De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Procedure stilstaan en parkeren (GAS 4)

Hiervoor geldt een vereenvoudigde procedure.

  1. Een GAS-inbreuk wordt ondermeer vastgesteld door de politie, gemeentelijke vaststellers of andere bevoegde vaststellers. Deze vaststellingen worden opgenomen in een proces-verbaal (PV) of bestuurlijk verslag (BV) en worden hierop overgemaakt aan de provinciaal sanctionerend ambtenaar voor behandeling.

  2. De provinciaal sanctionerend ambtenaar brengt na een eerste nazicht van de vaststelling, de overtreder via gewone zending op de hoogte van de vaststelling van de inbreuk, de hiervoor opgelegde boete en de verweermogelijkheden hiertegen. Bij deze brief met betalingsverzoek wordt ook een kopie van het proces-verbaal of bestuurlijk verslag gevoegd.

  3. Indien de overtreder niet akkoord is met de boete, kan hij binnen een termijn van dertig dagen een schriftelijk verweer indienen of in het geval de boete hoger dan 70,00 euro is voor een mondeling verweer verzoeken. Indien de overtreder een verweer indient moet de boete niet betaald worden tot de boete bevestigd wordt. Indien er geen verweer wordt ingediend betreft voormelde zending de definitieve beslissing over de vastgestelde inbreuk.

  4. Na een verweer zal de provinciaal sanctionerend ambtenaar een gemotiveerde beslissing nemen. Dit ten laatste binnen zes maanden na de vaststelling van de feiten. In deze beslissing zal op gemotiveerde wijze geantwoord worden op het verweer. De beslissing wordt per gewone brief overgemaakt aan de overtreder.

  5. Indien de overtreder niet akkoord is met de beslissing van de provinciaal sanctionerend ambtenaar kan hij in beroep gaan bij de bevoegde rechtbank.

Indien de eigenaar van het voertuig niet de werkelijke bestuurder van het voertuig was op het ogenblik van de feiten, dan dient men binnen een termijn van 30 dagen de gegevens van de werkelijke bestuurder (naam, voornaam, rijksregisternummer en officieel adres) door te geven via gas@limburg.be. In het geval het onmogelijk is de werkelijke bestuurder op het ogenblik van de inbreuk aan te duiden, kan de eigenaar van het voertuig ook diefstal, fraude of overmacht aantonen.


Contactgegevens

Provinciaal Sanctionerend Ambtenaar
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Tel.: 011 23 81 96
E-mail: gas@limburg.be 

Provincie Limburg is ook social