De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Kennisgeving afwijking op omgevingsvergunningsplicht cfr. het Nooddecreet


Op 30 oktober 2020 heeft de Vlaamse Regering besloten om de civiele noodsituatie opnieuw in het leven te roepen naar aanleiding van de heropleving van het coronavirus. Deze civiele noodsituatie start op 30 oktober 2020, duurt 120 dagen, en loopt tot en met 27 februari 2021. Hierdoor wordt het opnieuw mogelijk om tijdens deze periode beroep te doen op de afwijkingsregeling op het vlak van de omgevingsvergunnings- en meldingsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Gelet op de vaccinatiestrategie met betrekking tot COVID-19, de nood aan bijkomende vaccinatie van welbepaalde doelgroepen, waaronder personen van 65 jaar of ouder, en bijgevolg de nood om de vaccinatiecentra beschikbaar te houden, heeft de Vlaamse Regering op 15 oktober 2021 besloten om de huidige civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, en ook de termijn waarbinnen de afwijkingsregeling geldt, te verlengen met 120 dagen, van 25 oktober 2021 tot en met 21 februari 2022. Deze verlenging geldt louter in het kader van de afwijkingsregeling op de omgevingsvergunnings- of omgevingsmeldingsplicht voor de bouw en uitbating van onder andere bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, vaccinatiecentra, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen.


Het Nooddecreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid stelt onder Art. 4 §3. het volgende:

 “… Een instantie die de afwijkingsregeling, vermeld in paragraaf 1, toepast, maakt dat bekend door:

1° aan de Vlaamse Regering, op het adres van het Departement Omgeving, en aan de betrokken provincie en de betrokken gemeente of gemeenten uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie, een mail of brief te sturen waarin ze haar intentie meedeelt om de afwijkingsregeling toe te passen. Die kennisgeving bevat bovendien de volgende informatie:

a) een omschrijving van de stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie;
b) de toepasselijke rubrieken van de indelingslijst, opgemaakt met toepassing van artikel 5.2.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepa­lingen inzake milieubeleid;
c) de perceelsgegevens;

Het Departement Omgeving, de betrokken provincie en de betrokken gemeente of gemeenten publiceren de ontvangen kennisgeving, vermeld in het eerste lid, 1°, op hun website. …”

Om tegemoet te komen aan deze bepaling vind je hieronder de afwijkingen en evt. bijhorende documenten als kennisgeving. 

Gemeentebestuur Hasselt – oprichten tijdelijke gebouwen en constructies (22 februari 2021) 
Stedenbouwkundige handeling: Oprichten (tijdelijke) gebouwen en constructies (tenten, containers, …), Publiciteitsinrichtingen (plaatsing buitensignalisatie)
Rubrieken van de indelingslijst: Rubriek 16.3.2.a, Rubriek 17.4, Rubriek 17.1.2.1.1
Perceelgegevens: 71323C1088K00000; 71323C1078V00000

Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren - Publiciteitsinrichtingen en tijdelijke functiewijziging

Stedenbouwkundige handeling: Publiciteitsinrichtingen (plaatsing buitensignalisatie), Tijdelijke functiewijziging tot aan het einde van vaccinatiecampagne van een gebouw naar de functie “gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen”, vertrekkend van de oorspronkelijke functie dagrecreatie, met inbegrip van sport Rubrieken van de indelingslijst: Rubriek 16.3.2.a, rubriek 17.4, rubriek 43.1.1.c Perceelgegevens: 72452_E_1158_W

Gemeentebestuur Beringen - Oprichten (tijdelijke) gebouwen en constructies

Stedenbouwkundige handeling : Oprichten (tijdelijke) gebouwen en constructies (tenten, containers, …), Publiciteitsinrichtingen (plaatsing buitensignalisatie), Tijdelijke functiewijziging tot aan het einde van vaccinatiecampagne van een gebouw naar de functie “gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen”, vertrekkend van de oorspronkelijke functie industrie en bedrijvigheid Rubrieken van de indelingslijst: Rubriek 16.3.2.a, rubriek 17.4, rubriek 17.3.2.1.1.b, rubriek 43.1.1.b Perceelgegevens: BERINGEN 4 AFD/KOERSEL 2 AFD/, Kadastrale sectie: C, Perceel: 0005/00Z023

Gemeentebestuur Genk - Publiciteitsinrichtingen

Stedenbouwkundige handeling: Publiciteitsinrichtingen (plaatsing buitensignalisatie) Rubrieken van de indelingslijst: Rubriek 17.4 Perceelgegevens: 1ste afdeling Sie I 651G; 651F; 651H

Gemeentebestuur Maasmechelen - Publiciteitsinrichtingen en tijdelijke functiewijziging

Stedenbouwkundige handeling: Publiciteitsinrichtingen (plaatsing buitensignalisatie), Tijdelijke functiewijziging tot aan het einde van vaccinatiecampagne van een gebouw naar de functie “gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen”, vertrekkend van de oorspronkelijke functie  industrie en bedrijvigheid Rubrieken van de indelingslijst: Regularisatie_ Rubriek 17.4, Rubriek 43.1.1.c Perceelgegevens: Maasmechelen, 2e afdeling, Sectie B, perceelnrs. 8/V; 8/W; 8/X

Gemeentebestuur Maaseik - Aanleg verhardingen, Publiciteitsinrichtingen, Tijdelijke functiewijziging

Stedenbouwkundige handeling: Aanleg verhardingen, Publiciteitsinrichtingen (plaatsing buitensignalisatie), Tijdelijke functiewijziging tot aan het einde van vaccinatiecampagne van een gebouw naar de functie “gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen”, vertrekkend van de oorspronkelijke functie dagrecreatie, met inbegrip van sport
Rubrieken van de indelingslijst: Rubriek 17.4
Perceelgegevens: 72024B1295/00A000; 72024B1300/00A002 

Gemeentebestuur Tongeren - Oprichten (tijdelijke) gebouwen en constructies, Publiciteitsinrichtingen

Stedenbouwkundige handeling:  Oprichten (tijdelijke) gebouwen en constructies (tenten, containers, …), Publiciteitsinrichtingen (plaatsing buitensignalisatie)
Rubrieken van de indelingslijst: Rubriek 17.4, Rubriek 17.3.2.1.1.b
Perceelgegevens: Tongeren - 8°afdeling - sie B - nrs. 152H2 en 154H 

Gemeentebestuur Bilzen - Publiciteitsinrichtingen, Tijdelijke functiewijziging

Stedenbouwkundige handeling: Publiciteitsinrichtingen (plaatsing buitensignalisatie), Tijdelijke functiewijziging tot aan het einde van vaccinatiecampagne van een gebouw naar de functie “gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen”, vertrekkend van de oorspronkelijke functie dagrecreatie, met inbegrip van sport
Rubrieken van de indelingslijst: Rubriek 16.3.2.a, Regularisatie_ Rubriek 17.4, Rubriek 43.1.1.b
Perceelgegevens: 73006_H_0902_L_000_00; 73006_H_1228_A_000_00; 73006_H_0901_H_000_00; 73006_H_0902_K_000_00

Gemeentebestuur Sint-Truiden - Publiciteitsinrichtingen

Stedenbouwkundige handeling: Publiciteitsinrichtingen (plaatsing buitensignalisatie)
Rubrieken van de indelingslijst: Regularisatie_ Rubriek 17.4 Rubriek 43.1.1.b
Perceelgegevens: 1e afdeling, sectie H, nrs. 1237/L, 1237/M, 1240/H, 1240/G, 1240/K en 1236/B 

Gemeentebestuur Borgloon – Geen wijzigingen

Stedenbouwkundige handeling: Geen wijzigingen
Rubrieken van de indelingslijst: Rubriek 16.3.2.a, Regularisatie_ Rubriek 17.4, Rubriek 17.1.2.1.1, Rubriek 17.3.2.1.1.b, Rubriek 43.1.1.b
Perceelgegevens: 73007B656C3; 669M 

Gemeentebestuur Lommel - Geen wijzigingen

Stedenbouwkundige handeling: Geen wijzigingen
Rubrieken van de indelingslijst: Rubriek 17.4
Perceelgegevens: Lommel 2de afdeling sectie A perceel 180F

Gemeentebestuur Bree - Publiciteitsinrichtingen, Tijdelijke functiewijziging

Stedenbouwkundige handeling: Publiciteitsinrichtingen (plaatsing buitensignalisatie), Tijdelijke functiewijziging tot aan het einde van vaccinatiecampagne van een gebouw naar de functie “gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen”, vertrekkend van de oorspronkelijke functie  industrie en bedrijvigheid
Rubrieken van de indelingslijst: Rubriek 16.3.2.a, Regularisatie_ Rubriek 17.4, Rubriek 17.3.2.1.1.b, Rubriek 43.1.1.a
Perceelgegevens: 1A220L

Gemeentebestuur Leopoldsburg - Tijdelijke functiewijziging

Stedenbouwkundige handeling: Tijdelijke functiewijziging tot aan het einde van vaccinatiecampagne van een gebouw naar de functie “gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen”, vertrekkend van de oorspronkelijke functie militaire functie
Rubrieken van de indelingslijst: Rubriek 16.3.2.a, Rubriek 17.4
Perceelgegevens: Leopoldsburg 1e afdeling Sectie B nr 2a38 (deel van het perceel)

Gemeentebestuur Peer – Publiciteitsinrichtingen, Tijdelijke functiewijziging   

Stedenbouwkundige handeling: Publiciteitsinrichtingen (plaatsing buitensignalisatie), Tijdelijke functiewijziging tot aan het einde van vaccinatiecampagne van een gebouw naar de functie “gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen”, vertrekkend van de oorspronkelijke functie industrie en bedrijvigheid
Rubrieken van de indelingslijst: Rubriek 16.3.2.a, Regularisatie_ Rubriek 17.4, Rubriek 43.1.1.c
Perceelgegevens: Peer, Afdeling 1, A 488 E2

Gemeentebestuur van Heusden-Zolder – inrichten vaccinatiecentrum  (20 januari 2021)
Stedenbouwkundige handeling : functiewijziging + inrichting gebouw naar een vaccinatiecentrum
Rubrieken van de indelingslijst:  n.v.t.
Perceelgegevens: Marktplein 17, 3550 Heusden-Zolder, 3de afd. sectie A nr. 205 D 12.

Jessa Ziekenhuis: installatie externe douchecontainer op campus Virga Jese i.h.k.v. bestrijding COVID-19 (11 mei 2020)

Jessa Ziekenhuis: installatie externe douchecontainer op campus Salvator i.h.k.v. bestrijding COVID-19 (11 mei 2020)

Ecolab Production Belgium: afvullen desinfectieiddelen (4 mei 2020)

  1. Kennisgeving afwijking

SINT ODA te Pelt - COVID-19-afdeling: kennisgeving afwijking omgevingsvergunning (11 april 2020)

  1. Kennisgeving afwijking op de omgevingsvergunningsplicht
  2. Inplantingsplan met aanduiding van de locatie
  3. Affiche die op A3-formaat zal worden aangeplakt als bekendmaking.

Provincie Limburg is ook social