De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Gedeputeerde Lambrechts, burgemeester Penxten en schepen Vroonen testen zelf het fietspad aan de Langveldstraat

Provincie Limburg analyseert kwaliteit functionele fietspaden. Gemeente Alken krijgt als eerste advies op maat.

Laatst aangepast woensdag, 25 mei 2022, 15.43 u.

Het provinciebestuur analyseert in iedere Limburgse gemeente de kwaliteit van alle bovenlokale, functionele fietspaden. Dat gebeurt aan de hand van een hoogtechnologische meetfiets, die een veertigtal kwaliteitskenmerken meet over het hele netwerk van fietspaden. De eerste volledig ‘doorgefietste’ gemeente is Alken. De resultaten werden vandaag aan de gemeente voorgesteld. Tegen midden 2025 zal iedere gemeente een advies op maat ontvangen vanwege de provincie.

“De resultaten vormen een nulmeting en tevens een startpunt om de kwaliteit van onze fietspaden efficiënt te verbeteren in samenwerking met de Limburgse gemeenten”
Bert Lambrechts, gedeputeerde van Mobiliteit

Hoe staat het met de kwaliteit van de functionele fietspaden in Limburg? Hoe kan de kwaliteit efficiënt opgeschaald worden? Die vragen wil het provinciebestuur beantwoorden. Sinds eind 2020 fietst een speciale Meetfiets het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk (BFF) van meer dan 2000 km af. In totaal zal de Meetfiets heel wat meer kilometers afleggen, aangezien alle éénrichtingsfietspaden aan beide zijden van de weg gemeten worden. De fiets analyseert ruim 40 kwaliteitsparameters, zoals het trilcomfort en de breedte van het fietspad. Het provinciebestuur gebruikt de gegevens niet enkel om eigen investeringen in fietsinfrastructuur te optimaliseren, maar ook om de lokale besturen te adviseren.
De analyse voor de eerste gemeente, Alken, is nu afgerond. Het provinciebestuur ging langs voor een advies op maat.

Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF)

De provincie Limburg staat gekend als fietsparadijs: niet alleen voor recreatieve fietstochtjes, maar ook steeds meer voor de functionele fietser die fietst naar het werk, naar school, naar de winkel ... Het provinciebestuur investeert daarom al jaren in een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, dat het beheert in overleg met Vlaanderen en in samenwerking met de lokale besturen. Het netwerk verbindt de grotere woonkernen en attractiepolen, zoals bedrijven en scholen, en heeft de fietssnelwegen als ruggengraat.

Om écht meer Limburgers op de fiets te krijgen, werkt de provincie aan een integrale aanpak gebaseerd op objectieve gegevens. “We startten eind 2020 een project met de Meetfiets van de Fietsersbond. Die Meetfiets fietst deze legislatuur het hele BFF-netwerk af”, zegt Bert Lambrechts, gedeputeerde van Mobiliteit. “Dat is niet enkel interessant voor ons, maar ook voor de lokale besturen. Zij zijn immers een onmisbare partner in het Limburgse fietsbeleid. Wanneer Limburgse gemeenten verbeteringen willen uitvoeren aan het BFF kunnen zij van de provincie en Vlaanderen 90 tot 100% subsidie krijgen via het Fietsfonds. Met dit project steunen we hen ook met advies op maat, gebaseerd op een objectieve kwaliteitsanalyse.”

Analyse op maat

“De metingen van de Meetfiets zijn uiteraard geen doel op zich. Het is een nulmeting en tevens een startpunt om de kwaliteit van onze fietspaden efficiënt te verbeteren in samenwerking met de Limburgse gemeenten”, verduidelijkt Bert Lambrechts, gedeputeerde van Mobiliteit.

Het provinciebestuur gaat dan ook langs bij de gemeentebesturen met een advies op maat. De provincie brengt onder meer de belangrijkste comfortknelpunten - punten die het de fietser lastig maken om vlot te fietsen - in kaart. Dat kan gaan van gevaarlijke kruisingen tot vervaagde markeringen, hinderlijke begroeiing enzovoort. Vervolgens kan samen met het gemeenbestuur op zoek gegaan worden naar manieren om die punten prioritair aan te pakken, wat een efficiënte kwaliteitssprong kan opleveren.

Bovendien kunnen de gemeenten ook zelf met de data aan de slag. De metingen worden gevisualiseerd in een online tool, die de gemeenten kunnen inkijken. Op termijn is het de bedoeling dat de data ook voor het grote publiek toegankelijk zijn. Provincie Limburg werkt daarvoor samen met de andere provincies aan een dashboard.

Meetfiets

Elke Limburgse gemeente krijgt vóór 2025 de Meetfiets op bezoek. Alken en Gingelom beten de spits af als testcases en zullen hun analyse op maat nog voor deze zomer ontvangen. Tegen midden 2025 zal elke Limburgse gemeente een analyse op maat hebben gekregen.
In 2021 legde de Meetfiets ook al 736,90 km af in Noord-Limburg. Het Maasland en West-Limburg volgen in 2022, waarna de Meetfiets in 2023 in het zuiden van de provincie passeert. Midden-Limburg sluit de rij in 2024.

Ruimer fietsdataverhaal

“De provincie hecht veel belang aan correcte fietsdata. Meten is immers weten”, aldus Bert Lambrechts.
De Meetfiets is niet de enige manier waarop het provinciebestuur data verzamelt. De provincie plaatste ook al 10 vaste fietstellers langs fietssnelwegen om objectieve gebruikersgegevens te verzamelen en voert metingen uit in samenwerking met de gemeenten. In de toekomst worden die tellocaties nog verder uitgebreid met zowel vaste als mobiele tellingen.

Ook bij de andere Vlaamse provincies is er interesse in fietsdata. Daarom wordt momenteel het interprovinciale project Fietsbarometer opgestart, naar Antwerps voorbeeld. De dataverzameling die Limburg alvast heeft opgestart, zal in een latere fase in de Fietsbarometer ingepast worden.