De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Mensen kijken op een kaart aan de rand van een bos.

Gemeentewerking Kattevennen

Vruchtbare samenwerking voor vooruitstrevend bosbeheer in Kattevennen

Begin 2016 sloegen de stad Genk, het Agentschap voor Natuur en Bos en Bosgroep Limburg de handen in elkaar om een jaar lang samen te werken rond het gezamenlijk bosbeheer in Kattevennen. Met dit project willen de partners elkaars werking beter leren kennen, onderling expertise uitwisselen en het beheer van de openbare- en privé-bossen beter op elkaar afstemmen.

Via www.bosgroeplimburg.be/kattevennen kun je een "interactieve" kaart raadplegen. Door links in de kolom op de bestanden of op de gekleurde vlakken te klikken, krijg je meer informatie over het uitgevoerde beheer.

Samenwerken, niets dan voordelen

De stad Genk heeft veel oppervlakte bos in eigendom waar jaarlijks heel wat in geïnvesteerd wordt. Voor het praktisch beheer van deze bossen rekent de stad al jaren op de ondersteuning van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De kernactiviteit van Bosgroep Limburg is het ondersteunen van privé-boseigenaren bij hun bosbeheer. In 2015 werden alle privé-boseigenaren in Kattevennen gecontacteerd om deel te nemen aan gezamenlijke beheerwerken. Daar lag een mooie kans om het beheer van deze kleine, versnipperde privé-bossen en het openbaar bos op elkaar af te stemmen.

Zo’n afstemming heeft veel voordelen. Er ontstaan grote boscomplexen die op een rationelere manier beheerd worden. De beheer werken worden zorgvuldig gepland om de uitvoeringstermijn zo kort mogelijk te houden. De bosgebruikers en -bewoners worden minder gestoord en de boswegen worden gespaard. Eén aanspreekpunt bewaart bovendien veel beter het overzicht.

Vernieuwend beheer maakt bossen klaar voor toekomst

Eén van de grote uitdagingen voor het bosbeheer in Genk is de massale verspreiding van Amerikaanse vogelkers en het gebrek aan variatie in leeftijd en soorten. Daarom wijzigde Bosgroep Limburg het uitgebreid bosbeheerplan in functie van een aantal nieuwe beheermethoden. 

De meeste bossen in Kattevennen stonden veel te dicht. Daarom was het noodzakelijk om eerst een dunning uit te voeren. Door bepaalde bomen te kappen, krijgen de andere, mooiste bomen ruimte om te groeien en oud te worden. In totaal werd er 7.370 m³ industriehout verkocht.

Na de dunning werden plantseizoen 2017-2018 groepen met in totaal 12.000 inheemse loofbomen aangeplant. De ecologie krijgt een boost door de variatie van boomsoorten en leeftijden van bomen. Het eentonig beeld van naaldhoutbossen wordt doorbroken. Een gevarieerd bos is meer weerbaar tegen de klimaatsverandering. Eén boom uit zo’n groep zal later top houtkwaliteit leveren, waardoor er opnieuw financiële middelen vrijkomen om de bossen in de toekomst te blijven beheren.

Iets verder van de kern van Kattevennen, waar minder gewandeld en gefietst wordt, werden stroken dennen gekapt om plaats te maken voor natuurlijke verjonging van grove den. Hierdoor ontstaat een bos met meer variatie in leeftijd. Tegelijk blijft de industriële houtproductie voor de volgende generaties gewaarborgd.

"Autostrade" aangelegd

Centraal in het gebied werd een "corridor" aangelegd. Dit is een ecologische verbinding die functioneert als trekroute en leef- en voortplantingsgebied voor o.a. de gladde slang, heikikker en rugstreeppad. Deze brede laan maakt voor deze soorten een "snelle" verplaatsing mogelijk tussen het open gebied onder de hoogspanningslijnen en een heidegebied/jeneverbessenbestand. Voor de genoemde soorten is het van belang deze gebieden open te houden. Daarom heeft het ANB een schapenpen (slaapplaats voor schapen) voorzien zodat deze ruimte door schapen beheerd kan worden.

Een groot aantal geplante bomen kreeg het zwaar te verduren na de droge zomer van 2018. We zullen de aanplantingen verder opvolgen zodat de groeiomstandigheden van de jonge boompjes optimaal blijven. In het najaar van 2019 werd onze arbeidersploeg ingeschakeld om de jonge boompjes vrij te stellen. Over zes jaar worden deze bossen opnieuw beoordeeld en waar nodig beheerwerken uitgevoerd.