen en extreme droogte regelmatig voor.

Het beeld draait naar de open ruimte. Je ziet dat er overal gebouwen, woningen, wegen en tuinen verschijnen.

Vertelstem - De maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling is duaal. Door de bevolkingsgroei is er een grote woningnood. De bemiddelden vestigen zich in groene nieuwbouwwijken met lokale energievoorziening, warmtenetten en dichtbij mobiliteitsknooppunten. Anderen wonen waar het voor hun betaalbaar is, soms in minder goede omstandigheden.

Verschillende types van woonwijken komen in beeld.

Vertelstem - De hitte in de stadskernen maakt het moeilijk om er comfortabel te wonen. Stadsvlucht palmt het open landschap verder in. Dit verstedelijkt Limburg biedt veel arbeids- en carrièrekansen. Het leven is intens in Limburg.

Er wordt nog verder uitgezoomd en de volledige modelwereld van dit scenario komt in beeld. Enkele kernwoorden komen in beeld - verstedelijkt Limburg en veel arbeidskansen

Tekst in beeld - Het leven is intens in Limburg. Groeiregio Maas-Rijn

De logo’s van provincie Limburg en Tomorrowlab verschijnen.