De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Mantelzorgwoningen in Bergeijk

Hebben jullie een verordening/reglement voor het toekennen van een mantelzorgunit en hoe verloopt de handhaving voor de controle van tijdelijkheid?

Er geldt landelijk een regeling voor mantelzorgwoningen/mantelzorgunits . Grofweg gezegd kun je een mantelzorgwoning-unit veelal vergunningsvrij realiseren als deze max. 150 m2 groot is en past in de regeling van het bestemmingsplan. Daarnaast moet er een aantoonbare zorgbehoefte zijn en dus een zorgrelatie tussen de bewoner van de hoofdwoning en de mantelzorgwoning. Juist vanwege deze aanzienlijke zorgbehoefte betekent dit dat je pas in een relatief laat stadium een mantelzorgwoning kunt realiseren.

We hebben gemerkt dat mensen veel eerder al behoefte hebben aan een mantelzorgvoorziening. Hiervoor hebben we als gemeente een ”preventieve mantelzorgregeling” opgesteld waarbij het al mogelijk is om een mantelzorgwoning te realiseren terwijl er nog geen sprake is van een echte zorgvraag. Hierbij hanteren we een indicatieve leeftijdsgrens van 60 jaar. In individuele gevallen is het na beoordeling mogelijk om hiervan af te wijken en bijvoorbeeld ook jongere mensen met een lichte zorgvraag hiervan gebruik te laten maken.

Zie deze link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-101923.html

Wat doen jullie als de zorgsituatie nog niet opgelost is als de tijdelijke duur verlopen is?

We verlenen geen vergunningen voor een bepaalde duur voor mantelzorgwoningen, in principe geldt de vergunning zolang het gebruik voldoet aan de regels. Pas bij beëindiging van de zorgsituatie vindt eventueel handhaving plaats.

Is een mantelzorgunit toegestaan op het volledige grondgebied?

Ja, een mantelzorgunit kun je plaatsen op het gehele grondgebied van de gemeente zowel in de bebouwde kom als het buitengebied.

Wat is de maandelijkse kostprijs voor de bewoner?

Deze kosten kennen we niet.  De aanvrager eigenaar plaatst of realiseert een mantelzorgunit zelf.

Worden er enkel mantelzorgunits gehuurd of zijn er ook mensen die een unit kopen?

Het grootste aandeel is kopen, het gaat hierbij ook lang niet altijd om een kant-en-klare losse woonunit, maar het kan ook een bijgebouw (schuur of garage) zijn die aan een woning vastzit of los staat en die je verbouwt tot mantelzorgwoning.

Wat gebeurt er met de gekochte unit als de zorgsituatie eindigt?

Als de zorgsituatie eindigt, mag je de mantelzorgwoning niet meer gebruiken als woning en moet je de ruimte terugbrengen naar de staat die hoort bij een bijgebouw. Concreet betekent dit vaak het verwijderen van keuken-/ badkamervoorziening.

Welke voorwaarden stellen jullie om van een kwalitatieve inplanting te kunnen spreken?

Normaal gesproken stellen we geen hele hoge eisen aan de beoogde beeldkwaliteit van een mantelzorgwoning omdat je deze in het achtererfgebied behorend bij een woning moet realiseren.

Er zijn echter wel veel aanvragers die een kwalitatief goede en fraaie mantelzorgwoning willen realiseren. Ik heb het idee dat juist onze preventieve regeling hieraan bijdraagt omdat eigenaren dan in een vroeger stadium kunnen investeren in een mantelzorgwoning. Als je pas gebruik kunt maken van de regeling als er een aanzienlijke zorgbehoefte is, is een investering wellicht vaak niet meer verantwoord.

naar het online platform Limburg in cijfers

Provincie Limburg is ook social