De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Woonacademie - gebouwen rond een plein

Wooncoöperatie

Het webinar als start

De driesporenaanpak van de Woonacademie met als thema coöperatief wonen is afgerond. Het webinar vond plaats op 3 juli 2020. Je kunt de opname van 3 juli 2020 van het webinar bekijken, samen met de presentatie van de drie sprekers. Alle antwoorden op de vragen die tijdens het webinar gesteld werden, vind je terug via www.limburg.be/wooncooperatiefaq
Op 5 februari 2021 vond de verdiepende werksessie i.s.m. Cera en Architectuurwijzer plaats. Lees of download de presentatie van Lieve Jacobs en Peggy Totté en het verslag van deze sessie, geformuleerd in uitdagingen.

Verslag van deze sessie geformuleerd in 7 uitdagingen

 1. Betaalbaar wonen is het vertrekpunt, maar niet evident op de korte termijn van een pro¬ject
 2. Betaalbaarheid op lange termijn heeft veel meer kansen
 3. Zorg voor een goede samenstelling van vennoten van je coöperatie
 4. Een coöperatie van bouwaannemers in Vlaanderen?
 5. Kan het aandeel vererfd worden? Maak goede afspraken!
 6. Keuze en woonmobiliteit
 7. Wat kan de rol van een overheid/semipublieke organisatie zijn?

Samen met onze partner AW hebben we de ambitie om de Limburgse woonactoren meer vertrouwd te maken met coöperatief wonen, hen te ondersteunen en te inspireren. We hopen zo te komen tot enkele bijkomende Limburgse projecten én delen de nieuwe inzichten van het Absthof in Borlo in het kader van de innovatieve projecten wonen. Projecten waarin we aandacht hebben voor de 7 uitdagingen en eventueel bijsturen, aanvullen vanuit de nieuwe ervaringen.
Graag verwijzen we dan ook naar de nieuwe website van Architectuurwijzer en Cera. Zij bundelen hier informatie over coöperatief wonen. Op de webpagina’s vind je meer informatie over het coöperatief wonen in Vlaanderen, vroeger en nu, in het buitenland en antwoorden op veel gestelde vragen enz. Gezien de overlap met de informatie op deze pagina verwijzen we voortaan graag naar het platform "coöperatief wonen" van onze partners

Is coöperatief wonen een model van betaalbaar wonen?

Coöperatief wonen is wereldwijd een beproefd model. Een wooncoöperatie kan bijdragen aan het verhogen van het aanbod van betaalbare woningen. Een uitdaging waar ook Limburg voor staat.

Nog te veel Limburgers besteden een te groot gedeelte van hun inkomen aan hun woning (huur, lening, vaste kosten, …). De spreekwoordelijke baksteen in de maag is niet voor iedereen een haalbare of wenselijke kaart.

Sommigen investeren bewust niet in een baksteen. Anderen beschikken niet over de middelen om een kwalitatieve woning aan te kopen en zijn op zoek naar een model waarbij ze een andere return krijgen voor de maandelijkse huur. Denken we aan een financiële return of maatschappelijke return.

Coöperatief wonen in Limburg

Het model wooncoöperatie is in Limburg nog niet echt ingeburgerd. We kennen een beperkt aantal projecten en enkele gemeenten die de mogelijkheden van coöperatief wonen aan het verkennen zijn. Staat jouw initiatief er nog niet bij, geef een seintje. We voegen het graag toe.

 • Het Abtshof is een vierkantshoeve in het centrum van Borlo, Gingelom. In 2017 is een coöperatieve vennootschap (cv) opgericht. De coöperatie is eigenaar van de gehele site. De bewoners en gebruikers zijn aandeelhouders.
  Zij kiezen voor een coöperatieve structuur om een duurzame herbestemming aan de site te geven, om deze als geheel te bewaren. Er is ruimte voor 12 woonunits.
  Heb je nog vragen dan kun je hen contacteren via info@abtshof.be.
 • De stad Hasselt stelt als doel om Moos°Herk, cohousen in Hasselt, betaalbaar te maken en te houden. Hiervoor geeft de stad Hasselt de grond in erfpacht aan wooncoop. De voorsprong door de gekregen erfpacht zal bij de bewoners terechtkomen.
  Het project zal eind 2023 opgeleverd worden.
 • In het meerjarenplan van de stad Genk lezen we dat zij gaan onderzoeken of coöperatief wonen een meerwaarde kan betekenen voor Genk en indien ja, op welke locaties. Zij verkennen momenteel een aantal pistes.
  Ondertussen heeft stad Genk een pand in de Hoogstraat verkocht aan wooncoop. Namens een groep medioren en senioren diende wooncoop met succes een dossier in om hier een cohousingproject op te zetten. Twee leden van de groep vertellen kort over hun zoektocht naar een geschikte locatie om samen en apart te gaan wonen.

Inspirerende partners

Praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland zijn inspiratiebronnen om verder na te denken over de meerwaarde voor Limburg en Vlaanderen van dit model van betaalbaar wonen. Denken we maar aan projecten in Zurich of dichter bij huis in Sint-Niklaas.
Meer inspirerende voorbeelden alsook meer duiding bij het begrip wooncoöperatie vind je terug in de recente publicatie van Cera "Coöperatief wonen in Vlaanderen”. EndeavourMiss Miyagi en Architectuurwijzer hielden mee de pen vast.

Cera

Cera koos ervoor om gedurende drie jaar de maatschappelijke impact van coöperatief ondernemen binnen het thema wonen te verkennen. De brochure "Coöperatief wonen in Vlaanderen” is echter geen eindpunt. Zij willen verder de sector blijven stimuleren en ondersteunen in de concrete vertaling naar de Limburgse en Vlaamse praktijk onder meer door het starten van lerende netwerken, het begeleiden van startende coöperaties, … De website coöperatief wonen ism Architectuurwijzer is alvast een van de realisaties.

Architectuurwijzer vzw

In Limburg is Architectuurwijzer vzw een van de stakeholders die sterk in coöperatief wonen gelooft als model van ondernemen, als model van betaalbaar wonen. AW wil graag meedenken en -werken aan coöperatief wonen in Limburg
Architectuurwijzer is een culturele architectuurorganisatie met Limburgse roots die met veel aandacht kijkt naar wat er in onze samenleving gebeurt. Ze zijn 100 % overtuigd van de impact die kwaliteitsvolle architectuur kan hebben op onze samenleving.
Voor de tentoonstelling "Housing Apart Together”, die momenteel nog in Antwerpen loopt, onderzocht Peggy Totté voor Architectuurwijzer 18 collectieve projecten in Vlaanderen. In de tentoonstelling wordt eveneens aandacht geschonken aan coöperatief wonen. 

Wonen en Ruimte Vlaanderen: leertraject coöperatieve woonprojecten

Het departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen starten een leertraject op over het potentieel van coöperatieve woonprojecten in Vlaanderen. De oproep zal in het najaar gepubliceerd worden. 

Het leertraject steunt op het principe "learning by doing" en krijgt vorm via een oproep naar vijf pilootprojecten i.f.v. de realisatie van vijf coöperatieve woonprojecten. De oproep zal in twee stappen verlopen. In een eerste fase wordt een oproep naar lokale besturen gelanceerd i.f.v. de selectie van vijf geschikte locaties. In een tweede fase wordt een oproep gelanceerd naar initiatiefnemers, die op deze geselecteerde locaties een coöperatief woonproject willen opstarten.

Coöperatief wonen in Vlaanderen

Recent lanceerde Architectuurwijzer in samenwerking met Cera een unieke webpagina rond coöperatief wonen. Een pagina die aangevuld wordt met recente inzichten, goede praktijken, een stand van zaken van lopende trajecten enz. We verwijzen voor verdere informatie dan ook graag door naar deze site.

We beschrijven hieronder ook kort een aantal initiatieven in Vlaanderen die tijdens het webinar vernoemd werden. Je kunt meteen doorklikken naar de websites van de projecten.

Collectief Goed Antwerpen

Collectief Goed is een erkende coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, die mensen en kapitaal bijeenbrengt om goed wonen voor iedereen haalbaar te maken. Collectief Goed verwerft, renoveert en verhuurt leegstaande huizen, voor grote gezinnen met een klein budget. De inbreng in natura van panden en gronden door De Ideale Woning, omschrijven ze als de hoeksteen van de financiering. Collectief Goed verkrijgt op deze wijze de volle eigendom.

Oak Tree Projects Wilsele

Oak Tree Projects bouwt actief aan een betaalbare en inclusieve samenleving voor (jong)volwassenen met een ondersteuningsnood. Hiervoor bouwen zij samen met de bewoners, familieleden en sympathisanten Oak Tree huizen, telkens in cohousing projecten, waar vier tot vijf personen begeleid zelfstandig kunnen wonen. Mogelijke investeerders heten zij van harte welkom in hun coöperatieve familie.

Paterssite Sint Niklaas

In het masterplan van stad Sint-Niklaas is in de ontwikkeling van de Paterssite een gedeelte van de woningen voorbehouden voor coöperatief wonen.

In de oproep voor kandidaten voor realisatie woningen volgens coöperatief model wordt de keuze als volgt gemotiveerd: "Eén van de ambities uit het masterplan is het voorzien van een collectieve woonvorm op de site. De snelle bevolkingsgroei, de nood aan betaalbare en kwalitatieve woningen evenals de veranderende gezinssamenstellingen betekenen een uitdaging voor de stad om op zoek te gaan naar alternatieve vormen. Er is nood aan nieuwe oplossingen die op een duurzame én betaalbare manier de voordelen van een stedelijke omgeving combineren met groen, rust, buitenruimte en comfort. Het noord-zuidgebouw is gereserveerd voor een alternatieve woonvorm."

Wooncoop, huren bij jezelf

In projecten van Genk en Hasselt is wooncoop een van de partners. Wooncoop is een wooncoöperatie die een nieuwe manier van wonen voorstelt. Naast kopen en traditioneel huren, bieden zij een derde mogelijkheid: huren bij jezelf.

Gluren bij de buren

 • De sprekers van het webinar lieten zich onder andere inspireren door twee specifieke projecten in Zurich namelijk de wooncoöperatie Kalkbreite en het genossenschaft van aannemers Zurlinden. Hier vind je een verslag van hun bezoek aan deze projecten.
 • De Warren omschrijft zichzelf als de eerste zelfbouw- wooncoöperatie in Noord-Holland Nederland.

In de (sociale) media

Aanleunende informatie

Deze functionaliteit is uitgeschakeld door je cookie policy instellingen.
Je kunt deze instellingen aanpassen op de cookie policy pagina.

Er is nog geen tekst voorzien...

Herbekijk het webinar
Bouw jij mee aan het Limburg van de toekomst? | Projectoproep innovatie projecten wonen - Dien je aanvraag in voor 31 oktober 2021!
Herbekijk het webinar

Nieuws

maandag, 28 juni 2021
Bouw jij mee aan de toekomst van Limburg?
De snelheid waarmee onze samenleving verandert, brengt ook sneller de nood aan andere en innovatievere woonvormen aan de oppervlakte. Daarom doen we ook in 2021 een oproep voor de subsidiëring van...
donderdag, 24 juni 2021
Woonacademie - getekend huisje
Op 18 juni inspireerden we een 65-tal deelnemers om samen na te denken over de betaalbaarheid en de goede kwaliteit van een flexibel woningpatrimonium. Jo Janssen benadrukte dat flexibiliteit samen...
donderdag, 06 mei 2021
Woonacademie - Goed wonen in Limburg anno 2050
Met het webinar “Goed wonen in Limburg anno 2050” wilden we anderen inspireren en informeren en daarin zijn we geslaagd. Samen met 75 deelnemers luisterden we naar Bart Put en Pieter Staelens. Zij...