De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Woonacademie - woonunit in de tuin

Mobiele woonunits in de tuin

De pandemie heeft de discussie over de meerwaarde van mobiele units een extra dimensie gegeven. Denken we maar aan het plaatsen van een unit als alternatieve woonvorm voor personen uit kwetsbare groepen die nu samenwonen in woonzorgcentra, voorzieningen VAPH, of de nood aan een extra kantoorruimte in de tuin owv het vele telewerken.

We zijn dan ook blij dat de Vlaamse overheid onlangs de stap naar het Vlaamse parlement heeft gezet om de goedkeuring te vragen van het nieuwe decreet zorgwonen.

Vorig jaar organiseerde de Woonacademie haar eerste webinar rond dit thema. Je kan hier de opname van het webinar van 12 juni 2020 herbekijken en de presentaties van de vier sprekers downloaden. En dit samen met de antwoorden op de vragen die tijdens het webinar gesteld werden.

Op 5 maart vond de afsluitende werksessie plaats. Het was een inspirerende sessie dankzij de interactie tussen de sprekers en de deelnemers. Lokale besturen, aanbieders van mobiele units, consultants, architecten, Wonen Vlaanderen wisselden ervaringen uit. Lees hier het verslag van deze werksessie, geformuleerd in uitdagingen.

Relevante informatie verzamelden we in deze inspiratiebundel. Hieronder vind je de indeling van de inspiratiebundel.

We vullen deze inspiratiebundel regelmatig aan. Je kunt alvast de opname van het webinar van 12 juni 2020 herbekijken en de presentaties van de vier sprekers downloaden. Lees ook de antwoorden op de vragen die gesteld werden tijdens het webinar.

Heb je zelf nog interessante informatie of tips. Aarzel niet en stuur deze naar wonen@limburg.be

Heeft de Vlaming een mobiele baksteen in de maag?

Als gevolg van de maatschappelijke en ruimtelijke evoluties en de veranderingen op de woningmarkt hebben velen een uitgesproken mening of een mobiele woonunit al dan niet wenselijk is. Kan deze tijdelijke woonvorm bijdragen aan veranderingen binnen het gewenste ruimtelijke beleid? Of betekent de mobiele woonunit een golf van oncontroleerbare ruimtelijke inplantingen? Professor Oswald Devisch van UHasselt zoekt het uit voor ons.

Hij bespreekt in zijn artikel "Een mobiele baksteen in de maag?" de volgende deelthema's.

  • Mobiele woonunits en de bouwshift
  • Naar een wildgroei van mobiele woonunits
  • Wat nu?
  • We wonen allemaal mobiel
  • Leren mobiel wonen

Naar overzicht

Hoe gaat Vlaanderen om met mobiele units in de tuin?

De Vlaamse regering heeft op 26 februari haar tweede principiële goedkeuring verleend aan het voorontwerp van decreet. Het toepassingsgebied van zorgwonen op basis van de meldingsplicht wordt uitgebreid. Hiertoe dient de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gewijzigd zodat ook bestaande bijgebouwen en mobiele units voor zorgwonen kunnen ingezet worden.

Emile Verwimp, departement Omgeving Vlaanderen heeft tijdens de verdiepende werksessie van 5 maart 2021 de veranderingen toegelicht. Haar presentatie vind je hieronder.

De huidige regelgeving in een notendorp en de leidraad waarin heel wat vragen vanuit verschillende domeinen worden gebundeld, vind je hieronder.

Op 2 en 3 juni werd in de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie de conceptnota voor het opstellen van een houvast voor mobiele mantelzorgwoningen besproken op voorstel van 6 Vlaamse parlementsleden. Zij hopen dat in het najaar hierrond een decreet kan gestemd worden. De commissie liet tal van experten aan het woord.

Je kunt de hoorzittingen van 2 juni en 3 juni opnieuw bekijken.
Het verslag van beide hoorzittingen over de conceptnota voor het opstellen van een houvast voor mobiele mantelzorgwoningen is beschikbaar.

Op 23 april besliste de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet voor te leggen aan het Vlaamse parlement.

Op 28 mei 2021 heeft de Vlaamse regering beslist het besluit, dat de handelingen bepaalt die vrijgesteld zijn van de medewerking van een achtitect, definitief te wijzigen. Hierdoor is de medewerking van een architect niet langer noodzakelijk voor de plaatsing van verplaatsbare, voorgemonteerde of modulaire constructies die kleiner of gelijk zijn aan 50m² en maximaal 3,5 meter hoog zijn.

Op 9 juni 2021 werd het voorstel tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aangenomen door het Vlaams parlement waardoor een zorgwoning niet meer alleen in een bestaand woonvolume mogelijk is maar ook in een tijdelijke mobiele woonunit of een bestaand bijgebouw. De uitvoeringsbesluiten zijn in opmaak.

Naar overzicht

Richtlijnen ter inspiratie van Limburgse gemeenten

De stad Hasselt en de gemeente Diepenbeek hebben goedgekeurde richtlijnen voor het plaatsen van mobiele zorgunits uitgewerkt. Zij verduidelijken het hoe en waarom van de gemaakte keuzes. Recent heeft de stad Lommel ook een richtlijnenkader goedgekeurd.

Naar overzicht

Een mobiele unit in de tuin: een sociaal ruimtelijke kijk

De discussie over het al dan niet plaatsen van een mobiele unit in de tuin is een sociaal ruimtelijk verhaal. De meningen zijn verdeeld, de nodige nuances moeten aangebracht worden. Inspiratie vind je in onderliggend overzicht.

Naar overzicht

Grasduinen in

In deze rubriek verzamelden we relevante en aanleunende informatie. De bedoeling is om lokale besturen te inspireren en vlot toegang te verschaffen tot de nodige informatie om richtlijnen voor mobiele woonunits uit te werken.

  1. Inspirerende initiatieven in Vlaanderen
  2. Gluren bij de buren
  3. In de media
  4. Aanleunende thema’s

Naar overzicht

Deze functionaliteit is uitgeschakeld door je cookie policy instellingen.
Je kunt deze instellingen aanpassen op de cookie policy pagina.

Er is nog geen tekst voorzien...

Herbekijk het webinar
Bouw jij mee aan het Limburg van de toekomst? | Projectoproep innovatie projecten wonen - Dien je aanvraag in voor 31 oktober 2021!
Herbekijk het webinar

Nieuws

maandag, 28 juni 2021
Bouw jij mee aan de toekomst van Limburg?
De snelheid waarmee onze samenleving verandert, brengt ook sneller de nood aan andere en innovatievere woonvormen aan de oppervlakte. Daarom doen we ook in 2021 een oproep voor de subsidiëring van...
donderdag, 24 juni 2021
Woonacademie - getekend huisje
Op 18 juni inspireerden we een 65-tal deelnemers om samen na te denken over de betaalbaarheid en de goede kwaliteit van een flexibel woningpatrimonium. Jo Janssen benadrukte dat flexibiliteit samen...
donderdag, 06 mei 2021
Woonacademie - Goed wonen in Limburg anno 2050
Met het webinar “Goed wonen in Limburg anno 2050” wilden we anderen inspireren en informeren en daarin zijn we geslaagd. Samen met 75 deelnemers luisterden we naar Bart Put en Pieter Staelens. Zij...