De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Goed wonen in Limburg in 2050

Goed wonen in Limburg anno 2050

Onze woningmarkt is een dynamisch gegeven, maar wie bepaalt deze dynamiek? En hoe moeten we als woonactoren omgaan met deze nieuwe tendensen om “goed wonen” voor iedereen waar te kunnen maken?
De Woonacademie ging dieper in op het thema "Goed wonen in Limburg anno 2050".

Hedendaagse gezinnen

Dr. Inge Pasteels en dr. Bart Put zijn coördinator en onderzoeker-lector van de expertisecel Social Work-Research van de Hogeschool PXL. Zij beschrijven de uitdagingen op het vlak van wonen vanuit de evoluties en tendensen door de bril van de dynamische en flexibele gezinnen.
Ook vanuit andere domeinen houdt men vaak het traditionele gezin voor ogen bij het uitstippelen van beleidslijnen en het realiseren van projecten. De verandering in gezinssamenstelling is in onze huidige samenleving echter een dagelijks gegeven waarmee we rekening moeten houden!
Inge en Bart stellen onder andere volgende bewegingen vast ...

 • Jongeren stellen het verlaten van het ouderlijk huis langer uit.
 • Meer en meer jongvolwassenen komen als alleenstaanden op de woningmarkt terecht.
 • Er is een stijging van het aantal echtscheidingen en een stijging van het aantal grijze scheidingen
 • Er ontstaan nieuwe herpartnerdynamieken en, daarmee samenhangend, nieuwe posities binnen gezinnen.

Dit betekent dat door deze dynamiek in gezinssamenstellingen onze woningmarkt veel meer verhuisbewegingen kent. De woningmarkt moet daardoor een flexibelere en meer variabelere invulling krijgen. Biedt een bijkomend aanbod aan kleinere, betaalbare en kwalitatieve woonvormen een oplossing voor deze gezinsverschuivingen? Of moet er meer ingezet worden op tijdelijke woonvormen? Of denken we best aan meer flexibiliteit bij het bouwen om in te spelen op wijzigende gezinssituaties?

De vastgoedmarkt in beweging

Dhr. Pieter Staelens is schatter – consultant bij Stadim, een onafhankelijk schattingsbureau in België dat advies, studies en waardering van vastgoed biedt.
Pieter benoemt de tendensen die zichtbaar worden op de vastgoedmarkt vanuit financiële en economische veranderingen en geeft aan welke invloed de coronapandemie heeft op de woningmarkt.
Vanuit zijn expertise formuleert hij voorstellen en gaat hij op zoek naar mogelijke oplossingen om het aanbod aan betaalbare huur-, koop- of nieuwbouwwoningen te verhogen, voor degenen wiens inkomen onvoldoende groot is om zelf een kwalitatieve betaalbare woning te kunnen aanschaffen.

Cijfers leggen tendensen vast!

Op het platform van Limburg.incijfers.be ontdek je heel wat evoluties en tendensen. Hier bundelt de provinciale dienst Data & Analyse data over verschillende beleidsdomeinen heen. De data worden verwerkt in rapporten, cijferdossiers en nieuwsberichten over Limburg en de Limburgse gemeenten. Wekelijks wordt een nieuwe trend in het daglicht geplaatst. 

Terugblik naar het webinar

Heb je het webinar niet gevolgd, of herbekijk je de tendensen voor goed wonen in Limburg graag nog eens? Hieronder vind je de video en de antwoorden op de gestelde vragen.

Grasduinen

De sterke dynamiek in verschillende samenlevingsvormen

 • Boek in voorbereiding: “Geen huis mee te houden? Woonnoden van hedendaagse gezinnen.”
  Inge Pasteels en Bart Put schrijven hun onderzoek en ervaringen neer over de impact van de flexibele en dynamische gezinnen op de woningmarkt.
 • Coronatijden doen scheiden: kwart meer echtscheidingen meteen na de lockdown – VRT nieuws
  "Het aantal echtscheidingen is opvallend gestegen sinds het einde van de lockdown. In de tweede helft van mei waren er maar liefst een kwart meer echtscheidingen dan in dezelfde periode vorig jaar. Wekenlang op elkaars lip leven is voor echtparen waarbij het al slecht ging de druppel geweest die de emmer deed overlopen," zegt Bart Van Opstal van de Federatie van de notarissen.
 • Kinderen met een busje vol ouders – Inge Pasteels - de Standaard
  Steeds vaker krijg je met een nieuwe liefde ook stiefkinderen met wie je lief en leed deelt. Maar wat als die relatie spaak loopt? Kun je dan contact houden?  
 • Scheiding in Meervoud – Inge Pasteels, Dimitri Mortelmans, Piet Bracke, Koen Matthijs, Jan Van Bavel & Christine Van Peer - Ugent
  Een echtscheiding is een ingrijpende levensgebeurtenis die in heel wat domeinen van het leven belangrijke gevolgen kan hebben, niet alleen voor de ex-partners maar ook voor andere betrokkenen.
 • Families in transitie, transities in families - Inge Pasteels, Dimitri Mortelmans, Ann Buysse (UGent) , Koen Matthijs, Jan Van Bavel and Gerd Verschelden (UGent)
  Families veranderen doordat ze transities doormaken. Ook de institutie "gezin" onderging de voorbije decennia een grondige metamorfose. Het toegenomen aantal relatiebreuken en daaropvolgende herpartnerdynamieken hebben de contouren, de inhoud en de betekenis van het gezin en de familie drastisch gewijzigd. Dynamische partnerrelaties, kameleongezinnen en flexibele en dubbeldynamische kinderen bewijzen dat zelfs de driedeling waarmee hedendaagse gezinnen vaak beschreven worden (namelijk het kerngezin, het eenoudergezin en het nieuw samengestelde gezin), voorbij gaat aan de variatie die gezinnen kenmerkt.
 • De sleutel past niet meer op elke deur. Dynamische gezinnen en flexibel wonen - Praktijkgericht onderzoek - Dirk Geldof, Dirk Luyten, Kathleen Emmery, Miet Timmers
  Gezinnen zijn vandaag dynamisch, flexibel en divers en dus stellen ze nieuwe eisen op het vlak van wonen. Jongvolwassenen nestelen zich in Hotel Mama. Boemerangkinderen keren na een scheiding terug naar het ouderlijke huis. Heel wat kinderen maar ook volwassenen in een LAT-relatie zijn woonnomaden die pendelen tussen twee huizen. Nieuw samengestelde gezinnen zijn de ene week met twee en de volgende met zes. De woonmarkt evolueert minder snel, de nieuwe gezinnen wonen vaak in traditionele woningen. Nieuwe trends zoals cohousing en kangoeroewonen zijn creatieve oplossiingen die nog maar voor een minderheid haalbaar of aantrekkelijk zijn. Ook het woonbeleid hinkt achterop. Veel regels blijken het samenwonen of samenhuizen eerder te bemoeilijken dan te bevorderen. De sleutel past niet meer op de deur.
 • Partners in tijden van ouderschap – Kenniscentrum Gezinswetenschappen – onderzoeksgroep Sociaal Agogisch-Werk van Odisee
  Ouders en relaties in gezinnen vandaag. Als partners ouders worden, verandert hun relatie, onherroepelijk. En ze blijft veranderen, want ook gezinnen evolueren voortdurend. Welke uitdagingen brengt dat met zich mee voor hulpverlening en beleid?
 • De samenstelling van het gezin – Veerle Audenaert – Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – Vlaanderen
  Gezinnen in Vlaanderen over hoe het gezin er uit ziet, wie bij het gezin hoort, waar gezinsleden wonen, over hun kinderwens en wat men liever anders had gezien in de samenstelling van het gezin.
 • InspirHerent Wonen – Hoe willen we wonen (ouderen) - Herent
  De bevolking groeit en verandert van samenstelling en van levenspatroon. Meer ouderen, meer alleenstaanden, hersamengestelde gezinnen, wisselende gezinsvormen: de vraag naar typewoningen verandert en wordt veel diverser. We zijn daar nog niet helemaal klaar voor. We zullen met open blik en met een groot aanpassingsvermogen de passende antwoorden moeten zoeken op de veranderende vraag: kleinschalig wonen, variabele, herinrichtbare gebouwen, nieuwe woonvormen als woningdelen of samenhuizen.
 • Het dynamische leven van twintigers - Centraal Bureau voor de statistiek Nederland
  Tussen het grenzen opzoekende leven van de tiener en het veelal gesettelde leven van de dertiger ligt de dynamische periode van de twintiger. Een periode in je leven waarin je de opstap maakt van puberteit naar volwassenheid en waarin je te maken krijgt met allerlei veranderingen en keuzes op het terrein van opleiding, werk, woonsituatie en relaties. Keuzes die bepalend (kunnen) zijn voor de rest van je leven.

Tendensen in de vastgoedsector

 • Recente enquête bevestigt woonladder: van appartement in de stad naar huis elders - Vlaamse Confederatie Bouw
  Spreidstand tussen recente enquête vastgoedsector en ambitienota van nieuwe Vlaams Bouwmeester
 • Wat zegt de wetenschap? Kopen versus huren, wat is het beste? - Knack – Moneytalk
  De Vlaming heeft een baksteen in de maag, want ook al worden huizen steeds duurder, het principe huisje, tuintje, kindje blijft de norm. Huren daarentegen vinden heel wat mensen dom, want weggesmeten geld. Maar klopt dat? Is het echt voordeliger om zo snel mogelijk een woning te kopen? Of kan je beter huren en ondertussen sparen?
 • Hoe Corona de vastgoedmarkt beïnvloedde – de Standaard
  Alleen nog voor de stevige verdieners: een vrijstaand huis op een stuk grond. Voor de anderen is het puzzelen en vergelijken. Een vrijstaand huis werd vorig jaar 5 procent of 15.000 euro duurder in ons land. In steden als Gent en Antwerpen moest u zelfs 40.000 tot 50.000 euro extra ophoesten. Ook appartementen werden fors duurder.
 • Jongeren wonen het liefst klassiek – HBVL, 28 april 2021
  Jongeren wonen nog het liefst in een groot huis buiten de stad. Dat blijkt uit een enquête van de bouw- en vastgoedsector. Alternatieve woonvormen zoals woningen met een gedeelde keuken of tuin, vallen nog niet in de gratie van de jonge Belgen.
 • Pak sterk stijgende woonprijzen bij de wortel aan - Confederatie Bouw
  Vandaag schuift De Tijd de laatste Statbel-gegevens naar voren over de sterk gestegen woonprijzen in Vlaanderen. Bovendien verwachten experts ook voor de komende jaren verdere prijsstijgingen. Daarnaast heeft Vlaams minister van wonen, Matthias Diependaele, onlangs benadrukt dat er de komende decennia tot 400.000 woningen extra nodig zijn om tegemoet te komen aan de behoeften van de bijkomende huishoudens. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw is het daarom hoog tijd om het toenemend aantal beperkingen op het stagnerende woonaanbod weg te weken. Want niet alleen de stijgende vraag doet de prijzen stijgen, vooral beperkingen op het woonaanbod, trage vergunningprocedures en de toenemende schaarste in bouwgronden zijn belangrijke factoren.
 • Recente jaren zijn topjaren voor het aantal bouwvergunningen in Limburg – provinciale cel Data & Analyse, www.limburg.incijfers.be
  Hoe evolueerde het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw en renovatie van residentiële gebouwen in Limburg tussen 2009 en 2019?
 • COVID-19 zorgt voor verschuivingen in alle takken van vastgoed – Stadim
  We kunnen er niet omheen dat de uitbraak van COVID-19 de wereld danig op zijn kop heeft gezet. Uiteraard ontsnapt ook de sector van het investeringsvastgoed niet aan de gevolgen. De opgelegde maatregelen zorgden in haast alle takken van het vastgoed voor een grote verschuiving.
 • 5 thema’s die de vastgoedmarkt in 2020 beïnvloeden – de Tijd
  De Tijd raadpleegt twee keer per jaar een panel van vastgoedexperts en peilt naar hun verwachtingen voor de woningmarkt. In 2019 werden alle records op de vastgoedmarkt gebroken. Voor 2020 verwachten de experts minder sterke prijsstijgingen.
 • Hoe vergaat het de immobilienwereld in coronatijden? - Zimmo en Stadim
  De coronacrisis zal naar alle waarschijnlijkheid een aanhoudende vraagshift naar meer kwalitatieve woningen, vooral wat betreft de buitenruimte (tuinen en terrassen) met zich meebrengen (pag. 3). Iets verderop staan de gevolgen voor het "wonen" van personen in een woonzorgcentrum, en/of assistentiewoning beschreven (pag. 4).
 • Waar en hoe we wonen, verraadt veel over onze persoonlijkheid. Onze thuis is onze identiteit. - ERA Real Estate
  Waar en hoe we wonen, verraadt veel over onze persoonlijkheid. Onze thuis is onze identiteit. ERA Real Estate: “Onze woning toont wie we zijn en omgekeerd. Belgen vinden het nog steeds belangrijk om dicht bij het ouderlijke huis te wonen. Als een Belg een woning koopt, ligt die vaak op minder dan 5 kilometer van de vorige verblijfplaats."
  Een peiling van makelaarsgroep ERA ziet sterke invloed van corona op woonvoorkeuren van de Vlaming.
 • Woningprijzen blijven stijgen, maar minder snel – Koopbudget en verzekeringen – Livios
  De eerste drie maanden van 2021 was het bijzonder druk op de Belgische vastgoedmarkt. Uit de eerste Notarisbarometer van het jaar blijkt dat van januari tot maart 11% meer huizen van eigenaar wisselden dan het jaargemiddelde van 2020. Bovendien blijven de woningprijzen nog steeds stijgen, maar minder snel dan eerst: in 2020 gingen ze nog met 6% omhoog, de afgelopen maanden met maar 1,5%.
 • Drie nieuwe vastgoedtrends voor de komende jaren - Urbicoon
  De komende jaren zal vastgoed enorm evolueren in onze steden. Woontrends die vandaag al een grote hype zijn in verre landen, zullen hun intrede doen in ons land. Een tuin op de zevende verdieping? Alles kan!
 • Vastgoedstrategie – KBC
  2020 was het jaar van de uitbraak van het COVID-19-virus. Ons leven zag er plots heel anders uit en onze economie kreeg rake klappen. De vastgoedmarkt in België werd tijdens de eerste lockdown gesloten, maar eens de markt terug open ging, hernam de markt fors. De prijzen stegen omwille van de grote interesse in vastgoed en het aantal transacties maakte maand na maand zijn achterstand t.o.v. 2019 goed. Vastgoed heeft nogmaals bewezen zeer goed bestand te zijn tegen economische tegenslagen.
 • Vijf tendensen en hun impact op de Belgische vastgoedmarkt – Century 21
  Vastgoedbureau Century 21 stelt vijf tendensen vast in de Belgische vastgoedsector, die elk een impact zullen hebben op de toekomst van onze huizenmarkt:
  • een groeiend aantal eenoudergezinnen vindt de weg naar appartementen
  • er is een toenemend aantal vastgoedtransacties
  • kleinere woningen
  • de taalgrens is niet langer een onoverkomelijke barrière
  • alternatieve financiële oplossingen helpen jonge kandidaat-kopers op weg naar eerste vastgoed.
 • 5 vastgoedtrends voor 2020 – ERA 
  Vlaanderen is verstedelijkt, Brussel is een grootstad en Wallonië koppelt stad aan platteland. De overkoepelende trends opsommen is dan ook geen evidentie. En toch … Aan de hand van vijf vragen worden de vastgoedtrends en – verwachtingen voor 2020 overlopen.
 • Registratiebelasting meenemen doet u zo – de Tijd 
  Wie in Vlaanderen een woning koopt, kan een deel van zijn eerder betaalde registratierechten in mindering brengen van de belasting op de nieuwe woning. Hoe gaat dat in zijn werk?
 • Meeneembaarheid: reeds betaalde verkooprechten meenemen in je “rugzakje” – Sofie Demeulemeester – Dewaele vastgoedgroep 
  Bij de aankoop van een stuk grond of van een woning dienen meestal verkooprechten betaald te worden (de zgn. registratierechten). Wat als je een tijdje later een nieuwe woning aankoopt? Dien je op deze aankoop opnieuw de volle pot aan verkooprechten te betalen of is er een compensatieregeling voorzien? 

Meer inspiratie gezocht?

Heb je zelf een artikel geschreven of gelezen dat aansluit bij dit thema? Ken je een concreet project dat extra input geeft? Laat het ons weten. Stuur een e-mail naar wonen@limburg.be.

naar het online platform Limburg in cijfers

Provincie Limburg is ook social