De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
PGC
Kaart van project Elerweerd

Project Elerweerd

Elerweerd: maatschappelijk project van groot openbaar belang met projectgrindwinning

Doel

Concreet krijgt 163 ha Maasuiterwaard in het winterbed van de Maas, op grondgebied van Dilsen-Stokkem en Maaseik, een nieuw verlaagd reliëf en wordt het natuurgebied.

De gehele vallei tussen de winterdijken - het zogenaamde winterbed - loopt bij hoogwater regelmatig onder water. Het grootste gedeelte van de uiterwaard komt op termijn meer dan 3 meter lager te liggen dan vandaag en de buitenrand zal heel zacht aflopen naar de Maas. Dat laat toe dat de diep ingesneden Maas vaker dan nu het geval is het gebied zal binnenstromen. Op die manier kan er zich specifieke dynamische riviernatuur ontwikkelen.

Naast de prioritaire doelstellingen natuurontwikkeling en rivierveiligheid realiseert het project ook een meerwaarde voor landschap, toerisme en recreatief medegebruik. Na de werken ontstaat een aaneengesloten, grensoverschrijdend riviernatuurlandschap van meer dan 700 ha aan weerszijden van de Grensmaas.
Elerweerd sluit immers aan op de bijna afgewerkte Vlaamse natuurgebieden Bichterweert en Kogge Greend en op de locaties Koeweide, Visserweert en Grevenbicht van het project Grensmaas in Nederland.

Voor de landbouw worden flankerende maatregelen genomen zoals een irrigatienetwerk.

Initiatiefnemers

Steengoed Projecten, dat alle valleigrindbedrijven uit Dilsen-Stokkem, Maaseik en Kinrooi groepeert, neemt de volledige verantwoordelijkheid voor project Elerweerd op technisch en financieel vlak.

Omdat het project een belangrijke bijdrage levert aan de uitbouw van het RivierPark Maasvallei is de opdrachthouder van dit strategisch project, met name het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, mede initiatiefnemer.

Procedure

Het PGC heeft het door de initiatiefnemers voorgelegde projectvoorstel Elerweerd bestudeerd en nadat de nodige randvoorwaarden waren geformuleerd, werd het voorstel op 5 oktober 2012 door het PGC goedgekeurd en vervolgens overgemaakt aan de Vlaamse Regering. Op 19 juli 2013 keurde de Vlaamse Regering het projectvoorstel goed.

In opdracht van de Vlaamse Regering werd vervolgens het benodigde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt. Op 2 februari 2018 besliste de Vlaamse Regering tot de definitieve vaststelling van dit GRUP "Maasvallei van Stokkem tot Heppeneert – Deelgebied 1. Projectgrindwinning Elerweerd" in Dilsen-Stokkem en Maaseik.

Steengoed Projecten liet in tussentijd het voor de geplande ontgrinding benodigde project-MER uitwerken en diende eind 2018 een aanvraagdossier in voor uitvoering van dit project. Op 20 maart 2019 verleende de deputatie van de provincie Limburg de omgevingsvergunning en op 14 mei 2019 lag tot slot ook het ministerieel besluit voor inzake vergunning voor deze projectgrindwinning. Dit besluit werd in het kader van de beoogde zandwinning op 1 oktober 2019 nog bijgestuurd.

Uitvoering

De voorbereidende werken voor uitvoering van het project werden medio 2019 opstart: de verwerkingsinstallatie werd gebouwd, het aan de ontgrinding voorafgaand archeologisch onderzoek werd opgestart en ook werd een aanvang gemaakt met de aanleg van de transportbanden en werfwegen. De ontginningswerken werden eind 2019 opgestart.

Documenten


De afbeelding weergegeven bovenaan deze webpagina schets de toekomst van het projectgebied Elerweerd. Het toont de winterdijk (1.) en de historische dijk (6.) die behouden blijft. De dienstweg op de winterdijk zal tevens dienst doen als fietspad (4.). Binnen het ontstane buitendijkse gebied kan de dynamische riviernatuur zich ontwikkelen, in functie waarvan er o.a. een hoogwatergeul (5.) wordt aangelegd. Het buitendijkse gebied biedt verschillende recreatieve mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld weidelijk vissen (3.) en wandelen op het daarvoor bestemde wandelpad (7.).