De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

jurist Ruimtelijke Planning

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2024-06-17
Laatst aangepast vrijdag, 24 mei 2024, 13.27 u.

Vacature gepubliceerd op 24 mei 2024 - contractuele aanstelling voor onbepaalde duur


Over ons

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.

Op basis van signalen en vragen van de lokale besturen werkt de afdeling Ruimtelijke Planning een bovenlokale aanpak uit. Dit doen we in partnerschap met het lokale beleid, de Vlaamse overheid en de Limburgse woonactoren. Samen zetten we in op innoveren, verbinden en versterken met het oog op het realiseren van een kwalitatief en betaalbaar woonaanbod voor elke Limburger op een geschikte locatie. Voor het verlenen van preventief en curatief juridisch advies en ondersteuning aan de afdeling Ruimtelijke Planning zijn we op zoek naar een jurist.

Over de functie

 • Je verleent juridisch advies en ondersteunt de afdeling Ruimtelijke Planning bij o.a. nota's, besluiten, adviezen over GRUP's, PRUP’s, GemRUP‘s, provinciale en gemeentelijke structuurplannen/beleidsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, planologische attesten en het toekennen van subsidies.
 • Je volgt procedures Raad van State en planschadedossiers op en zorgt voor de communicatie tussen de eigen collega's en de Griffie.
 • Je stelt overeenkomsten (samenwerkingsovereenkomsten, addenda, ...) op volgens de geldende regelgeving en volgt intern de juiste procedure voor de goedkeuring ervan.
 • Je volgt relevante rechtspraak en regelgeving rond ruimtelijke ordening op en communiceert hierover tijdig en duidelijk binnen de dienst.
 • Je staat in voor het secretariaat van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro): je fungeert als eerste aanspreekpunt, maakt de agenda op en volgt de dossiers op.

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Je profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma Rechten.
  • Schoolverlater: je hebt je diploma behaald op het moment van indiensttreding.
  • Buitenlands diploma: vraag je attest van gelijkwaardigheid aan via naric.vlaanderen.be.
 • Je voldoet aan het vereiste taalniveau opgelegd door de Vlaamse overheid.
 • Troeven voor deze functie zijn:
  • kennis van de basiswetgeving ruimtelijke ordening, meer specifiek wat betreft planningsaspecten
  • kennis van de voornaamste uitvoeringsbesluiten
  • kennis van de zogenaamde "randwetgeving" (milieu, integraal waterbeleid, wooncode, grond- en pandenbeleid ...)
  • kennis van (en inzicht in) de relevante arresten van de Raad van State.
 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.

Ons aanbod

 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon: minimum 3.788,61 en maximum 6.276,78 euro
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Extralegale voordelen: fietsvergoeding, maaltijdcheques, gratis; hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden), aanvullende pensioenregeling en een Bokrijkabonnement voor jou en je gezinsleden

Verloop van de procedure

De selectieprocedure bestaat uit:

 • een schriftelijke proef in de vorm van een thuisopdracht per mail op vrijdag 21 juni 2024, in te leveren op maandag 24 juni 2024
 • een mondelinge proef op maandag 8 juli of dinsdag 9 juli 2024, telkens in de namiddag.

Je moet 50 % van de punten behalen op de schriftelijke proef om uitgenodigd te worden voor de mondelinge proef. Je moet eveneens 50 % behalen op de mondelinge proef en in totaliteit 60 % van de punten behalen om geschikt bevonden te worden voor de functie.

Wervingsreserve: Voor deze functie leggen we een wervingsreserve aan met een lijst van geslaagden (in rangschikking) voor een periode van 2 jaar. De wervingsreserve kan verlengd worden met periodes van één jaar, voor zover de maximale geldigheidsduur de termijn van vier jaar niet overschrijdt.

Hoe solliciteren

Solliciteer uiterlijk maandag 17 juni 2024 via het online formulier. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. Voeg bij je sollicitatie je motivatiebrief, je uitgebreide cv en een kopie van je diploma.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je een bevestigingsmail. Heb je geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Christel Verjans, vacatures@limburg.be, tel. 011 23 78 24.

We raden je aan om ook je spamberichten te controleren voor verdere berichten in het kader van de procedure.

Meer weten

Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Vera Boesmans, directeur Directie Omgeving, vera.boesmans@limburg.be.

Voor informatie over de selectieprocedure en de deelnemingsvoorwaarden, kun je terecht bij Ellen Wagemans, ellen.wagemans@limburg.be, tel. 011 23 78 39.

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, kun je terecht op Veel voorkomende vragen.