De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Onder voorbehoud van goedkeuring van de wijziging door Europa in het kader van het EURI-fonds

Laatst aangepast vrijdag, 01 maart 2024, 09.17 u.

Het provinciaal managementcomité (PMC) lanceert een nieuwe projectoproep. Deze oproep kadert in het Europees corona-herstelfonds. Met deze oproep wil Europa inspelen op de gevolgen voortvloeiend uit de coronapandemie en hierbij lokale besturen, verenigingen, middenveldorganisaties, enz ondersteunen in hun initiatieven voor de leefbaarheid van het platteland post-corona te versterken. De huidige oproep is tot stand gekomen door de herschikking van middelen binnen het Europese Herstelfonds en is bij de lancering van de projectoproep nog onder voorbehoud van goedkeuring van de PDPOIII-wijziging in het kader van het EURI-fonds door de Europese Commissie.  Deze goedkeuring wordt verwacht in het najaar van 2023.

Het PMC heeft deze oproep enkel opengesteld voor investeringsprojecten. Met deze projectoproep kan het PMC in totaal 379.482,65 euro toewijzen aan investeringsprojecten die invulling geven aan de onderstaande acties uit het provinciaal plattelandsbeleidsplan.

Aanleg, ontwikkeling en beheer van groene ontmoetingsplekken

Voorbeelden: inspelend op de toenemende vraag naar groene buitenbeleving/beleving van de open ruimte t.g.v. corona; inrichten of verfraaien van multifunctionele ontmoetingsplaatsen op buurtniveau.

Herstel en uitbreiding fiets-, en wandelpaden en trage wegen

(inclusief het landschapsherstel)

Voorbeelden: herstel en uitbreiding van recreatieve netwerken voor spreiding en inspelend op de vraag.

Tegengaan vereenzaming

Voorbeelden: investerings- en samenwerkingsprojecten rond sociale inclusie (ouderen, mindervaliden, allochtonen); verkleinen van de digitale kloof bij kwetsbare doelgroepen (bijv. ouderen); het ondersteunen van een gevarieerd verenigingsleven; oprichten van een zorgboerderij voor sociaal zwakkeren, voor alternatieve tewerkstelling; oprichten van een sociaal restaurant/winkel; projecten rond armoede, huisvesting, terugtredende voorzieningen, vereenzaming, schuldpreventie, mobiliteits- of voedselarmoede, energieloketten, huiswerkbegeleiding, integratie kinderen in het sociaal leven; projecten die maatschappelijk ondernemerschap met positieve bijdrage op het vlak van armoedebestrijding stimuleren; optimaliseren van communicatie en toegang tot welzijnsvoorzieningen; bijzondere aandacht voor de geestelijke gezondheid van kwetsbare groepen.

Lokale landbouw en diversificatie van landbouwactiviteiten

Voorbeelden: opzetten van kleinschalige toeristische-recreatieve structuren in plattelandsgebieden; ondersteunen van activiteiten voor zorgtoerisme op het platteland.

De projectaanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 25 april 2023 via het Plattelandsloket van de Vlaamse Landmaatschappij. Projectideeën dienen afgetoetst te worden bij de afdekubg landbouw en platteland (karel.leysen@limburg.be - 011 23 74 22). Het subsidiereglement is te vinden op deze site.

Goedgekeurde projecten kunnen, onder voorbehoud van goedkeuring van de PDPOIII-wijziging in het kader van het EURI-fonds door de Europese Commissie, ten vroegste starten op 1 juli 2023 met een uiterste uitvoeringsperiode tot 30 juni 2025 (projectverlenging is uitgesloten). Een goedgekeurd project kan maximaal 65 % financiële ondersteuning verkrijgen.

Hieronder vind je een aantal aandachtspunten i.h.k.v. de projectoproep.

  • De projecten worden goedgekeurd op het PMC onder voorbehoud dat de Europese Commissie de wijziging goedkeurt in kader van het EURI-fonds. Goedkeuring is te verwachten in najaar 2023. Hierdoor kunnen projecten starten vanaf 1 juli 2023, maar de zekerheid over de subsidies is er pas na de goedkeurig door de Europese Commissie.
  • Enkel investeringsprojecten komen in aanmerking voor deze oproep. Europa hecht veel belang aan investerings- en infrastructuurprojecten; bij deze projecten komen enkel de investeringskosten en de rechtstreeks gelinkte externe prestaties in aanmerking voor subsidie. Van investeringswerken die in eigen beheer worden uitgevoerd, komt enkel het materiaal van de investering in aanmerking voor subsidie, niet de loonkost voor de uitvoering met eigen personeel.
  • Indien een vergunning noodzakelijk is voor de uitvoering van het project, dient deze te worden aangevraagd voor het PMC een beslissing neemt over de ontvankelijke projectaanvragen.
  • Europa heeft binnen PDPO III volgende horizontale doelstellingen opgesteld: werkgelegenheid, klimaat en armoede. Bij de uitwerking van een project is het belangrijk extra aandacht aan deze horizontale doelstellingen te besteden. Ook bij de beoordeling van het project worden deze doelstellingen meegenomen.
  • Het project moet inspelen op een duidelijk gevolg van de Covid-19-crisis.
  • 30 % van de kosten moet gedeclareerd worden tegen 15 juni 2024. Indien dit niet is gebeurd, kan de beheersdienst niet garanderen dat deze kosten worden uitbetaald.
  • Indien mogelijk, het toepassen van de “luwte-oase techniek” in het project.
  • Indien mogelijk, inheemse en streekeigen soorten gebruiken voor het aanplanten van bomen en struiken.
  • Het PMC wenst in deze oproep, specifiek in te zetten op projecten die inzetten op ontmoeting, sociale inclusie en leefbaarheid op het platteland.

Prikbord