De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Loket

 

Arbeidsmatige activiteiten gericht op doorstroom naar werk - projectsubsidie

Waarom dit reglement?

Met dit reglement wil de provincie Limburg de doorstroomkansen van de meest zwakke werkzoekenden verbeteren. Kwetsbare mensen die om persoons- of maatschappijgebonden redenen niet (meer) terechtkunnen in het reguliere noch het beschermde arbeidscircuit krijgen een kans om zich te ontplooien in een arbeidszorginitiatief. Op deze werkvloeren in de sociale economie maken zij (opnieuw) kennis met gestructureerde arbeidsmatige activiteiten in een realistische werkomgeving, zonder de druk van een arbeidsovereenkomst. Arbeidszorgmedewerkers behouden tijdens de activiteiten hun uitkering. In het ideale geval vormt arbeidszorg een opstap naar betaalde arbeid.

Om deze deelnemers met groeipotentieel toe te leiden naar betaalde jobs zijn extra inspanningen op vlak van activering nodig. Begeleiders moeten contacten opbouwen met potentiële werkgevers, stageplaatsen zoeken, opdrachten losweken bij potentiële werkgevers, de mogelijkheden voor tewerkstelling via de methodiek Supported Employment aftoetsen, …

Deze kansen op doorstroom naar een betaalde baan wil de provincie Limburg versterken en versnellen via projectsubsidies bovenop de Vlaamse premies voor arbeidsmatige activiteiten.

Door deze financiële ademruimte kunnen de promotoren extra begeleiding en stimulansen op de werkpost aanbieden, screening- en activeringsacties organiseren, en last but not least werkgevers bijstaan bij de eerste periode van tewerkstelling.

Voor wie is dit reglement bestemd?

Doelgroep van dit reglement zijn de promotoren met maatschappelijke zetel en vestiging in Limburg die een Vlaamse erkenning hebben als begeleider Arbeidsmatige Activiteiten in de Sociale Economie (AMA WSE), hetzij als maatwerkbedrijf, hetzij als erkende partner in een samenwerkingsverband AMA WSE.

Maatwerkbedrijven treden op als penhouder, hetzij voor het eigen project, hetzij voor een project uitgevoerd bij een partner in het samenwerkingsverband.

Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

De aanvraag moet ten laatste op 30 april van ieder werkingsjaar ingediend worden.

Hoe een subsidieaanvraag indienen?

Voor het indienen van een dossier in het kader van dit reglement moet je gebruikmaken van een standaardaanvraagformulier.

In het reglement wordt duidelijk aangegeven welk aanvraagformulier je moet gebruiken. 

Je kunt het aanvraagformulier hieronder downloaden en het digitaal invullen.

Je kunt het aanvraagformulier eveneens opvragen via het contactadres hieronder.

Voor meer informatie kun je terecht bij de

provincie Limburg
Directie Ondernemen
Economie
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
tel. 011 23 74 24 
e-mail economie@limburg.be

Contactgegevens dienst

Directie Ondernemen, Economie
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 74 24
e-mail economie@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

 • Zoek op thema
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Zoek op doelgroep (bedrijf / instelling)
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Subsidies
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
Nuttige links: