De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Video's

Exploitatiegebied Limburg

donderdag, 20 juni 2019

Limburg wordt een exploitatiegebied en is afhankelijk van de investeringen vanuit Antwerpen.
Alles staat in functie van economisch herstel en groei als Antwerpse voorhaven.
Thema's zoals natuur, leefbaarheid en mobiliteit verdwijnen van de agenda.
Het leven is hard in Limburg.

Deze functionaliteit is uitgeschakeld door je cookie policy instellingen.
Je kunt deze instellingen aanpassen op de cookie policy pagina.

Tekst in beeld - Welkom in 2040 in Exploitatiegebied Limburg

Vertelstem - Welkom in 2040 in Exploitatiegebied Limburg. China is de nieuwe economische en politieke grootmacht. Amerika verzwakt verder onder zijn eigen wispelturigheid en sleurt Europa hierin mee. China buit dit uit en zet de landen van de Europese Unie tegen elkaar op. Landsgrenzen vormen steeds meer een barrière.

Beeld van een draaiende wereldbol met iconen die de hierboven vernoemde thema’s verbeelden. Er wordt langzaam ingezoomd naar Europa.

Vertelstem - Europa is er niet in geslaagd zijn doelstellingen rond hernieuwbare energie te realiseren. Hierdoor werd noodgedwongen opnieuw geïnvesteerd in kernenergie en biomassacentrales. De economische groei in Europa kwam tot stilstand en is sinds enkele jaren zelfs negatief. De publieke investeringsmiddelen zijn uitgeput.

Een kaart van Europa komt in beeld. Icoontjes van kern- en gascentrales visualiseren een mislukte energietransitie. Er wordt verder ingezoomd op België.

Vertelstem - De regering focust zich op economisch herstel. De publieke nutsmaatschappijen privatiseerden en fusioneerden tot grote bedrijven. Multinationals zijn nu dé grote spelers en houden weinig rekening met de lokale regels. In Vlaanderen wordt het zelfstandig Antwerps stadsbedrijf sterker. Het bouwt de havenactiviteiten en publieke voorzieningen verder uit. De beslissingsmacht verschoof van de bureaucratenstad Brussel naar de ondernemersstad Antwerpen. 

De namen van enkele grote, Belgische steden (zoals Brussel, Antwerpen, Luik, …) verschijnen in beeld. Euromunten en lineaire verbindingen met vrachtwagens komen in beeld en wijzen op een interne handelsmarkt met de haven van Antwerpen als centrale spil.

Tekst in beeld - Privatisering en Antwerps Stadsbedrijf

Er wordt verder ingezoomd op Limburg. Het beeld verandert van een statische kaart in een geanimeerde modelwereld die naarmate de vertelstem verdergaat langzaam wordt opgebouwd. Hierbij zie je eerst een kerncentrale verschijnen en bedrijvigheid langs een kanaal. Centraal loopt er een brede 6-vaksweg. Langs een invalsweg zie je kleine appartementsblokken en woningen verschijnen. Icoontjes van mensen die verdwijnen tonen aan dat de middenklasse Limburg verlaat.

Vertelstem - In Limburg heeft dit grote gevolgen op sociaal, economisch en ruimtelijk vlak. Limburg is afhankelijk van de financiële investeringen vanuit het Antwerps stadsbedrijf. Het gebied van het Economisch Netwerk rond het Albertkanaal en de E313 heeft zich ontwikkeld als voorhaven van Antwerpen. Het is één grote industrie- en vervoersas geworden met vooral laagwaardige werkgelegenheid. Langs die infrastructuren komen nieuwe woonontwikkelingen met een hoge dichtheid, maar lage woonkwaliteit. De middenklasse trekt weg uit Limburg.

Vervolgens zie je grotere, functioneel ingerichte stad met woningen en appartementen. Met brede wegen maar zonder groen in de stad.

Vertelstem - Steden groeien nog wel en worden functioneel ingericht rond de belangrijke verkeersassen. Er wordt geen aandacht besteed aan kwaliteit en groen. De open ruimte is omgevormd tot agrarisch en industrieel exploitatiegebied. De landelijke gebieden in Limburg lopen leeg. In de dorpen van het buitengebied krimpt en vergrijst de bevolking. Mensen dromen van een pensioen in het groen.

Het beeld verschuift naar de open ruimte. Hier is heel wat agrarische activiteit zichtbaar in de vorm van akkers, veeteelt en grote landbouwbedrijven.

Vertelstem - Het openbaar vervoer en de infrastructuren zijn geprivatiseerd en gericht op de stad en de randgebieden. Daarbuiten werd voornamelijk geïnvesteerd in bijkomende rijstroken om het goederenvervoer te garanderen. Inkomsten worden geïnd via tol- en kilometerheffingen. Maar het mobiliteitsbeleid faalt. Verouderde privéwagens op fossiele brandstoffen blijven toenemen met lange files tot gevolg.

Zowel in de stad als op de brede wegen zijn veel auto’s te zien. Er is een grote centrale baan met zes rijstroken zichtbaar met heel wat vrachtvervoer.

Vertelstem - Ook op vlak van digitale connectiviteit verhoogt de drempel. Er is een breed aanbod aan diensten voor mobiliteit, thuisleveringen, financiën en opleidingen. Maar de diensten zijn duur. De verlaagde levensstandaard zorgt voor een drukker leven. Er is minder vrije tijd.

Een smartphone met verschillend icoontjes komt in beeld. De vele euro-symbooltjes die in beeld komen moeten aantonen dat deze digitale dienstverlening duur is.

Vertelstem - Met de groeiende crisis verdween de aandacht voor klimaatadaptatie. Door de hoge uitstoot van de industrie, is de omgeving van het Albertkanaal broeierig in de zomer. Natuurgebieden zijn grotendeels verdwenen onder druk van de schaalvergroting binnen de landbouw en bosbouw. Enkel de meest waardevolle natuurgebieden bleven behouden. De beperkte ruimte voor water en groen zorgt voor lokale overstromingen.

Het beeld glijdt langs het kanaal. Hier is heel wat bedrijvigheid in de vorm van boten en industriële bedrijven te zien. Er komt één groot bosgebied in beeld en een waterloop iets verderop overstroomd.

Vertelstem - De continue stress, de ongezonde leefomgeving en het gebrek aan ontspanningsmogelijkheden zorgen voor een lage levenskwaliteit. Ondanks de moeilijke context, slaagt Limburg er wel in om werk aan te bieden aan zijn bevolking. Het leven is hard in Limburg.

Er wordt nog verder uitgezoomd en de volledige modelwereld van dit scenario komt in beeld. Enkele kernwoorden komen in beeld - stress en ongezonde leefomgeving

Tekst in beeld - Het leven is hard in Limburg. Exploitatiegebied Limburg

De logo’s van provincie Limburg en Tomorrowlab verschijnen.