De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Standpunt N-VA over beleid 2017

Geachte gouverneur,
Deputés,
Vvoorzitter,
Collega’s,
Dames en heren,

Dit jaar is er met een traditie gebroken: de raad kreeg geen toespraak van de gouverneur als inleiding. Wel, collega’s, wij hebben deze "state of the art" gemist. Vorig jaar heeft de gouverneur nog expliciet de vinger op de wonde gelegd. Mag ik u nog even aan zijn woorden herinneren? "De problemen van Limburg zijn al 25 jaar, - dit jaar dus 26 jaar, - gekend. Limburg blijft, ondanks alle goede intenties en even goede inspanningen, een structurele achterstand behouden, laat ons echter stoppen met het handje uit te steken, we moeten samen vooruit."

Collega’s, we zijn één jaar verder. Vandaag moeten we vaststellen dat de cijfers, - ik denk hier concreet aan de werkloosheidscijfers, de achterstand in investeringen, de achterstand in scholingsgraad en de taalachterstand, … nog even duidelijk aantonen dat de structurele achterstand van Limburg nog niet verdwenen is. De achterstand in de werkloosheid is er nog steeds, met uitschieters in Midden-Limburg: 9,7 % en 9,4 % in het Maasland, waar vooral de jeugdwerkloosheid opvallend hoog blijft.

De gouverneur zag toen tal van uitdagingen op 6 domeinen: bestuurlijk, financieel, economisch, onderwijs, demografisch en als uitsmijter deed hij een beroep op het Limburggevoel, om een nieuw cultureel getint initiatief te lanceren.

Kortom, er is heel veel werk aan de winkel.

Onze eerste vraag is dan ook de volgende. Vinden wij deze oproep, deze noodkreet concreet vertaald terug in het budget 2017 en de MJP. Wij vinden alvast geen nieuwe intenties. Er is slechts één nieuw initiatief, op het vlak van de omgevingsvergunning. Toch moeten we erkennen dat de deputés overlopen van de goede intenties. Ik zei het al tijdens een van de sessies: het deed me denken aan "Nihil volentibus arduum of afgekort NVA".

 1. Deputé Smeets is en blijft ondertussen de trouwe en degelijke soldaat, - of moet ik zeggen de rustige vastheid -, die op de meest correcte wijze de gevolgen van de interne staatshervorming qua persoonsgebonden domeinen in uitvoering brengt. We hebben hem hiervoor vorig jaar gefeliciteerd en wij blijven dat ook dit jaar doen. Over zijn budget en MJP blijven we fundamenteel van mening verschillen, ik kom daar straks op terug.
 2. Deputé Moors is en blijft de stille kracht, rustig werkend brengt ze haar technische dossiers gefundeerd naar voren. We hebben ook haar hiervoor al meer dan eens gefeliciteerd. We merkten ook wat meer “peper en zout” in de voorstelling van haar beleidsnota, een snuifje voluntarisme waarvan zeker geen gebrek is bij sommige van haar collega’s.
 3. Inderdaad, van dat voluntarisme brachten deputé Gerits en Philtjens duidelijk genoeg. De eerste beleidsverklaring van de deputé van economie was goed gestructureerd en overzichtelijk met de bijhorende financiële verwijzingen. Proficiat deputé. Wij hopen dat uw vernieuwend beleid vele vruchten mag dragen. We appreciëren het ook dat u onze suggesties i.v.m. de vernieuwde streekwerking in uw plannen wil incorporeren.
 4. Deputé Philtjens, Toerisme Limburg boomt en samen met u hopen wij dat dit zo mag verdergaan. Wij blijven evenwel van mening verschillen over de toekomst van het Begijnhof van Hasselt. Wij hopen nog altijd op een oplossing die tegemoet komt aan het algemeen belang. Durf van mening te veranderen, deputé, luister naar en aanvaard objectieve argumenten, dat is geen teken van zwakte, integendeel. Intelligente mensen weten wat voortschrijdend inzicht betekent. Breng alle argumenten nog eens samen in een rustige overweging en vooral, laat hier de partijpolitiek achterwege. Grijp uw kans om er sterker uit te komen.

  Overigens appreciëren we het feit dat u minister-president Bourgeois publiekelijk hebt bedankt voor zijn inspanningen voor Bokrijk en Beringen-Mijn.
  Wij herhalen ook onze oproep om van het overgangsjaar 2017 gebruik te maken om de Limburgse culturele organisaties maximaal te helpen in deze overgang en dit met het oog op het indienen van degelijke subsidiedossiers in de toekomst.
 5.  Deputé Vandenhove, onze "tamme kastanje", denkt naar onze mening meer aan de verkiezingen van 2018 in plaats van zich te focussen op zijn beleid als deputé, hij is en blijft, - en ik citeer hem zelf - meer een "politieker" dan een "bestuurder". Hij verzet zich nu tegen de idee van meer samenwerking of fusies van politiezones en hij heeft bedenkingen i.v.m. de opleiding van onze politiemensen: de toekomst van het PLOT is in gevaar. Het is deze keer niet de Vlaamse Regering die in het vizier genomen wordt, maar de federale.
  Deputé, je kunt toch niet tegen een optimalisering van de samenwerking op gebied van veiligheid zijn, zeker niet op een moment dat het aantal inbraken in onze provincie nog nooit zo hoog geweest is, en dat ondanks alle maatregelen tot nu toe. Was het ook niet in het begin van deze legislatuur de bedoeling om alle huizen in Limburg techno-preventief gecontroleerd te krijgen?Toch geven we u vandaag ook een pluimpje.
  1. U bent niet tussengekomen tijdens de vraagstelling door uw kartelpartner over de zaak Essers (u heeft integendeel goed op uw tanden gebeten, maar het is ook voor iedereen duidelijk door de aard van de vragen dat de profilering begonnen is en dat bij de volgende verkiezingen Groen en SP-a apart zullen optreden).
  2. Met uw inspanningen voor het klimaat kijkt u al verder in de toekomst, voorbij de SALK-middelen, én u hebt een oog en aandacht gehad voor de toekomst van de bosgroepen en de regionale landschappen. Goed zo.

   Qua personeelszaken daarentegen moet u toch veel beter, ik noem het transparanter, kunnen zijn naar deze raad toe.
 6. Deputé Peuskens ontgoochelde ons vorig jaar met zijn pathetische opstoten en aanvallen naar de Vlaamse Regering, dit jaar deed hij het duidelijk beter, dat geef ik graag toe, onze indruk is dat onze tussenkomst van vorig jaar u meer "sense of urgency" heeft bezorgd in uw actie wat het Limburgs onderwijs betreft, wij zien oprecht uit naar de resultaten van de geplande vergadering van 12.12.16. We zijn ook tevreden dat het belang van onderwijs mede onderlijnd wordt door de 5 miljoen euro LSM-middelen die hiervoor voorzien worden i.p.v. voor het Spartacus-project. Hier wordt een juiste prioriteit gelegd, al weet ik niet of ik u dan wel de gouverneur moet bedanken voor deze verandering. Vanaf nu, deputé, geen misplaatst uitstelgedrag meer, we verwachten van u spijkers met koppen.

Het budget en de MJP, dames en heren, dat zou normaliter het visitekaartje van de deputatie moeten zijn. Ik weet het, ik val in herhaling, maar ik kan niet anders dan dit te herhalen. Wordt Limburg met deze MJP klaargestoomd voor de toekomst?

Al jaren moeten we, en ook nu weer, vaststellen, dat, onder de dekmantel van BBC, een ouderwetse catalogus van 140 initiatieven wordt voorgesteld, die geen eenheid uitstralen.

Ook de leesbaarheid van de cijfers is en blijft moeilijk, weinig tot niet toegankelijk voor de welwillende leek en, ondanks onze vraag, werd opnieuw weinig inspanning gedaan om de link tussen de cijfers en tabellen en de voorliggende teksten te verduidelijken, het is en blijft puzzelwerk. Ik geef u een voorbeeld: hier ontbreekt opnieuw, ondanks de beschikbare databank van het kenniscentrum, een degelijke omgevingsanalyse als startpunt, hier ontbreekt het aan motivering waarom bepaalde wijzigingen en verschuivingen in het MJP zijn aangebracht.

2017 is een schakeljaar, maar opnieuw hoe zit het met de toekomst? We vinden geen enkele efficiëntie oefening, geen vermindering van de planlast, geen afbouw van de betutteling van de lokale besturen.

En dan is er de rapportering van het beleid, collega’s, dat is en blijft o.i. ondermaats, ik verwijs naar onze opmerkingen bij de bespreking van de rekening 2015 en naar de opmerkingen van het Rekenhof over dit budget en MJP, een document dat we opnieuw slechts op het nippertje ter inzage gekregen hebben.

Zoals ook vorig jaar gesteld is ook dit geen homogeen geheel van beleidspunten, er zijn geen indicatoren, geen streefwaarden, geen rapportering van het voorbije beleid. Dit is een ondermaatse rapportering zonder aanzet van een begin van toepassing van de beroemde PDCA-cyclus: "Plan-Do-Check-Act".

En dan heb ik het nog niet gehad over het grootste probleem, dat steeds terugkomend probleem, namelijk dat jaar na jaar slechts een laag percentage van de plannen concreet gerealiseerd wordt.

De N-VA-fractie is streng, ja, maar rechtvaardig, dat is ook onze rol als oppositiepartij. We blijven ons verzetten tegen cynisme.

Deze overgangsfase in 2017 is een grote uitdaging en, meer dan ooit, voegen we daaraan toe: "Er is net nu nood aan sturend leiderschap en in de beperking toont zich de meester".

Ja, het is crisis, het zijn moeilijke en verwarrende tijden, vol veranderingen, waarbij zekerheden niet meer zeker blijken te zijn. Ik verwijs naar de globale socio-economische toestand, naar de asiel- en migratieproblematiek, naar de toenemende conflicten in de wereld, conflicten die plots heel dichtbij komen en die onze Westerse waarden en onze democratie bedreigen.

Ook het provinciale bestuursniveau ontsnapt niet aan deze werkelijkheid en aan een meer dan noodzakelijke aanpassing. N-VA staat voor een transparant en democratisch versterkt bestuur op 2 niveaus: gemeentelijk en gewestelijk. Samenwerking en schaalvergroting zijn onvermijdelijk. Wie zich verschuilt achter het voorwendsel dat de burger geen fusies wil, verdraait de waarheid en gedraagt zich bangelijk. Het zijn de lokale politici die vrezen voor hun positie en hun sjerp. Verschuilt u niet achter de kiezer, het is tijd voor verantwoorde politici om leiderschap en visie te tonen. Wie bang is voor de hitte in de keuken, blijft er liever uit.

De traditionele partijen blijven kiezen voor "het oude beleid". Een inspirerende deputatie zou nu leiderschap tonen, d.i. proactief denken, proactief initiatieven nemen, duidelijke keuzes maken, deze keuzes aan 100 % realiseren en, vooral ook, voorbij het eeuwig spelletje van meerderheid tegen oppositie te gaan.

 • Zo willen wij zeker een gezamenlijke actie over alle partijgrenzen heen voor oplossingen voor de Limburgse mobiliteit.
 • Zo willen we ook concrete consideratie en aandacht voor de Limburgse belastingbetaler en vooral dan voor de startende zelfstandige ondernemer, voor zij die werkgelegenheid in onze provincie creëren. Dames en Heren, er is wel degelijk plaats voor een vermindering van de provinciale belastingen, voor een verhoging van de koopkracht. De meerderheid laat hier een mooie kans liggen. Echt jammer, dit is duidelijk een gemiste kans.

Ik dank u desalniettemin voor uw aandacht.

Hendrik Verbrugge
Fractieleider N-VA
23 november 2016

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Belastingen

Nieuws

maandag, 10 juni 2024
Registreer je op my e-box - Itsme
Vandaag ontvangen ontvangen 383.517 Limburgers hun aanslagbiljet provinciebelastingen. Voor 47,65 % van hen, 182.745 om exact te zijn, valt dat aanslagbiljet in de digitale brievenbus, My e-box. My...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...
vrijdag, 29 maart 2024
groepsfoto van gedeputeerde Bert Lambrechts en Tom Vandeput samen met werknemers van de provincie bij hun fiets
Limburg profileert zich als dé fietsprovincie in Vlaanderen. De deputatie zorgt via het personeelsbeleid ervoor dat ook de medewerkers van het provinciebestuur hiervan kunnen genieten. In 2023 hebben...

Provincie Limburg is ook social